Nieuws

Bescherming: Inflation Linked Obligaties (2)

Een brandverzekering afsluiten als je huis al in brand staat zal je niet helpen. Het kwaad is al geschied en de verzekeringsmaatschappij zal je met alle liefde willen verzekeren, maar dan wel voor een nieuw huis.

Bescherming: Inflation Linked Obligaties

Een van de huidige discussies in de financiële markten is of er in de nabije toekomst een uitbraak komt van inflatie of dat wij voorlopig in een deflatoir tijdperk zullen blijven. Alhoewel ik geloof in het laatste is het volgens mij toch verstandig om als belegger en/of vermogensbeheerder aandacht te geven aan bescherming tegen toekomstige inflatie.

Welke rentestrategie volgen?

Zoals in mijn vorige column aangegeven wil ik verder ingaan welke vastrentende strategieën kunnen worden gevolgd om in te spelen op een renteverwachting en als gevolg daarvan een verwachtte verandering van de vorm van de rentestructuur.

Positionering rentecurve

In deze column bespreek ik de recente ontwikkelingen op de rentemarkt en geef aan hoe beleggers hierop het beste kunnen inspelen.

De rentecurve vervlakt…maar niet heus

De rentecurve (yieldcurve) is aan het vervlakken. Ten opzichte van een maand geleden zijn de rendementen van Duitse staatsleningen van 2 tot en met 10 jaar opgelopen.

Wat gaat de rente doen?

Dit is eigenlijk een vraag van wat verwachten wij; inflatie of deflatie? Een manier om naar de rente te kijken is om het inflatieniveau te verhogen met een risicopremie. Dit heeft dan betrekking op de 10 jaars rente.

Inspelen als belegger op rentestijging

In de vorige twee artikelen heb ik aandacht besteed aan de oplopende lange rente. Hoe kan een obligatiebelegger of een belegger die naast aandelen ook in obligaties belegd hierop inspelen?

Waarom stijgt de lange rente in Europa?

De rentecurve voor de Eurozone laat ook over de gehele linie een stijging zien. Zij het iets minder dan Treasuries. De 10 jaars rente in Europa is gestegen met ongeveer 50 basispunten van 3,20 naar 3,70%.

Waarom loopt de lange rente op?

De oplopende lange rente is duidelijk te zien in de VS waar een ware stortvloed van nieuwe en toekomstige staatsleningen de beleggers er toe brengt steeds hogere rendementen te verlangen van de Treasury.