Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Bescherming: Inflation Linked Obligaties (2)

Een brandverzekering afsluiten als je huis al in brand staat zal je niet helpen. Het kwaad is al geschied en de verzekeringsmaatschappij zal je met alle liefde willen verzekeren, maar dan wel voor een nieuw huis.

Het opnemen van Inflation Linked Bonds in een portefeuille is een verzekering tegen het risico van (oplopende) inflatie. Zoals in mijn eerdere columns aangegeven zie ik het risico van inflatie in de toekomst weer de kop opsteken. Met mij velen trouwens. Momenteel is er volgens mij nog steeds geen gevaar van oplopende inflatie en blijft deflatie eerder een risico. Historisch gezien zijn er echter meer periodes van (hoge) inflatie geweest dan periodes van lange periodes van deflatie. Behalve in Japan dan. De uitzondering bevestigt (tot nu toe) de regel. Een inflatie van ongeveer 2% wordt door de geleerden gezien als een vorm van smeerolie voor de economie. Zie ook de inflatiedoelstelling van de ECB. Het gevaar nu is echter dat door het massale pompen van geld in de met name Westerse economieën de toekomstige inflatie boven die 2% zal gaan uitkomen.

Inflatie veronachtzaamd

Zoals in mijn vorige column gesteld wordt het gevaar van inflatie, en dus het afnemen van koopkracht, in de meeste portefeuilles van particuliere beleggers veronachtzaamd. Vooral particuliere beleggers die in privé hebben belegd voor het toekomstige of huidige pensioen zouden ook aandacht moeten hebben voor het behoud van koopkracht. Of de adviseurs en vermogensbeheerders zouden dan voor hun moeten doen. Niet alleen focussen op rendement maar meer op risico. Dit geldt zowel voor de adviseur als voor de belegger.

Waarom Inflation Linked Bonds?

Waarom zou je echter Inflation Linked Bonds als bescherming (hedge) moeten opnemen in een portefeuille omdat wij toch altijd horen dat aandelen en vastgoed toch ook bescherming bieden tegen inflatie?

Dat is ook zo maar het nadeel van aandelen is dat de bescherming als het ware moet komen uit het rendement.  Het historisch rendement van aandelen ten opzichte van Inflation Linked Bonds is inderdaad hoger. Maar als hedge-instrument tegen inflatie zijn aandelen wat minder geschikt. Het nadeel is namelijk dat aandelen ook een ander risico kennen, namelijk; een markt of speculatie risico. Dit betekent dat met een relatief korte horizon (korter dan lange historische reeksen) aandelen vanwege dit risico minder geschikt zijn als effectieve hedge voor inflatie.

Hetzelfde geld voor onroerend goed. Met name aan de beurs genoteerd indirect onroerend goed kent het speculatieve risico, getuige de discounts en/of premiums ten opzichte van de intrinsieke waarde van dergelijke aandelen. Besloten onroerend goed fondsen of direct onroerend goed zijn minder volatiel maar zijn weer moeilijk te verhandelen en zijn minder liquide dan Inflation Linked Bonds. Ook beleggingen in commodities (bijvoorbeeld goud) kennen een gedeeltelijke hedge tegen inflatie maar ook voor commodities geldt dat er een hoog marktrisico aanwezig is. Dus, Inflation Linked Bonds;

  • Inflation Linked Bonds zijn effectiever in het beschermen tegen inflatie omdat zij simpelweg de inflatie volgen.
  • Daarnaast kennen zij een lage volatiliteit, relatief weinig speculatierisico.
  • en worden zij over het algemeen uitgegeven door overheden met een goede kredietkwaliteit.
  • De verhandelbaarheid is goed.
  • Verder wijzen studies uit dat Inflation Linked Bonds een lage correlatie hebben met andere beleggingscategorieen. Dus alleen al vanuit oogpunt van diversificatie en risicoreductie van de portefeuille is het ook zinvol om deze obligaties op te nemen in een portefeuille.

Weging in portefeuille

Hoeveel van deze obligaties zouden moeten worden opgenomen in een portefeuille? Veel professionele beleggers, die geavanceerde modellen gebruiken om de meest optimale portefeuille samen te stellen in termen van risico en rendement (asset allocatie), hanteren een percentage van 5 a 10% van de totale portefeuille. Mijns inziens is het ook belangrijk welke beleggingsdoelstelling de portefeuille heeft. In het geval van beleggen voor toekomstige  of huidige pensioenuitkeringen in privé zou een hogere allocatie te verdedigen zijn. Of dit 10,20 of 25% zou moeten zijn is moeilijk aan te geven. Dit vergt meer onderzoek naar de specifieke situatie.

Het nadeel is dat de huidige rendementen van Inflation Linked Bonds relatief laag zijn en dus in het geval van onttrekkingen uit de portefeuille uit hoofde van levensonderhoud het couponrendement van de portefeuille zal drukken. Veel beleggers en hun adviseurs focussen meer op het rendement dan op risico en zullen dergelijke obligaties dan ook minder snel in een portefeuille opnemen.

Maar “elk nadeel heb zijn voordeel”; op dit moment is het wellicht een goede tijd om een begin te maken om een belang op te bouwen. Zij zijn immers goedkoop op dit moment. Het is net als bij een verzekering; de premie is lager als het risico door de verzekeraar lager wordt ingeschat. Je zult je de eerste tijd afvragen waarom je deze verzekering überhaupt nodig hebt als je de lage rendement ziet in het kwartaaloverzicht van je adviseur. Maar je zult o zo blij zijn als het vuur gaat smeulen.

Jaap Tol
De Vries Investment Services

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

1 reactie op “Bescherming: Inflation Linked Obligaties (2)”

  1. Avatar

    De inflation linked obligaties zijn een even grote grap als de goudgedekte obligaties uit de tijd van de Grote depressie…pure propaganda..zeker al sje weet dat de inflatiecijfers GEKOOKT en VERVALST zijn. Obligaties en vooral staatsobligaties zijn een optie tot het kopen van waardeloos papiergeld dat waardeloos wordt!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *