Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

De hoogtijdagen van olie en gas zijn voorgoed voorbij

De sector energie is in een moeilijk tijdsgewricht beland. Prijzen staan onder druk door overproductie. Bedrijven schrappen hun investeringen om hun dividenduitkering op peil te houden.

Onze favorieten in deze sector zijn:

1.National Grid Koersdoel: GBP 11,75

·Regelmatige en voorspelbare inkomstenstroom

·Stevige klantenbasis in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten

·Het neerwaarts risico is beperkt

 

2.Royal Dutch Shell Koersdoel:€ 31,60

·Het bedrijf kan winstgevend opereren in een prijsomgeving van $ 50 per vat

·Vrije kasstromen zijn sterk genoeg on het dividend uit te betalen

·Hogere productie en afstoten minder renderende onderdelen verhoogt de winst

 

3.Veolia Environnement Koersdoel:€ 30.00

·De omzet groeit weer in lijn met de verwachtingen

·Programma kostenbesparingen stipt uitgevoerd

·Prijsdruk lijkt in 2017 minder dan gevreesd

In de periode 2003 – 2015 groeiden de bestedingen voor de vijf belangrijkste commodities, olie, gas, steenkool, ijzererts en koper, tot boven 6% van het wereldwijde BBP. Dat was driemaal zoveel als gebruikelijk. De motor achter deze fenomenale groei was China. Al in 2008 begonnen prijzen echter alweer geleidelijk te dalen als gevolg van een inzakkende vraag en een groeiend aanbod. Producenten, zowel landen als bedrijven, worstelen nog steeds met de nasleep van deze aanhoudende prijsdaling. Tegelijkertijd moeten ze vaststellen dat de grondstofintensiteit van de wereldeconomie aan het afnemen is. Het gebruik van grondstoffen gaat de komende decennia alleen maar afnemen. Dat geldt zeker ook voor de olie- en gassector, zo hebben de consultants van McKinsey becijferd en uitgedokterd.

De supercycle tussen 2003 – 2015 verbloemde problemen waar de sector mee worstelde. De belangrijkste waren een afnemende productiviteit, stijgende kosten en een gebrek aan investeringen. In de oliesector daalde het rendement op investeringen in de periode 2005 – 2011 met maar liefst 50%. De kosten om een vat olie op te pompen steeg van $ 8 in 2004 naar $ 28 in 2014. Terwijl de kosten stegen en de winstgevendheid afnam zag de sector dat nieuwe voorraden op de markt kwamen als gevolg van technologische doorbraken, zoals fracking en ook groeide het aanbod van alternatieven in de vorm van wind- en zonne-energie.

De prijsdaling voor commodities heeft geen heilzame uitwerking gehad op de wereldeconomie. Sterker nog het heeft trends, zoals een zwak investeringsniveau en een gebrek aan banengroei, eerder versterkt dan afgeremd. De verwachting voor de toekomst van de wereldeconomie zijn niet bepaald hooggespannen. Daarbij spelen ongunstige demografische ontwikkelingen een belangrijke rol. Door vergrijzing zal de Chinese werkende bevolking tot 2050 met maar liefst 20% afnemen. Productiviteitsgroei zal de gevolgen van de vergrijzing moeten opvangen, maar de huidige ontwikkeling van de productiviteit is zorgwekkend laag.

De lagere groei zal in de komende decennia samenvallen met een afnemende gebruik van grondstoffen. Dat is een trend die al sinds de jaren ’70 van de vorige eeuw zichtbaar is en die dankzij technologische vooruitgang de komende decennia steeds sterker zal worden. Daar komt nog bij dat zeker de westerse economieën steeds meer consument en diensten georiënteerd worden. Dat beïnvloedt de vraag naar commodities negatief. Het is echter toch vooral de technologische vooruitgang die de toekomst van de vraag naar commodities bepalen. Het gaat dan in de olie- en gassector om de inzet van robotica, data-analyse en the Internet of Things die de efficiëntie en de productiviteit zullen verhogen. Een betere inzet van deze middelen kan in 2035 besparingen opleveren tussen $ 900 miljard en $ 1,6 biljoen. Dat geld kan dan op een andere, meer productieve manier geïnvesteerd worden. Ongeveer 2/3 van die besparingen zijn het gevolg van een verminderde vraag naar energie dankzij een verhoogde efficiency in gebruik en de opmars van de renewables. In de praktijk betekent dat ergens tussen 2025 – 2035 de vraag naar olie en gas gaat pieken om vervolgens in snel tempo te gaan afnemen.

Transport, goed voor ongeveer 50% van de vraag naar olie, zal de komende decennia een heuse transformatie laten zien. Ontwikkelingen als de zelfrijdende auto, maar ook de opmars van de elektrische auto en het deeltijdgebruik van auto’s zullen de vraag naar olie beïnvloeden. Zelfsturende auto’s zijn zuiniger en het deeltijd gebruik van auto’s vermindert de vraag naar auto’s. Los van deze ontwikkelingen in het transport zal ook de energiezuinigheid bij burger en bedrijf toenemen dankzij de inzet van sensoren en verbeterde controlesystemen. Een daling van het verbruik tussen 9% – 12% lijkt de komende decennia mogelijk.

De sector olie- en gas zal de komende decennia de concurrentie van de renewables alleen maar zien toenemen. Gelet op het tempo van de huidige prijsdalingen moeten zon- en windenergie in 2025 concurrerend zijn. Het is beslist niet ondenkbaar dat in 2035 zon en wind ongeveer in 36% van de wereldwijde behoefte aan elektriciteit voldoen.

De energiesector zal de komende jaren een antwoord moeten formuleren op de talloze uitdagingen die eraan komen. Dat antwoord zal vooral de vorm moeten krijgen van technologische innovaties. Daardoor kan het vind- en winproces naar een hoger niveau waardoor ook het rendement weer kan verbeteren. Waarschijnlijk is er een sleutelrol weggelegd voor data-analyse. Een goed gebruik ervan kan bedrijven een beter inzicht verschaffen waar vindplaatsen liggen. Technologie moet het ook mogelijk maken dat bedrijven sneller en gemakkelijker kunnen inspelen op veranderingen in de vraag. De schalie-industrie kan wat dat betreft als voorbeeld dienen. Fracking maakt het mogelijk de productie in betrekkelijk korte tijd op te voeren. Ook het omgekeerde is mogelijk.

De hoogtijdagen voor de olie- en gasindustrie lijken voorgoed voorbij. Dat wil weer niet zeggen dat hun rol is uitgespeeld. Afhankelijk van het gehanteerde scenario kan de vraag olie tot 2035 met 11% stijgen. Dat is dan vooral te danken aan een blijvend groeiende vraag naar olie in de Opkomende Landen. Er zijn echter ook scenario’s die een nabije toekomst schilderen waarbij de vraag al in 2025 piekt om vervolgens geleidelijk te gaan dalen. In een dergelijk scenario ligt in 2035 de vraag naar olie 2% lager dan in 2013. Als het om de vraag naar gas gaat, dan zijn soortgelijke ontwikkelingen mogelijk.

In elk scenario dat de consultants van McKinsey hebben opgesteld, wacht de sector een moeilijke toekomst. Om te overleven zullen bedrijven kleiner en flexibeler moeten worden. Ze zullen hun strategie moeten herzien en de kwaliteit van de inzet van middelen moeten verhogen. De rol en betekenis van technologie binnen het bedrijf moet omhoog om zo meer met minder te kunnen.

Gratis nieuwsbrief

ER Capital biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van ER Capital en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *