Recensie ABN AMRO Global Multi Strategy Fund

Regelmatig analyseren wij portefeuilles van verschillende banken van onze (nieuwe) relaties. Opvallend is dat wij in de portefeuilles van ABN AMRO regelmatig stuiten op het ABN AMRO Global Multi Strategy Fund.

Hoewel opvallend. Uit een onderzoek uit juni van dit jaar van het bureau Mistery Review blijkt dat de grootbanken nog steeds voornamelijk de huisfondsen adviseren. Het onderzoeksbureau had 25 filialen van Nederlandse banken gevraagd om een beleggingsadvies te maken. Het gaat hier onder andere om ABN AMRO, Fortis, ING, Rabobank en SNS Bank.

Fondsinformatie
Fonds: ABN AMRO Global Multi Strategy Fund
ISIN-code: LU0182768522

Type belegging: Fund of hedgefunds.

Doelstelling: Realiseren van vermogensgroei door hoofdzakelijk te beleggen in een brede reeks onderliggende fondsen die alternatieve beleggingsstrategiëen toepassen en posities innemen in specifieke markten of in alle markten wereldwijd.

Toegevoegde waarde: Voor beleggers die willen deelnemen in wereldwijde hedgefondsen met verschillende strategieën, te weten Arbitrage, Aandelen Niet-Directioneel, Credit Driven, Macro en Aandelen Directioneel.

Verhandelbaarheid: De site pocket (ter waarde van EUR 8,28 per participatie) is niet verhandelbaar. De overgebleven participaties zijn eens per maand verhandelbaar; de transactie moet minimaal 5 beursdagen voor het einde van de maand worden doorgegeven. De notering is in Luxemburg.

Dividend: Het fonds keert geen dividend uit.

Een kijkje in de keuken
Het ABN AMRO Global Multi Strategy Fund is een ‘fund of hedgefunds’ en werd destijds geadviseerd omdat het fonds slechts in beperkte mate zou correleren met aandelen en obligaties. De verschillende strategieën van in het fonds opgenomen fondsen zouden bijna risiconeutraal werken. De kip met de gouden eieren, zou je bijna zeggen.

De eurovariant van het fonds is geïntroduceerd in 2002. Omdat wij het fonds nog steeds regelmatig tegenkomen zijn wij nieuwsgierig geworden naar het rendement tot nu toe. Zijn de verwachtingen waargemaakt? Is het een verstandige zet geweest om in het fonds te beleggen of nog beter, is het verstandig om het fonds in de portefeuille aan te houden?

Het ABN AMRO Global Multi Strategy Fund wordt beheerd door Fortis Investments. Dit heeft te maken met de overname destijds van ABN AMRO Asset Management door Fortis Investments. Deze deal was juridisch al afgerond voordat ABN AMRO en Fortis werden genationaliseerd.

Als we de nieuwsbrief moeten geloven, dan ben je gek als je niet in het fonds belegd. Een citaat, vertaalt uit het Engels : “onze geloof is dat stringent risico management gecombineerd met bottom-up research ons in staat stelt om een aanzienlijk beter rendement dan de index te behalen, met behulp van ons 22-persoons investment team. Dit wordt aangevuld met zeer grondige, onafhankelijke, kwantitatieve analyses and operationele “due dilligence’. Het fonds streeft ernaar een superieur absolute returnte behalen met lage een volatiliteit in vergelijking met traditionele obligaties en aandelen”.

Zoals gezegd, het fonds belegt in andere hedgefondsen. De kosten volgens het prospectus bedragen 1,25% per jaar. Een fund of funds staat synoniem aan gestapelde kosten. U betaalt jaarlijks de beheervergoeding, maar de onderliggende fondsen rekenen ook beheervergoedingen. Dubbele kosten dus.

De financiële bijsluiter meldt een Total Expense Ratio (TER) van 2,54% in 2005. Toegegeven, de gegevens zijn verre van actueel, maar gezien de sterk stijgende kosten van de beleggingsfondsen mag u anno 2009 rekenen op nog hogere kosten. Er komen nog ‘overige kosten’ bij zoals die van administratie, verslaggeving en accountant, goed voor nog eens maximaal 25% van de beheervergoeding.

