Waarom stijgt de lange rente in Europa?

In mijn vorige column gaf ik aan waarom de lange rente en met name in de Verenigde Staten is opgelopen. Vandaag geef ik de redenen aan waarom de lange rente in de Eurozone is gestegen.

Yield Curve Eurozone

yield-curve-eurozone

Bron: FT

De rentecurve voor de Eurozone laat ook over de gehele linie een stijging zien. Zij het iets minder dan Treasuries. De 10 jaars rente in Europa is gestegen met ongeveer 50 basis punten van 3,20 naar 3,70%. Verassenderwijs is ook in Europa, in navolging van Amerika, de 2 jaars rente opgelopen met ongeveer 40 basispunten van 1,30% naar 1,70%.

Ik denk dat dit toch meer te maken heeft met het blind volgen van de bewegingen op de Amerikaanse markt dan dat dit te maken heeft met de ontwikkeling van de conjunctuur. Trichet vond het vorige week zelfs fijn dat er prijsdalingen zijn in Europa omdat dit goed is voor de consumenten. Voor de economie lijkt mij dit niet zo goed, maar dit terzijde.

Er zijn ook overwegend deflatoire krachten in Europa zoals de oplopende werkloosheid, forse terugval van de export, bedrijven en banken die nog steeds leverage moeten terugbrengen. Ook in Europa moet er uiteraard meer geleend gaan worden door de centrale overheden en verklaart dit voornamelijk de oplopende rente aan het lange eind van de curve.

Het weerspiegelt mijns inziens meer een angst voor inflatie als gevolg van de acties van de verschillende overheden op de lange termijn dan het inprijzen van toenemende economische activiteit op de korte of middellange termijn.

Ook in Europa speelt uiteraard het verkopen van staatsleningen om daarna de opbrengsten hiervan her te beleggen in bedrijfsobligaties. Als banken als de RABO, BNG en de Waterschapsbank (alle drie AAA) nog steeds opslagen van ruim meer dan 1 procent moeten betalen boven staatsleningen dan blijft dit interessant.

Woensdag zal ik ingaan op hoe u als belegger kunt inspelen op de renteontwikkelingen.

Update: Klik hier voor dat artikel.

Jaap Tol
De Vries Investment Services

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.