Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Verstandig beleggen in uw toekomst (2)

In de vorige column “Verstandig beleggen in uw toekomst” heb ik een nieuwe inkomen-gerelateerde beleggingsstrategie geïntroduceerd die wij de naam Dividendvestor genoemd hebben. Het doel van deze portefeuille is het opbouwen van een vermogen waar later maandelijks een dividend op wordt uitbetaald. Het streven is een portefeuille van aandelen op te bouwen die in 10 jaar tijd 9% rendement geeft op het ingelegd vermogen. De te volgen beleggingsmethode maakt gebruik van de kracht van samengestelde interest om een bovengemiddeld rendement op het geïnvesteerd vermogen te kunnen behalen. In deze column ga ik verder in op de strategie en de beleggingsresultaten die hiermee te behalen zijn.

De theorie

De kern van de Dividendvestor strategie is te investeren in 30-40 bedrijven, hoofdzakelijk gevestigd in America, of grote internationale bedrijven, die al meer dan 10 jaar een dividend uit keren en bovenal jaar na jaar een meer dan gemiddelde groei in hun dividend uitkeringen laten. Dit zijn bekende multinationals die o.a. onderdeel vormen van de S&P500 en de Dow Jones Index.

Onafhankelijk Research heeft aangetoond dat bedrijven die continue hun dividend verhogen over de lange termijn het meeste rendement geven. Zie hierover het onderzoeksrapport van NED Davis Research, en het artikel in The Wall Street Journal “Look for Firms That Raise Dividends“.

Een aantal kernpunten uit dit artikel heb ik voor u op een rij gezet:

 • Het onderzoek toont aan dat van bedrijven in de S&P500 die vanaf 1972 iedere keer consistent hun dividend verhogen een 10.2% Totaal Rendement gemiddeld per jaar behalen, terwijl aandelen van bedrijven die dat niet deden het Totaal Rendement slechts gemiddeld 8.2% is. Dit verschil lijkt klein, doch de 2.2% aan extra rendement zou van ieder geïnvesteerd bedrag van $100, in 1972 een additionele $1802 gemaakt hebben, en dat is het wel degelijk een aanzienlijk verschil.
 • Dividend liegt niet, en een jaarlijkse verhoging is een goede graadmeter voor de gezondheid en de kwaliteit van de inkomsten en het vertrouwen wat het bestuur heeft in de toekomst van de onderneming.
 • Er is natuurlijk geen garantie dat bedrijven in staat blijven hun dividend te verhogen. Er zijn voldoende voorbeelden uit de recente crisis welke heeft aangetoond dat ongezonde bedrijven op de lange termijn hier problemen mee kunnen krijgen. Alvorens te investeren in dergelijke bedrijven moet iedere belegger goed onderzoeken of een bedrijf in staat is om het dividendbeleid te kunnen blijven volhouden.

Alleen op dividend groei kun je niet varen, echter er zijn voldoende andere indicatoren om kwalitatieve ondernemingen voor een portefeuille te kunnen selecteren, zoals de groei in de omzet, de vrije kasstromen, als ook de hoogte van het schuldenplafond, waarmee het kaf van het koren kan worden gescheiden en wij daarmee kwalitatieve aandelen kunnen selecteren voor onze portefeuille.

Het dividend op dividend effect

Het dividend op dividend effect, werkt net als de kracht van samengestelde interest. Het dividend dat dit jaar wordt uitgekeerd wordt bij het vermogen opgeteld, en daar bovenop komt weer het dividend, welke volgend jaar wordt uitgekeerd. Hiermee ontstaat een geometrische groei, vergelijkbaar met het patroon 1-2-3-5-6-8-9-11 etc. Einstein noemde dit fenomeen: ‘het grootste mysterie in de mathematica’. In het begin gaat de groei langzaam, maar jaar over jaar leidt dit tot een exponentiele groei.

Wat zijn de mogelijke rendementen?