Daarnaast komen ook de transactiekosten er nog eens bovenop (omloopsnelheid 139,05% in 2005). Als klap op de vuurpeil rekent het fonds een resultaatafhankelijke beheervergoeding van 15% boven op de 1-maands Euribor. Maar dan moet de koers wel hoger zijn dan de koers op de startdatum.

Aardig is om halfjaar verslag eens door te nemen en met name de winst- en verliesrekening. Hieruit blijkt dat de gerealiseerde nettowinst op beleggingen en valuta over het eerste halfjaar van 2008 voor maar liefst voor 12,8% uit allerlei kosten bestonden.

Transparant?
Via de website van Fortis Investments vinden we een pagina met alle informatie over het fonds. De documenten zijn verre van actueel. De laatste nieuwsbrief dateert van 28 februari 2009 en deze nieuwsbrieven zijn alleen in het Engels opvraagbaar. Het jaarverslag over 2008 ontbreekt; het halfjaarverslag over het eerste halfjaar in 2008 is het meest recente document. Dat document is overigens ook niet gecontroleerd door een accountant. Uit het verslag kunnen we overigens opmaken dat bijna alle onderliggende fondsen in het ABN AMRO Global Multi Strategy Fund geregistreerd staan op Bermuda, de Kaaimaneilanden en de Maagdeneilanden. U mag daaruit zelf uw conclusies trekken. Het is ons een volstrekt raadsel waar nu exact in wordt belegd en dat maakt ons op voorhand achterdochtig. Al met al vinden wij de zeer gebrekkige informatievoorziening een duidelijke vorm van klantonvriendelijkheid.

Rendement en liquiditeit
Wij hebben op zich geen bezwaren tegen kosten, zolang deze ruimschoots opwegen tegen het rendement. De cijfers spreken voor zich. Hiervoor hebben we de HFRX Global Hedge Index gebruikt, één van de meest gebruikte benchmark indexen voor hedge fondsen. Met name dit jaar gaat het ABN AMRO fonds flink door het putje. Een belegging in het fonds leverde sinds 2004 een min op van bijna 12% ten opzichte van de index. Omdat het fonds beloofde ook een superieur rendement te behalen ten opzichte van de aandelen vergelijken we het rendement tevens met de MSCI World Index. Deze index behaalde een verlies van 9,8% sinds 2004 terwijl het ABN AMRO fonds voor 14,6% de min in dook. Daarbij is de prima prestatie (-/- 20,7%)  in 2008 vergeleken met de aandelenmarkt een positieve uitzondering, maar wel één die in ieder geval opvalt.

In- en uitstappen kan eens per maand en de order moet tenminste 5 beursdagen voor het einde van de maand worden doorgegeven. In mei 2009 ontvingen de beleggers in dit fonds van ABN AMRO een brief dat er een side pocket is gecreëerd. Dit is een afgeschermd gedeelte in het fonds dat niet langer verhandelbaar is. De liquiditeit over het totale fonds is hiermee nog kleiner geworden.

Afweging

Pluspunten
– Wij kunnen geen pluspunten verzinnen

Minpunten
– Hoge kosten, tot circa 3% per jaar
– Minimale transparantie
– Informatie niet up-to-date
– Achterblijvend rendement t.o.v. de index

niet_doen1Conclusie: Wij zien geen enkele toegevoegde waarde in dit beleggingsfonds en adviseren u het verhandelbare gedeelte zo spoedig mogelijk te verkopen.

Ondergetekende heeft geen positie in dit fonds. De redactie heeft geen posities in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Patrick Bontje
Vermogensadviseur bij TOP Capital

Gratis e-mail alert van De Kritische Belegger

Wilt u op de hoogte blijven van de nieuwe productbeoordelingen? Meldt u zich dan aan voor de gratis e-mail alert service. Klik hier

1 gedachte over “Recensie ABN AMRO Global Multi Strategy Fund”

  1. Pingback: Recensie ABN AMRO Global Multi Strategy Fund » Reacties op columns » De Kritische Belegger-forum

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.