DAX: het casino-probleem

Iedereen die ooit in een casino is geweest, kent de verleiding: na drie keer “rood” bij roulette moet het volgende nummer toch “zwart” zijn. Statistici weten dat dit natuurlijk een denkfout is, want beide gebeurtenissen zijn onafhankelijk van elkaar. Maar geldt dit ook op de aandelenmarkt? Specifiek leidt dit tot de vraag wat er met de DAX gebeurt na een reeks van drie opeenvolgende verliesweken. Komt er na drie weken met koersverliezen in de vierde week een tegenbeweging – oftewel een groene weekkaars? Om deze vraag te beantwoorden, raadplegen we de DAX-gegevens van 1988 tot augustus 2023.

Zeldzaamheid van drie verliesweken

Laten we beginnen met goed nieuws: een periode van drie opeenvolgende negatieve handelsweken is vrij zeldzaam bij de Duitse aandelen. In de opwaartse beweging sinds de herfst leek zo’n negatieve periode zelfs op een relikwie uit lang vergeten berendagen, totdat het na Pasen weer eens gebeurde.

Sinds 1988 zijn in totaal 1.860 handelsweken zijn geweest. Van deze weken kwam een periode van drie opeenvolgende negatieve handelsweken 170 keer voor. Dit betekent dat minder dan 10% van de totale tijd zo’n negatieve trend zich voordeed. Met andere woorden, het is een relatief zeldzaam verschijnsel op de aandelenmarkt.

Er zijn kansen op herstel

Maar is dit zeldzame fenomeen ook goed nieuws? Met andere woorden: biedt de volgende week daadwerkelijk kansen op herstel? Laten we beginnen met de kans op stijgende DAX®-koersen. Over alle weken sinds 1988 stijgt de aandelenindex in bijna 55% van de gevallen. Als er voorafgaand aan de drie negatieve handelsweken waren, stijgt de kans tot iets meer dan 55%.

Maar er is nog een andere kant van het verhaal: de prestaties van de volgende week. Terwijl de DAX historisch gezien gemiddeld met 0,19% per week stijgt, neemt de prestatie na een periode van drie verliesweken toe tot 0,49%. Met andere woorden: na zo’n negatieve serie neemt de verwachte opbrengst toe met een factor 2,5. Beleggers die geduldig wachten op drie opeenvolgende negatieve handelsweken worden dus beloond met bovengemiddelde prestaties. Dit “terugkeer naar het gemiddelde”-effect is ook te zien op de Amerikaanse aandelenmarkten. Hopelijk zijn beleggers nu definitief bevrijd van de angst voor drie opeenvolgende rode weekkaarsen.

Conclusie
Kort samengevat, het fenomeen van drie opeenvolgende verliesweken in de DAX-index is zeldzaam maar biedt kansen op herstel. Na zo’n negatieve serie stijgt de kans op een positieve koersbeweging en neemt de verwachte opbrengst aanzienlijk toe. Dit “terugkeer naar het gemiddelde” effect is een positieve indicator voor geduldige investeerders, ook op de Amerikaanse aandelenmarkten. Hopelijk hebben beleggers nu definitief hun angst voor drie opeenvolgende negatieve weekkaarsen overwonnen.

Bron: HSBC

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.