Om u een idee te geven van de potentiële rendementen die te behalen zijn, heb ik over een lange periode vanaf 2009 een week voor week back test uitgevoerd. Hieronder vindt u een weergave van de rekenkundige rendementen die in deze back test per maand behaald werden. Let op dit zijn hypothetische resultaten, in de praktijk van alle dag kunnen de resultaten afwijken, bijvoorbeeld als gevolg van inefficiënties in de markt, onverwachte gebeurtenissen en het vermogen van de belegger om op het juiste moment in te stappen.

De resultaten van een (hypothetische en genormaliseerde) modelportefeuille over de periode van Juli 2009 tot December 2013 laten de volgende maandelijkse rendementen zien (hierbij zijn de ontvangen dividenden herbelegd).


In 36 van de 54 maanden gaf de portefeuille een groei te zien, met een hoogste groei van 12.21% en een daling van het vermogen in de slechtste maand van 11,32%, met een gemiddeld rendement van 1,54%

Groei Model portefeuille

Een model portefeuille die volgens deze methode is opgebouwd met een startkapitaal van 100.000 USD, en met een jaarlijkse aankoop aan fondsen van circa 10.000 USD laat met bovenstaande rekenkundige rendementen de volgende cumulatieve groei (*) zien.

Het vermogen groeide in deze periode met circa 43% op basis van het ingelegd vermogen.

Een zwaluw maakt nog geen zomer

Een enkele uitgevoerde back test is natuurlijk onvoldoende representatief hoe deze portefeuille zich gedraagt over een veel langere periode. Ik heb daarom een Monte-Carlosimulatie uitgevoerd met een portfolio optimalisatie programma, die op basis van meer dan 1200 mogelijke varianten van portefeuilles met deze aandelen, het totaal rendement vergelijkt met een geoptimaliseerde portefeuille(met de minste risico’s), vergeleken met een portefeuille belegd in de S&P500 (benchmark).

De resultaten laten een solide rendement zien. De Monte-Carlo simulatie uitgevoerd met dezelfde aandelen over een langere periode vanaf 2003 tot december 2013, geeft een out performance van meer dan 200% tov de S&P500.

De resultaten laten een solide rendement zien
De resultaten laten een solide rendement zien

Conclusie

De door Dividendvestor uitgevoerde back test in bedrijven die jaarlijks hun dividend verhogen laat zien dat, ook na een Monte-Carlosimulatie over een veel langere periode, met deze strategie een meer dan bovengemiddeld rendement te behalen valt. Onderzoek van onafhankelijke Research bureaus als NED Davis Research bevestigen dit, gemeten over een nog veel langere periode gemeten vanaf 1972.

Een adequate lezer zal opmerken dat de over de lange termijn de in deze column toegelichte rekenkundige rendementen geen werkelijk beeld geven van de te behalen rendementen, juist vanwege de bewegelijkheid van de aandelen markt. De koers van het aandeel zal zich over langere termijn nl. niet recht evenredig gedragen.

Het werkelijke meetkundige rendement zal dus ook in praktijk over een veel langere termijn van tijd tot tijd lager kunnen liggen, en ook beleggen op deze wijze is niet geheel risicoloos. Niet te min zijn de resultaten van deze modelportefeuille meer dan bovengemiddeld.

In een volgende column zal ik hier verder op ingaan en ik zal hierbij ook verder ingaan op de risico’s van deze strategie en hoe deze te minimaliseren. Graag tot de volgende keer.

(*) Bovenstaande gesimuleerde resultaten zijn gebaseerd op een back test die is uitgevoerd op het uit te voeren beleggingsbeleid over een periode van juli 2009-december 2013. Resultaten uit het verleden geven geen garantie voor de toekomst.

Disclaimer: DividendVestor is geen gecertificeerde beleggingsadviseur en de inhoud is niet bedoeld als beleggingsadviezen. De inhoud van deze rubriek en nieuwsbrief is alleen bestemd voor educatieve en informatieve doeleinden. U heeft de vrijheid om het al dan niet op te volgen. Het is raadzaam voordat u tot een aankoop of verkoop van een aandeel overgaat om uw eigen analyses uit te voeren en/of professioneel advies in te winnen om tot uw eigen conclusies te komen. Op alle content is onze disclaimer en Algemene voorwaarden van toepassing.

