Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Favoriete energieaandelen

ER Capital is overwogen in de sector Energie. De hele sector heeft profijt van het huidige prijsherstel. Onze favorieten zijn:

1.Royal Dutch Shell: Koersdoel: € 30,50

·Integratie van BG verloopt voorspoedig

·Er is in de energietransitie een hoofdrol weggelegd voor gas

·Shell kan bij een prijs van $ 50 per vat zijn dividend handhaven

2.National Grid: Koersdoel: GBP 11,75

·National Grid (NG) is een stabiele kasstroomgenerator

·Het aandeel is defensief en kent een lage volatiliteit

·NG kent een voorspelbare groei en een dito ontwikkeling van het dividendrendement

3.Total: Koersdoel: € 63

·Total heeft in de afgelopen moeilijke jaren zijn productie kunnen opvoeren

·De kostenstructuur is zo sterk verlaagd, dat zelfs bij een prijs van $ 50 de bedrijfsvoering niet in gevaar komt

·Het dividend is bij deze prijs gegarandeerd

4.Vopak: Koersdoel: € 50,00

·De vraag naar opslag blijft groot

·Vopak maakt een strategische keuze voor gasterminals

·Het bedrijf heeft een geloofwaardige investeringsagenda tot 2019

Sinds 1970 is niet alleen de prijs, maar ook de vraag naar energie geëxplodeerd. Het waren en zijn vooral fossiele brandstoffen die in de sterk groeiende behoefte hebben voorzien. Naar het zich laat aanzien zal de toekomst er anders uitzien. Disruptieve trends maken snel opgang en die zullen ervoor zorgdragen dat de energie-industrie van de toekomst er heel anders zal uitzien dan nu het geval is. Belangrijke onderliggende trends zijn een afnemende bevolkingsgroei, radicaal nieuwe technologieën, grote milieuvraagstukken en een verschuiving van economische en geopolitieke macht.

The World Energy Council heeft gepoogd om deze Grand Transition in een drietal scenario’s te vangen om daarmee beleidsmakers en ondernemers van ammunitie te voorzien om nieuw beleid te maken en strategische beslissingen te nemen. Het eerste scenario, Modern Jazz, gaat uit van een digitale, innovatieve en marktgeoriënteerde wereld. Het tweede scenario, Unfinished Symphony, gaat minder ver. Het is een wereld waarin intelligente en houdbare economische modellen ontwikkeld worden in een wereld die steeds CO2 armer wordt. Het derde scenario, Hard Rock, is het minst gunstige scenario. Het is er een van een zwakke economische groei, die niet houdbaar meer is en waarbij de blik van beleidsmakers en ondernemers naar binnen gericht is.

Figuur 1 De grote transities in drie scenario’s

The World Energy Council voorziet tot 2060 zes belangrijke trends die het aangezicht van de wereld in elk van de drie scenario’s ingrijpend gaan veranderen. De eerste trend is dat de vraag naar energie nog voor 2030 gaat pieken. Dat is te danken aan nieuwe en efficiëntere technologieën en aan een stringenter energiebeleid van overheden. Te denken valt aan smart grids, smart buildings en zelfs smart cities. De tweede trend is de sterke groei van de vraag naar elektriciteit. Die gaat verdubbelen tot 2060. Dat vraagt om forse investeringen in infrastructuur en systems integration om de consument te geven wat hij wil. De groeiende vraag is vooral gebaseerd op een urbane levensstijl van een kapitaalkrachtige middenklasse. Die levenswijze wordt in hoge mate bepaald door technologische ontwikkelingen. Om aan de groeiende vraag naar elektriciteit te voldoen zijn tot 2060 investeringen nodig die variëren van $ 35 – $ 43 biljoen!

Wind- en zonne-energie blijven hun opmars tot in 2060 voortzetten. Dat is de derde trend. Waren solar en wind in 2010 nog slechts goed voor 4% van de energieopwekking, in 2060 zal dat aandeel gegroeid zijn naar 20% in het meest ongunstige geval en 39% in het gunstigste. Kosten voor deze energiebronnen zullen tot 2060 minimaal met nog eens 70% dalen. Mede als gevolg van deze ontwikkelingen zal de vraag naar olie waarschijnlijk al voor 2030 pieken. De vraag naar kolen zal nog sneller pieken, waarschijnlijk nog voor 2020. Doorslaggevend zal daarbij de opstelling van China en India zijn. De vraag naar olie zal een piek bereiken van pakweg 104 miljoen vaten per dag. Het feit dat de vraag naar olie en kolen gaat pieken en daarna geleidelijk gaat dalen, kan grote politieke en economische gevolgen hebben en tot onverwachte geopolitieke spanningen leiden. Zowel in de private sector als op politiek niveau moet gewerkt worden aan exit strategieën die weleens heel lang kunnen gaan duren.

De vijfde trend is die van het aanpassen van het wereldwijde transportsysteem aan CO2 arme energiesystemen. Dat kan door een grotere diversificatie van brandstoffen die een sterke reductie in het gebruik en CO2-uitstoot mogelijk maken. Het kan ook door de verschuiving naar elektrisch transport. Het kan ook de uitkomst zijn van beleid om zeker in steden het gebruik van de auto terug te dringen. Een zeer belangrijke trend is die om de opwarming van de aarde stop te zetten. Dat vraagt om een langdurige aanpak die verder moet gaan dan nu het geval is. Centraal daarbij staat het terugdringen van de CO2 uitstort om zo de temperatuurstijging daadwerkelijk tot 2 graden te beperken. Als er geen internationale samenwerking komt op dit vlak da zal de CO2-uitstoot tot 2060 blijven toenemen.

Figuur 2 Samenvatting

Gratis nieuwsbrief

ER Capital biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van ER Capital en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing KLIK HIER

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

1 reactie op “Favoriete energieaandelen”

  1. Avatar

    Energie,olie, kun je maar beter uit weg blijven, een dalende olieprijs is voor geen enkel olie gerelateerd bedrijf leuk. ‘Koersdoelen’,zal er maar niet zo zeker van zijn.. Transitie of niet, dalende olieprijs daar zul je het mee moeten doen de komende jaren, slecht voor de bedrijven, slecht voor andere zaken, maar goed voor de benzineprijs en energie nota!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *