Nieuws

Werkt de spiegel van de AEX?

Heeft de geschiedenis zich herhaald in Q1 van 2010? Begin van het jaar schreven we een artikel met de titel “Beursjaar 2010 de spiegel van 2004?” Heeft het eerste kwartaal van 2010 zich weten te spiegelen aan het eerste kwartaal van 2004?

Waarde- versus groeiaandelen

Academische studies hebben in de loop der jaren laten zien dat waardeaandelen gemiddeld een hoger rendement genereren dan groeiaandelen.

Is spreiding mogelijk in huidige markt?

Om het risico te verlagen en spreiding te bewerkstelligen in de markt, zoekt de belegger voor zijn portefeuille naar verschillende asset categorieën die niet gecorreleerd zijn met elkaar.

Beursjaar 2010 de spiegel van 2004?

Als men kijkt vanuit een technische perspectief naar de AEX en de S&P500 tussen de jaren 2002-2004 en 2008-2010 dan is de gelijkenis heel groot. De vraag is of de geschiedenis zich herhaalt in 2010.

Aandelen top-10 voor 2010

Welke aandelen zijn goedkoop en welke bedrijven bieden het hoogste dividendrendement. Deze combinatie leidt tot de aandelen top-10 van de AEX, waaronder Aegon,Philips en Shell.

Waarde in de aanval

Heeft “Waarde” in het selecteren van aandelen toegevoegde waarde gehad? De kop “Voorkeur voor dividendaandelen” doet vermoeden dat waarde in de aanval gaat.

Wie is de winnaar?

Welke momentumstrategie is eigenlijk het beste? Hebben consistente winnaars in het verleden ook een toegevoegde waarde in vergelijking tot de 1 maands momentumstrategie?

Koop de jongste winnaars?

Zijn de aandelen die de afgelopen maand het sterkst gestegen zijn ook de meest kansrijke?

Nieuw! Kwantitatieve analyse op De Kritische Belegger

Wij zijn zeer vereerd om u mee te delen dat twee ervaren experts op beleggingsgebied voor De Kritische Belegger gaan schrijven. Zij gaan periodiek een bijdrage leveren over Kwantitatieve Analyse.