Gratis volgen

Wij zijn Dividendvestor recent gestart. U kunt de artikelen op de site bekijken. Tevens is er een mogelijkheid om een abonnement te nemen op onze gratis e-mail alerts. U kunt u inschrijven via https://www.dekritischebelegger.nl/gratis-nieuws-alert. Ook kunt u ons via twitter en facebook volgen.

Bestaande leden kunnen hun instellingen wijzigen op de mails die zij binnenkrijgen. U kunt dan het vakje voor dividendvestor aanvinken waarmee u automatisch de updates in uw email postvak krijgt.

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

5 reacties op “Verstandig beleggen in uw toekomst (2)”

 1. Avatar

  Ik zou echt niet weten waar in een crisis nog dividend te verkrijgen is, en als het er zal zijn zal dit gestaag afgebouwd worden. Leuk verhaal, maar niet realistisch voor de komende jaren.

 2. Dividendvestor

  Beste Erwin,

  Je hebt wellicht gelijk tav de EU markt, maar als je investeert in Amerikaanse aandelen, zijn er zeer veel aandelen die ieder jaar met bijna 10% of meer hun dividend verhogen, en dat consistent jaar over jaar doen. In een aantal jaren verkrijg je dan 8-10% rendement op je geinvesteerd vermogen. Dit is de wijze waarop Warren Buffet ook zijn geld belegd.

  In de eerste aflevering, heb ik al een voorbeeld gegeven van ExxonMobil.(zie http://www.dekritischebelegger.nl/aandelen/dividend/dividendvestor/verstandig-beleggen-uw-toekomst/). Zo zijn er bijna 500 voornamelijk Amerikaanse maar ook internationale aandelen die ieder jaar hun dividend verhogen. In het afgelopen kwartaal zijn de dividend uitkeringen van deze aandelen gemiddeld met 9.52% gestegen. Wie wil niet ieder jaar meer dividend krijgen?

  Natuurlijk is het gemiddelde rendement op dit moment slechts 2.84%, maar de ervaring leert dan binen 10 jaar dit rendement naar 9% kan stijgen(op je oorspronkelijk ingelegd vermogen) en dat is dan nog exclusief de koerswinst, die naar verhouding mee kan gaanstijgen.

  Het is natuurlijk beleggen op de lange termijn, maar de calculaties tonen aan dat dit loont, en dat je op termijn 9% rendement op je vermogen kunt maken. Wie wilt dat niet? Wie oren heeft om te horen, die hore.

  Je moet op een andere manier naar je investering kijken. DividendVestor beoogt om in 10 jaar 9% op het ingelegd vermogen te maken door te beleggen in bedrijven die solide zijn, blijven groeien en ieder jaar hun dividend verhogen.

  Ik zal hier in de komende afleveringen nog verder op in gaan, en met veel meer concrete voorbeelden komen.

  DividendVestor

 3. Avatar

  Beste DividendVestor,

  Ik ben zo kritisch omdat u naar mijn idee niet de ernst inziet van waar we ons bevinden, en dan bedoel ik niet alleen de EU markt…

 4. Dividendvestor

  Dag Edwin,

  Dat kan ik mij voorstellen. Als je doelt op de hoogte van de aandelenmarkt dan heb je gelijk voorzichtig en kritisch te willen zijn. Het is prima om alle ideeën omtrent beleggen altijd kritisch te onderzoeken en op hun waarde te beoordelen.

  Dividendvestor zal echter nooit beleggen in aandelen die overgewaardeerd zijn. De aandelen markt zal zich nooit via een rechte lijn ontwikkelen en en er is altijd wel een kans om op de dalen kwalitatieve en ondergewaardeerde aandelen voor de lange termijn in te kopen.

  Dividendvestor

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *