Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Die verdomde kosten!

Uit een recent consumentenonderzoek van de AFM blijkt dat consumenten de kosten van beleggen belangrijk vinden, maar zich voorafgaand en gedurende de dienstverlening zeer beperkt in de kosten verdiepen.

Vrijwel alle ondervraagde consumenten (270 van de 283) vinden kosten een (zeer) belangrijk aspect van de dienstverlening. Slechts 55 procent van de consumenten heeft zich echter voorafgaand aan het beleggen verdiept in de kosten ervan. Consumenten die gebruik maken van execution only-dienstverlening hebben zich er vaker in verdiept (64 procent), consumenten die via een vermogensbeheerder beleggen, minder vaak (36 procent). Het kostenbewustzijn van consumenten gedurende de beleggingsdienstverlening is eveneens laag. Bijna de helft van de consumenten (45 procent) kan uit zichzelf geen enkele kostensoort opnoemen die hij of zij betaalt voor de beleggingsdiensten. Met name consumenten die met behulp van een beleggingsadviseur (62 procent) of vermogensbeheerder (58 procent) beleggen, kunnen uit zichzelf geen kosten noemen. Een vijfde (18 procent) heeft ook met hulp geen idee welke kosten men betaalt. De helft van de consumenten (50 procent) weet niet hoe hoog de kosten zijn die hij of zij gemiddeld per jaar betaalt. Vooral consumenten die met behulp van een beleggingsadviseur (73 procent) of vermogensbeheerder (62 procent) beleggen, zijn niet op de hoogte van de jaarlijkse kosten.

Vervolgstappen AFM De AFM zal een vervolgonderzoek starten naar de transparantie en de hoogte van de kosten van beleggingsfondsen. Uit het onderzoek is gebleken dat de impact van de fondskosten (bestaande uit de lopende kosten, transactiekosten binnen het fonds en op- en afslagen) op de totale kosten voor de consument veelal erg groot is (als volledig in fondsen wordt belegd, bedragen de fondskosten in de berekeningen van de AFM veelal meer dan 80% van de totale kosten), terwijl de aanbieders van beleggingsfondsen niet alle kosten van beleggingsfondsen (eenvoudig) inzichtelijk maken. Zij zijn verplicht in ieder geval de ‘lopende kosten’ te vermelden in de Essentiële Beleggersinformatie, maar deze kostenmaatstaf omvat niet alle kosten van het fonds. Een voorbeeld van kosten die niet in de ‘lopende kosten’ zijn inbegrepen, zijn de transactiekosten binnen het fonds. Dit gebrek aan eenvoudig inzicht in de totale fondskosten leidt er toe dat consumenten de fondsen niet goed kunnen beoordelen en dat zij de fondsen niet goed onderling kunnen vergelijken. Dit kan er vervolgens toe leiden dat de klant een niet-geïnformeerde en potentieel verkeerde beleggingsbeslissing neemt. Uit het eerder genoemde consumentenonderzoek van de AFM is gebleken dat consumenten de kosten van beleggen belangrijk vinden, maar zich voorafgaand en gedurende de dienstverlening zeer beperkt in de kosten verdiepen. De AFM zal daarom in haar communicatie richting consumenten, onder meer via de AFM website, extra aandacht besteden aan het belang van kosten en mogelijkheden om het inzicht in de kosten van beleggingsdienstverlening te verhogen.

In het onderzoek zijn de volgende twaalf kostensoorten berekend en geschat:

 1. inlegkosten,
 2. beheervergoeding,
 3. adviesvergoeding,
 4. all-in tarief,
 5. abonnementskosten,
 6. performance fee,
 7. transactiekosten,
 8. bewaarloon,
 9. beheerhandelingen,
 10. fondskosten door ‘lopende kosten’,
 11. fondskosten door transactiekosten in het fonds en
 12. op- en afslagen fondsen.

In de praktijk kan de consument nog te maken krijgen met aanvullende kostensoorten, zoals kosten die samenhangen met het beleggen in alternatieve beleggingen zoals hedge funds en private equity.

Ook blijkt dat de beleggingsondernemingen consumenten onvoldoende faciliteren om deze kostensoorten inzichtelijk te maken. Een andere reden dat consumenten zeer moeilijk inzicht in deze kostensoorten krijgen, is dat deze kostensoorten voor de consument onbekend zijn. Informatie over deze kostensoorten wordt niet of onvoldoende beschikbaar gesteld, zoals informatie over de transactiekosten in fondsen. Met transactiekosten in fondsen worden de kosten van de door de fondsmanager uitgevoerde transacties in het fonds bedoeld. Een voorbeeld van informatie over kostensoorten die over het algemeen niet in de openbare informatie van de beleggingsonderneming is opgenomen, is informatie over de ‘lopende kosten’ van beleggingsfondsen. De ‘lopende kosten’ van beleggingsfondsen geven de kosten weer die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken en zijn opgenomen in onder meer de Essentiële Beleggersinformatie. Een voorbeeld van een complexe berekening is de berekening van door de beleggingsonderneming in rekening gebrachte transactiekosten, die afhankelijk is van meerdere variabelen, waaronder het aantal transacties, de transactiegrootte en de plaats van uitvoering.

Een stuk uitzoekwerk voor u als consument. Tijd voor de TCO: de Total Costs of Ownership!

Alleen indien een aanbieder met deze totaalkostenopgave werkt, weet u waar uw rendement blijft!

Henk Folkers
http://www.findeaal.nl/

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *