Markttiming

Consequent op het juiste moment uit en in de markt stappen lukt niemand. Gewoon blijven zitten is ook niet alles. Wat wel lukt is een afgezwakte vorm van markttiming: beschutting zoeken als het te onrustig wordt en pas weer terugkeren als de storm is uitgeraasd.

Wilde markten

De allengs dunner wordende eindejaarsmarkten kennen de laatste weken steeds grotere uitslagen. Vooral op de obligatiemarkten (en daarvan afgeleide markten) zijn de bewegingen wild en lijken partijen zich verslikt te hebben in de forse rentedaling die zich de afgelopen twee weken heeft voorgedaan.