Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Duurzaamheid wordt hoofdzaak in Chemie

Duurzaamheid is niet direct een begrip dat je associeert met de Chemische industrie. Dat is ten onrechte, maar het heeft wel lang geduurd voordat de sector duurzaamheid als een belangrijk thema omarmde. Tot pakweg de eeuwwisseling betekende duurzaamheid niet meer dan letten op de veiligheid van de werknemer en het voorkomen van de vervuiling van de omgeving.

Geleidelijk aan is er verandering opgetreden en dat was vaak het gevolg van druk van buitenaf. Ngo’s hebben hun pijlen op de sector gericht, maar ook grote retailers zoals Wal-Mart. Tenslotte hebben ook grote institutionele beleggers de druk op de sector opgevoerd om duurzaamheid tot een vast onderdeel van de bedrijfsvoering om te toveren. Het positieve element van de toenemende belangstelling voor duurzaamheid is, dat er zodoende een vraag groeit naar producten en diensten die aan de duurzaamheidsnorm voldoen. Dat betekent voor de chemische sector dat duurzaamheid meer kan zijn dan puur compliance. Het kan voor nieuwe omzet gaan zorgen.

Uit onderzoek van de Boston Consulting Group (BCG) blijkt dat in 2015 al 85% van de bedrijvenduurzaamheid onderdeel van de bedrijfsstrategie hadden gemaakt. Daar staat tegenover dat slechts 36% erin geslaagd waren duurzaamheid te vertalen in een reële business case. Dat heeft deels te maken met de strategische ambitie en deels met de mogelijkheden die een bedrijf om daadwerkelijk duurzaam te werk te gegaan. Zo zijn de mogelijkheden binnen de basischemie aanmerkelijk geringer dan die voor specialty chemicals. BCG onderscheidt binnen de sector dan ook vijf ambitieniveaus die variëren van voldoen aan de minimum wettelijke norm tot aan het niveau waarbij duurzaamheid de kern van de strategie is. In het laatste geval gaat het dan vaan om startups of bestaande bedrijven met nieuwe technologieën in huis. Duurzame producten en diensten vormen de kern van het businessmodel. Het ligt voor de hand dat steeds meer bedrijven opschuiven in ambitie onder druk van de regelgeving, maar ook vanwege nieuwe, onverwachte kansen.

Het ligt voor de hand dat bij ieder ambitieniveau een business case of werkwijze past. BCG onderscheidt vier verschillende modellen. De minst ambitieuze is die van Adopting Eco-efficient Processes. Producten en diensten veranderen bij deze aanpak niet, maar de productiemethodes wel. Er wordt bijvoorbeeld minder water verbruikt of er komt meer aandacht voor recycling. Soms reikt de aanpak niet verder dan het beter monitoren en beoordelen van het productieproces.

De tweede manier van werken heet Embracing Eco-efficient Raw Materials. In dit geval past het bedrijf zijn methodes aan om duurzamer te kunnen produceren. Dat betekent vaak het gebruik van nieuwe (grond)stoffen. Dat kan dan uitmonden in het produceren van minder afval of in nieuwe producten die gemakkelijk te recyclen zijn. Het gebruik van nieuwe materialen of grondstoffen is vaak wel duurder, maar daar staat dan vaak wel een hogere prijs tegenover. De derde manier van werken is Fielding new Offerings. Bedrijven gaan daadwerkelijk de nadruk leggen op het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten. Het kan dan gaan om daadwerkelijke innovaties of om nieuwe diensten die voortvloeien uit de bestaande aanpak van duurzaamheid door het bedrijf. De laatste aanpak is die van Improving Downstream Performance. In dit geval verandert de sustainabilityfootprint van een bedrijf niet, maar die van zijn producten wel, waardoor minder afval geproduceerd wordt of minder water verbruikt. Ook worden producten zo gemaakt dat ze gemakkelijker te hergebruiken zijn, waardoor de footprint van de afnemer minder wordt.

Met het kiezen van een nieuwe werkwijze zijn bedrijven er nog niet. Wil een bedrijf echt profijt trekken van zijn duurzame investeringen, dan zijn er verregaande aanpassingen in de organisatie nodig. Dat komt vaak op het bordje van een Chief Sustainability officer. Die is niet alleen intern druk, maar ook met stakeholders buiten het bedrijf. Duurzaamheid gaat ook een rol spelen bij grote investeringsbeslissingen of bij acquisities. Bedrijven gaan ook anders tegen hun productportfolio’s aankijken. Producten die het minst aan de duurzaamheidseisen voldoen worden afgestoten of verdwijnen simpelweg uit het porttfolio. Grote bedrijven beginnen ten slotte steeds beter te begrijpen dat bepaalde aspecten van duurzaamheid in het ene deel van de wereld belangrijker zijn dan in het andere. Delen van Azië gaan gebukt onder een gebrek aan water. Bedrijven zien er van af om daar bijvoorbeeld fabrieken neer te zetten die veel water verbruiken!

Er is overigens nog een lange weg af te leggen voordat duurzaamheid echt een competitief voordeel aan bedrijven biedt. De meeste bedrijven zijn nog in de fase van ervaring opdoen. Een echt grote bron van omzet en winst is het nog niet!

De sector chemie gaat al enkele jaren gebukt onder een lage organische groei en een geringe pricing power. De sector staat daarom aan de vooravond van een reeks mega-overnames en fusies. De sector heeft bij ER Capital een neutrale weging vooral vanwege de toepassing van kennis in een nieuwe generatie producten.

Onze favorieten binnen de sector zijn:

Air Liquide: Koersdoel: 130,00

 • Dankzij acquisitie van Airgas sterke positie in de VS
 • Omzet gaat tot 2020 jaarlijks met 5% – 8% groeien
 • Dankzij Airgas zijn jaarlijks extra besparingen mogelijk (meer lezen…)

AkzoNobel: Koersdoel: 94,00

 • AkzoNobel is overnamekandidaat
 • AkzoNobel is financieel gezond en heeft weinig schulden
 • Vooruitzichten zijn in jaren niet zo goed geweest (meer lezen…)

Basf: Koersdoel: 110,00

 • Basf is een evenwichtig gespreid bedrijf
 • De vrije kasstroom is gezond, evenals het rendement op geïnvesteerd vermogen
 • Basf doet voorlopig niet mee aan het fusiegeweld (meer lezen…)

Corning: Koersdoel: $ 34,00

 • Corning heeft een zeer omvangrijk programma voor terugkoop eigen aandelen
 • Corning wint terrein op nieuwe markten
 • Corning kent een consistente en stabiele winst- en omzetgroei (meer lezen…)

Gratis nieuwsbrief

ER Capital biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van ER Capital en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *