De eerste vermoeidheidsverschijnselen

Wij hadden gesteld, dat de rally van beperkte duur zou zijn en zo ziet het er inderdaad naar uit. De eerste vermoeidheidsverschijnselen zijn al duidelijk herkenbaar. In Japan is de markt weer op zijn retour. In Amerika heeft de draai zich ingezet en in Europa is het beeld nog positief, maar de opwaartse druk neemt af (het tempo van de koersstijging neemt af). Zo ziet men ook, dat er al veel aandelen zijn, die hun reactie reeds hebben ingezet.

Wij laten u hieronder de volatiliteit zien die gebaseerd is op de Stoxx 100 Index. Tegelijkertijd tonen wij daarbij de AEX Index. Mocht u meer willen weten over de betekenis van  volatiliteitindexen dan verwijzen wij u naar de serie artikelen, die wij in de periode van 20 april tot 8 juni 2012 schreven. Met name het artikel van 24 mei 2012 “De veelzijdige Volatility Index (6)” gaat over de betekenis van de Customline zoals in onderstaande figuur is afgebeeld.

Volatiliteit gebaseerd op de Stoxx 100 Index
Volatiliteit gebaseerd op de Stoxx 100 Index

Figuur 1.

In het bovenste gedeelte ziet u de V611 (1 maand volatiliteit) en daaronder de V613 (3 maand volatiliteit). In de derde grafiek staat het quotiënt van beide (613/611 = Customline) en tot slot vindt u de koersen van de AEX Index.

Tijdens de laatste stijging van de AEX Index ziet men dat beide volatiliteitindexen dalen maar de korte (de V611) daalt sterker. Hun quotiënt daaronder ligt nu boven de hoogste kritische lijn en zal vandaag of morgen gaan dalen en daarmede een top zetten. Een stijging betekent dat de korte volatiliteit kleiner wordt ten opzichte van de lange. (V613/V611). Beleggers zijn dus optimistischer over de korte termijn en pessimistischer over de iets langere toekomst. Maar als er een top gezet is, komt daar verandering in. De dichtstbijzijnde toekomst wordt dan door beleggers minder ingeschat. Een top is pas gezet als hij bevestigd is en de bevestiging komt uit lagere waarden. In het geval van de Customline komt deze bevestiging als het quotiënt de bovenste lijn naar beneden toe doorbreekt. Zover is het nog niet, maar u moet er rekening mee houden dat deze doorbraak elke dag kan gebeuren, want het quotiënt ligt zeer hoog op dit moment. Een daling van het quotiënt betekent, dat de korte termijn minder positief wordt ingeschat. Het is een indicatie dat de volatiliteit gaat oplopen en dus wordt het tijd om de V611 te kopen of om de AEX Index te verkopen. Uiteraard geldt dat de Stoxx 100 niet dezelfde index is als de AEX Index, maar beide hebben een correlatie van bijna 1 met elkaar en de Stoxx 100 mag daarom als indicatie voor de AEX genomen worden. De top die nu in de maak is, zegt dus dat de AEX Index en dus de aandelenmarkt gaat dalen.

En dat is in overeenstemming met datgene wat de indicatoren zeggen. Zoals gezegd hebben deze in Amerika reeds een eerste stap gezet. Europa is nog niet zover maar dat kan natuurlijk niet lang meer uitblijven. Het advies is dus om winst te nemen op korte termijn posities.

In het onderste gedeelte van de figuur staat de AEX Index. Zijn vorige bodem lag op 379,51. Een doorbraak van dit niveau is negatief. Wij verwachten niet dat het zover zal komen want inmiddels is er goed nieuws gekomen van de weekindicatoren. Zij zijn gaan stijgen en dat betekent dat het hogere echelon het lagere in toom zal houden voor wat betreft een daling. Daarboven ligt het maandniveau. En daar zijn de indicatoren duidelijk negatief. De consequentie hiervan is dat de langere termijn problemen gaat geven. Gelukkig zijn we niet zover. En derhalve durven wij te stellen, dat de reactie die voor ons ligt hoogstwaarschijnlijk opnieuw gevolgd zal worden door een stijging.

Stand van de AEX Index op het moment van schrijven (2014-02-17): 398.95

Onze conclusies:

Korte termijn: draait negatief
Middellange termijn: positief
Lange termijn: reactie komende
NB. Calamiteiten niet in aanmerking genomen

De Rente

De rente is weer gaan stijgen. Voorlopig is dit echter nog geen groots bericht. Het kan een pull back zijn en als dat zo is zijn er twee niveaus voor het effectieve rendement op 10-jarige Nederlandse Staatsleningen, die bereikt kunnen worden zonder dat er van een duidelijke richting verandering sprake is. Wij noemen 1,94% en 2,1%. Iedere daling vanuit een van deze twee niveaus wijst op een verdere daling van de rente Een stijging vanuit het niveau 2,1% zou betekenen dat de weg omhoog opnieuw is ingeslagen.

De Amerikaanse dollar in € uitgedrukt

Het technische beeld dat de dollar toont is zeer negatief. Op dagbasis gezien is hij uit een stijgende wedge gevallen en het doel dat nu berekend kan worden is 71,4. Zowel de week- als de maandgrafieken ondersteunen dit negatieve beeld, zodat wij concluderen dat de dollar het voorlopig zal laten afweten. 

Het Goud

De goudprijs had de zevenmijlslaarzen aangetrokken deze week. Het gebied van de eerste grote weerstand komt nu dichtbij. Onze berekeningen geven een gebied tussen US$1.348 en US$1.378. Hier zal de strijd worden uitgevochten. Een doorbraak betekent een definitief afscheid van de bearmarkt in het goud. Maar een aantal beleggers zal reeds tevreden zijn met de huidige ligging, want afgelopen week werd het 40-weeks voortschrijdend gemiddelde doorschreden en dat vormt voor velen een betrouwbaar koopsignaal.

De Prijs van een vat Brentolie

Van het oliefront is er weinig nieuws. Na een lichte stijging zal de weg omlaag binnenkort weer ingeslagen worden. Ultieme steun ligt er op US$99.

Strategie

Wij hebben geen reden om op dit moment in te grijpen in de portefeuilles anders dan voor de normale aanpassingen. Op korte termijn posities zal winst worden genomen.

Post Scriptum

Wij worden erop gewezen dat de terminologie die wij gebruiken niet altijd bij alle lezers bekend is. Wij verwijzen u naar onze site vermogensbeheer www.vladeracken.nl waarop u een zeer uitgebreide woordenlijst vindt onder het hoofd ABC.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.