Nieuws

Vijf zeer geliefde aandelen van Hedge Funds

We presenteren u een lijstje van vijf onbekende aandelen. Het enige opvallende is, dat deze aandelen zich in de belangstelling mogen verheugen van vooraanstaande hedge funds.

Nieuw! Hedgevestor

Wij presenteren een nieuw initiatief op De Kritische Belegger: Hedgevestor. Wij hebben een professionele handelaar bereid gevonden om geleidelijk een hedgefonds portefeuille samen te stellen.

De terugkeer van hedgefondsen

Allard Gunnink heeft een aantal introductie artikelen geschreven over hedge fondsen op De Kritische Belegger site. In dit artikel wil ik de cumulatieve rendementen van een aantal hedge fondsstrategieën en de onderlinge correlatie inzichtelijk maken.

Hedgefunds: een introductie (3)

In deel I en deel II van dit drieluik heb ik geprobeerd om het fenomeen ‘hedgefund’ nader toe te lichten. In dit laatste deel wil ik u laten kennismaken met een hedgefund waarin particulieren eenvoudig kunnen beleggen.

Hedgefunds: een introductie (2)

In het eerste deel van deze column wees ik op de spraakverwarring rond de term ‘hedgefund’ en pleitte ik voor terughoudendheid bij het door elkaar gebruiken van ‘opkoopfonds’ en ‘hedgefund’.

Hedgefunds: een introductie (1)

De term ‘hedgefund’ geeft regelmatig aanleiding tot misverstanden, die veelal te maken hebben met de moeilijkheid om dit fenomeen te definiëren.

Indekken of niet?

Indien u ook last van hoogtevrees begint te krijgen, overweeg dan ook eens om de strategie van uw portefeuille onder de loep te nemen

Recensie ABN AMRO Global Multi Strategy Fund

Regelmatig analyseren wij portefeuilles van verschillende banken van onze (nieuwe) relaties. Opvallend is dat wij in de portefeuilles van ABN AMRO regelmatig stuiten op het ABN AMRO Global Multi Strategy Fund.