Inspelen als belegger op rentestijging

In de vorige twee artikelen heb ik aandacht besteed aan de oplopende lange rente. (zie deel 1 en deel 2) Wat te doen met dit alles als obligatiebelegger of als belegger die naast aandelen ook in obligaties belegd?

Ik ben voorstander van een simpele benadering. Allereerst is het afhankelijk van het risicoprofiel of je kiest voor staatsleningen, voor bedrijfsleningen of voor een mix van beide. Ik prefereer een mix in bijna elk risicoprofiel. De kredietkwaliteit van de uitgevende instelling oplopend van kort naar lang. Dus bij lange obligaties past een hogere rating dan bij korte looptijden.

Belangrijk is het om je te realiseren in de huidige markt dat hoewel de rente lijkt op te lopen dit misschien van korte duur kan zijn indien macrocijfers nog meer gaan tegenvallen dan zij volgens mij nu al doen. Daarnaast is de rente simpelweg nog historisch laag te noemen. Op langere termijn zal de rente echter ongetwijfeld gaan oplopen en zijn er betere rendementen aan te kopen.

Zet je geld niet te lang vast

Het is dus raadzaam om uw geld niet te lang vast te zetten. Koop dus korte obligaties zowel in staatsleningen als in bedrijfsobligaties. Het rente- en spreadrisico zijn lager voor korte looptijden dan voor lange looptijden.

Bedrijfsleningen zijn in mijn optiek nog steeds interessant alhoewel die al een afname van de kredietopslagen hebben laten zien. Deze opslagen kunnen tijdelijk weer gaan oplopen. Maar voor de lange termijn is er genoeg buffer ingebouwd. Indien je deze leningen aanschaft, liefst gespreid in bijvoorbeeld een tracker iShares Corporate Bonds €, dan is een vuistregel dat je die voor minimaal 3 jaar zou moeten kunnen aanhouden om eventuele verliezen direct na aanschaf, als gevolg van stijgende rente of kredietopslagen weer goed te maken.

Bouw een obligatieladder

Een simpele doch effectieve strategie in deze is het bouwen van een zogenaamde obligatieladder. Het grootste gevaar van een belegging in obligaties is een stijgende rente. Om dit risico sterk te reduceren is het goed om gebruik te maken van de obligatieladder.

Weliswaar ontkom je er niet aan dat de koersen zullen dalen als de rente stijgt maar door het gebruik van deze strategie wordt de kans op een verliesgevend jaar zeer klein. Een obligatieladder is een verzameling obligaties met ongeveer hetzelfde bedrag waarbij periodiek, bijvoorbeeld om het jaar, een obligatie wordt afgelost.

Na aflossing wordt de opbrengst vervolgens weer geïnvesteerd in een nieuwe obligatie. Hierdoor “volg”je als het ware de beweging van de rente. Het is een passieve strategie die niet probeert om de rente te voorspellen.

Onderstaand een grafiek die het rendement laat zien van obligatieladders met verschillende looptijden over de periode 1900 tot en met 2003.

obligatieladders met verschillende looptijden over de periode 1900 tot en met 2003
obligatieladders met verschillende looptijden over de periode 1900 tot en met 2003

Klik op grafiek om te vergroten (opent in nieuw venster)

Duidelijk waarneembaar is dat de kans op verlies zeer gering is. Nogmaals het is verstandiger om vooral nu te kiezen voor een langste looptijd in de ladder van ongeveer 5 jaar. De gemiddelde looptijd van de ladder is dan minder dan 5 jaar. Hierdoor wordt het risico verder beperkt.

De voordelen van de Ladder-strategie zijn:

  • Er valt jaarlijks geld vrij dat eventueel voor andere doeleinden gebruikt kan worden.
  • De strategie met korte looptijden levert over het algemeen meer op dan een spaarrekening.
  • De waardering van de Ladderportefeuille is redelijk stabiel.

Er zijn uiteraard ook andere strategieën zoals de bulletstrategie waarbij de nadruk van de allocatie op een specifieke looptijd in de curve ligt of bijvoorbeeld een Barbell-strategie waarbij voornamelijk wordt gepositioneerd in de korte looptijden en middellange of lange looptijden.

Bij deze laatste strategie is het van belang dat de curve als geheel vervlakt. Naast dat deze volgens mij niet passen bij de huidige marktsituatie en marktvooruitzichten is bij beide bovengenoemde en bij andere strategieën een duidelijke mening nodig. Bij gebrek aan een duidelijke mening of simpelweg om het beheersbaar en overzichtelijk te houden past een obligatieladder in nagenoeg elke portefeuille.

Jaap Tol
De Vries Investment Services

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.