Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Bedrijven kunnen zich opmaken voor de energierevolutie

De Klimaatconferentie uit 2015 wordt algemeen gezien als een gamechanger.De rol van de traditionele energiedragers zal de komende decennia flink worden teruggedrongen ten faveure van vormen van renewable energy, zoals zon- en windenergie. Landen hebben in december 2015 massaal het Verdrag van Parijs ondertekend, waarin deze omslag wordt bekrachtigd. Ze hebben dat niet alleen gedaan uit bezorgdheid over de gevolgen van de klimaatveranderingen in de wereld. Bij veel beleidsbepalers is ook het besef gegroeid, dat de kosten voor de draai naar renewable energy om zo de CO2-uitstoot te verlagen snel lager worden. Het is de vraag of het enthousiasme zo groot was geweest, als die kostendaling er niet was geweest.

De omslag gaat in Europa de komende decennia vorm krijgen. Een land als Duitsland zit al midden in dit proces. Andere landen, zoals het Verenigd Koninkrijk, staan aan de vooravond van deze energierevolutie. Zeker in het Verenigd Koninkrijk kan de omslag komende jaren snel verlopen. Dat is vooral het gevolg van de gezondheid van de traditionele energie-opwekkers. Zo heeft de Britse regering zich verplicht om nog voor 2025 een streep te zetten door het gebruik van kolen. Daarnaast zal tegen 2030 ongeveer 70% van gasgestookte opwekkingscapaciteit zijn natuurlijk einde bereikt hebben. Het is de verwachting dat tegen 2030 kerncentrales eveneens hun tijd gehad hebben.

De Britse overheid lijkt geneigd om tot 2030 de gaten die dreigen te vallen in de opwekking van energie voornamelijk op te vullen met vormen van renewable energy. Daar zijn feitelijk slechts twee beperkingen bij. De eerste is die van de kosten en het mogelijk belasten van de economie van het land. De Britse overheid gaat ervan uit dat zeker tot 2025 renewable energy niet zonder subsidie kan. Na 2025 kunnen vormen als zonne-energie en windenergie concurreren met gasgestookte centrales en zijn ze goedkoper dan kernenergie.

Het Britse bedrijf National Grid heeft een aantal scenario’s opgesteld voor de energierevolutie in Het Verenigd Koninkrijk. Uit het middenscenario blijkt dat tegen 2030 renewable energy, vooral zon en wind, goed is voor maar liefst 50% van de energieopwekking op de Britse eilanden. Dat zal, zoals gezegd vooral ten koste gaan van kolen, kernenergie en in mindere mate gas.

De energierevolutie is kostbaar en vraagt om heel grote investeringen. In het middenscenario van National Grid is tot 2030 een bedrag nodig van GBP 215 miljard. Die investeringen om het snel verouderende Britse elektriciteitssyteem te moderniseren en aan te passen aan de eisen van renewable energy en om de CO2-uitstoot tot 2030 nagenoeg te halveren. Van dit totale bedrag is GBP 95 miljard nodig om de energierevolutie te bekostigen en de Britse energie-infrastructuur aan te passen aan de nieuwe eisen.

Het ligt voor de hand dat dergelijke investeringen kansen bieden aan bedrijven, maar ook een bedreiging kunnen vormen. Vraag dat maar eens aan bedrijven als RWE en E.ON. Die zijn te lang door gegaan met de traditionele manier van energie opwekken. Toen mevrouw Merkel de Energiewende aankondigde moesten beide bedrijven aan een inhaalrace beginnen met alle funeste gevolgen van dien. Als de energierevolutie in het Verenigd Koninkrijk echt handen en voeten gaat krijgen, dan zullen beide bedrijven een tweede kans krijgen. Hun hoge investeringen in windenergie zowel op land als op zee kunnen dan gaan renderen. Potentieel de grootste winnaar is National Grid. Deze netwerkbeheerder moer er immers voor gaan zorgen dat het electriciteitssnetwerk geschikt wordt voor de distributie van renewable energy. Ook zijn er mogelijkheden om de dienstverlening aan afnemers te verhogen in de vorm van smart devices die gebruikers in staat moeten stellen zuiniger en efficiënter om te gaan met hun energievraag.

ER Capital heeft een Koopadvies voor National Grid omwille van zijn defensieve kwaliteiten en aantrekkelijk dividend. Het aandeel is niet opgenomen in de Modelportefeuille. Voor E.On handhaven we het Houdenadvies. Onze favorieten in de sector Energie zijn Royal Dutch Shell, Vopak en Total. De motivatie daarvoor is tweevoudig. Deze drie bedrijven hebben grondig geherstructureerd in een succesvolle poging zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden. De kosten zijn sterk verlaagd. Ook zijn de drie partijen sterk in gas gepositioneerd. Deze energiebron zal een belangrijke rol spelen in de overgang van het traditioneel energiegebruik naar renewable energy. Zowel Royal Dutch als Total bieden de belegger bovendien een aantrekkelijk dividend.

Gratis nieuwsbrief

ER Capital biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van ER Capital en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Dit bericht delen
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

Over de auteur

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.