Veolia is een herstructureringsverhaal

Veolia Environnement is een groot Frans concern met activiteiten in de sectoren water, afvalverwerking, energie en transport. Tussen 2000 en 2003 stond het concern bekend als Vivendi Environnement, maar na de afsplitsing van het Vivendi-concern (dat nog geen jaar later fuseerde tot Vivendi Universal) kreeg het de huidige naam. Voor 1998 stond het bekend als Compagnie Générale des Eaux, dat in dat jaar werd hernoemd naar Vivendi SA. “Veolia” is afgeleid van Aeolus, de beschermer van de wind in de Griekse mythologie. Het concern bestaat uit drie hoofddivisies: Veolia Energy, Veolia Water en Veolia Environnemental Services. Daarnaast heeft Veolia nog een transportbedrijf binnen de muren.

In 2012 bedroeg de omzet van Veolia € 29,4 miljard. Dat was 3% meer dan in 2011. De winst kwam uit op € 394 miljoen, waarbij een winst per aandeel past van € 0,21 en een dividend per aandeel van €0,70.

foto 1

Figuur 1 Omzetverdeling per divisie

Ultimo 2012 werkten er ongeveer 220.000 mensen in 48 landen voor Veolia. Ongeveer 30% is werkzaam in de thuismarkt Frankrijk.

Ommezwaai

Veolia heeft een reeks van moeilijke jaren achter de rug. Resultaten kwamen door het snel verslechterende economische klimaat in de wereld sterk onder druk te staan. In de periode 2010-2012 moest het bedrijf grote afschrijvingen plegen en in 2012 daalden de resultaten van alle drie de divisies met dubbele cijfers. De daling van het resultaat was zo sterk, dat de dividenduitkering ter discussie stond.
De sterke daling had meerdere oorzaken. Zo wordt de regelgeving in Europa voor bijvoorbeeld afvalverweking steeds stringenter. Afval mag niet zomaar meer gedumpt worden, maar overheden zien het liefst dat het afval behandeld en bewerkt wordt voor vormen van hergebruik. Maar er was ook minder afval te verwerken. Het meeste afval komt van industriële ondernemingen en veel van die bedrijven, zeker in Europa, hebben zich gedwongen gezien hun activiteiten sterk te verminderen.

Daarnaast gaan overheden steeds harder onderhandelen bij het verlengen van contracten voor bijvoorbeeld de levering van water. In de periode 2009 – 2012 moest Veolia ongeveer twee derde van zijn Franse contracten heronderhandelen. Het resultaat was, dat de tarieven met gemiddeld 15% – 30% omlaag moesten. Dat resulteerde in sommige gevallen in margedalingen tot 70%. Daarnaast willen vooral grote steden de watervoorziening weer onder eigen beheer krijgen.

foto 2

Het genoemde jaar 2012 is ook het jaar van de strategische ommekeer. Onder de huidige ceo Antoine Frérot is toen definitief gebroken met de erfenis van diens voorganger Henri Proglio. Diens beleid was gericht op een wereldwijde expansie met behulp van talloze overnames. In 2012 was Veolia op de een of andere manier actief in maar liefst 77 landen. Dat had erin geresulteerd, dat de schuldenlast van het bedrijf in 2009 was opgelopen tot € 16,8 miljard. Onder Frérot is ernst gemaakt met het terugbrengen van die omvang van de schuld. Aan het einde van 2013 moet de schuld met een bedrag van meer dan € 6 miljard omlaag van € 14,7 naar € 8 – € 9 miljard. Het ziet er naar uit, dat deze doelstelling met vlag en wimpel gehaald zal worden. Al aan het einde van het tweede kwartaal was al voor een bedrag van € 5 miljard aan bedrijfsonderdelen verkocht. Los van het verminderen van de schuldenlast heeft het bedrijf zich ten doel gesteld om tussen 2012 – 2015 de kosten met € 750 miljoen te verminderen.

Strategische heroriëntatie

Het afbouwen van de schuldenlast gaat gepaard met de implementatie van een nieuwe strategie. Frérot gaat de nadruk leggen op kwaliteit in plaats van op kwantiteit. Op die manier hoopt Veolia hogere marges te kunnen bedingen. Een voorbeeld van deze denkwijze is, dat de divisie Energy Services de nadruk niet langer legt op Facility Management maar zich meer toelegt op energy efficiency services. Deze vorm van dienstverlening heeft een hogere toegevoegde waarde. Daarnaast wil Veolia meer industriële klanten. Nu bestaat ongeveer 65% van de klanten uit gemeentelijke overheden. Dat moet zo snel mogelijk terug naar 50%. Onder de huidige moeilijke omstandigheden bezuinigen en beknibbelen overheden veel meer dan bedrijven.

foto 3

Figuur 3 Strategische heroriëntatie

Veolia gaat zich daarnaast toeleggen op vormen van risicovolle dienstverlening. Zo heeft het kennis in huis gehaald om bijvoorbeeld kernreactoren te ontmantelen en om olie- en gasplatforms milieuvriendelijk te ontmantelen en het giftig afval biologisch verantwoord af te breken. Dit zijn groeimarkten, omdat de eerste generatie kernreactoren aan hun levenseinde is gekomen. De komende 10 à 15 jaren moeten naar schatting wereldwijd ongeveer 2.000 olieplatforms ontmanteld worden en het vaak giftig afval opgeruimd worden.
Door deze strategische heroriëntatie moet Energy Services ongeveer 21% aan het resultaat gaan bijdragen, Environmental Services ongeveer 35% en Water 44%. Tenslotte gaat Veolia ook kritisch kijken in welke landen het wel en in welke landen het niet aanwezig wil zijn. Het is de bedoeling om in 2014 nog in hooguit 40 landen actief te zijn. Daarbij gaat het bedrijf ook meer aandacht besteden aan de zogeheten opkomende markten. Nu komt ongeveer 70% van de omzet uit zogeheten ontwikkelde landen als de VS, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Aan het einde van dit decennium mag dat nog hooguit 50% zijn.

Bij deze strategische heroriëntatie passen ook nieuwe financiële doelstellingen. Veolia wil een jaarlijkse groei van de omzet genereren van 3% en van 5% van de brutowinst. Daarnaast streeft het management er naar het dividend tenminste op € 0,70 te houden. Na 2015, als de heroriëntatie een feit is, dan kan het rendement oplopen tot boven 8%, maar de eerste doelstelling is om het rendement op te tillen naar het oude niveau van 7,5%.

Het is zelfs niet uit te sluiten, dat na 2015 het management kan besluiten om de aandeelhouder niet alleen te behagen met een mooi dividendrendement, maar ook nog voldoende middelen heeft voor een programma voor inkoop van eigen aandelen.

foto 4

Figuur 4 Kerncijfers Veolia

Advies: kopen
Koers: € 12,13 d.d. 14-02-2014

Conclusie

– Strategisch heeft het bedrijf de juiste weg ingezet
– Concurrentie blijft heftig
– Vooralsnog goed dividendrendement
– Voor offensieve belegger koopwaardig

Gratis nieuwsbrief

ER Capital biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van ER Capital en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.