Nieuws

Source: Derek Bailey & https://flic.kr/p/SLbMsQ

De hoogtijdagen van olie en gas zijn voorgoed voorbij

In de periode 2003 – 2015 groeiden de bestedingen voor de vijf belangrijkste commodities, olie, gas, steenkool, ijzererts en koper, tot boven 6% van het wereldwijde BBP. Dat was driemaal zoveel als gebruikelijk.

Favoriete energieaandelen

Sinds 1970 is niet alleen de prijs, maar ook de vraag naar energie geëxplodeerd. Het waren en zijn vooral fossiele brandstoffen die in de sterk groeiende behoefte hebben voorzien.

Bedrijven kunnen zich opmaken voor de energierevolutie

De Klimaatconferentie uit 2015 wordt algemeen gezien als een gamechanger.De rol van de traditionele energiedragers zal de komende decennia flink worden teruggedrongen ten faveure van vormen van renewable energy.

Don Graham & https://flic.kr/p/hAn1WQ

Energiesector zet de tering naar de nering

Door de lage olieprijs is ongerustheid ontstaan bij beleggers over de houdbaarheid van de dividenduitkering. De kostenbasis van oliemaatschappijen is de afgelopen jaren stevig meegestegen met steeds hogere olieprijzen.

Lage olieprijzen: wat zijn de koopjes?

In deze wereld van aanhoudend lage prijzen is het vermogen om zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden cruciaal, Dit zijn de favorieten.