Kraland spant zaak aan tegen Het Financieele Dagblad

Belegger en financier Michael Kraland spant een zaak aan tegen Het Financieele Dagblad (FD). Dat lijkt voor de redactie van De Kritische Belegger de meest voor de hand liggende gang van zaken. Saskia Jonker van het FD heeft eveneens dit bevestigd.

Karaktermoord

De krant met als slogan “Al het geene tot het financieele eenige betrekking heeft”  kwam in augustus van vorig jaar met een zeer kritisch artikel over Kraland.  De oprichter van de beleggingssite inveztor.nl is gedagvaard door het Franse recyclingbedrijf Eco Emballage. Naast deze feitelijke berichtgeving bevatte het artikel een forse aanval. “Ook in Nederland is Kraland omstreden. Hij wordt door verschillende beleggers beschuldigd van ‘pumping en dumping” , aldus het FD.

Voor mij was het aanleiding om een aantal vragen aan het FD te stellen. Daaruit bleek dat Kraland op de hoogte was van het artikel in het FD. Curieus was dat het FD een partner was van inveztor.

Kraland reageerde daarna op inveztor en bestempelde het artikel als “karaktermoord”.  In twee delen gaf hij weerwoord op de aantijgingen. Niet geheel onverwacht zijn in december de wegen van inveztor en het FD gescheiden.

Zaak tegen het FD

Waarom zou Kraland geen procedure aanspannen tegen het FD?  Zeker nu inveztor en het FD uit elkaar zijn gegaan in december 2009. In een eerste reactie schreef hij immers “Het artikel is tendentieus en er staan veel onwaarheden in” .  Het meest waarschijnlijke is dat hij een klacht indient bij de Raad voor de Journalistiek (RvJ), een onafhankelijke instantie, waar men terecht kan met klachten over journalistieke activiteiten. De zittingsdata voor het eerste halfjaar van 2010 worden voor het eind van deze week gepubliceerd. Een woordvoerder van de RVJ gaf aan dat in ieder geval bekend is dat de eerste zitting van dit jaar zal plaatsvinden op vrijdag 22 januari a.s.

In een reactie zegt Michael Kraland aan de redactie van De Kritische Belegger: “Geen commentaar. Ik zie echter wel dat er veel journalisten in Nederland zijn die hun huiswerk niet doen.”

“Ik zal altijd verliezen”

Een van de medeauteurs, Saskia Jonker, van het artikel schreef ons ““U vroeg of de heer Kraland van te voren op de hoogte was van het verschijnen van het artikel. Het antwoord luidt ja. Het spreekt vanzelf dat wij hoor en wederhoor plegen. De heer Kraland heeft de gehele tekst van het artikel ter voorinzage gekregen”.

Wat vindt u van deze uitspraken?

Michael Kraland:

“  Mevrouw Jonker doet het voorkomen alsof ik er mee instemde, of allang op de hoogte was. Dat is flauwekul. Ze vergeet te zeggen dat het FD me om 6 uur ’s avonds op een vrijdagavond midden in de vakantie belde. Dus ja, als je het zo stelt was ik op de hoogte. Je kunt ook zeggen dat het voor mij een volledige verrassing was, midden in de vakantie. Stel dat iemand je oppakt en zegt dat hij je op gaat hangen. Vervolgens doet hij dat. Dat is natuurlijk niet een keurig proces en je moet dan niet gaan zeggen dat het dat wel was omdat het slachtoffer “er van wist”. “Er van weten” suggereert een soort samenwerking. Dat was natuurlijk helemaal niet het geval, integendeel. Ik kon  onmogelijk op tijd reageren en dat was ook de opzet. Ik kreeg bovendien het belangrijkste stuk pas zondag onder ogen en het werd maandag gepubliceerd. Dat geeft niet veel tijd voor overleg en de belangrijkste elementen van mijn weerwoord werden niet meegenomen. Dit commentaar van mevrouw Jonker is dus op zijn zachtst gezegd heel ongewoon. Misschien voelden ze zich bij het FD toch een beetje schuldig.”

En hoe verklaart u dat later, in diezelfde week, het FD hier opeens niets meer over wilde zeggen?

“Tja, de wegen van het FD zijn ondoorgrondelijk. Als ik zou moeten wedden dan zou ik zeggen dat men zich daar niet zo lekker voelde met wat ze aangericht hadden. Maar dat zullen ze nooit toegeven.”

Uiteindelijk is er maar één ding dat telt: je kunt toch niet winnen tegen het FD.

Waarom zegt u dat?

Omdat het FD een instituut is in Nederland. Ze hebben nu eenmaal een ijzersterk imago. ”

U gaat nu een rechtzaak tegen het FD aanspannen?

Ik ben niet van plan een rechtszaak aan te spannen tegen het FD, dat lijkt me zinloos, het kwaad is immers al geschied? Dat had ik dan die vrijdagavond moeten doen, of op zaterdag 1 augustus. Maar toen had ik het materiaal nog niet binnen. Daarom is het zo’n nonsens te roepen dat ik er van wist: dan had ik een kort geding kunnen aanspannen om het tegen te houden, als u daar soms op doelt. Nu is dat zinloos. Dat bedoel ik dus wanneer ik zeg dat je niet kunt winnen tegen het FD. Zij zijn nu eenmaal het FD, het artikel is nu eenmaal gepubliceerd.

Hoe gebeurde het nou precies, waarom zei Saskia Jonker dan dat u er van wist?

Ik heb een telefoontje gehad om zes uur ’s avonds op een vrijdag . Ze zouden het stuk zaterdag sturen. Ik heb die dag diverse keren ingelogd maar ‘ avonds om 8 uur had ik nog niets. Ik kreeg de belangrijkste stukken zondag pas in handen. Dat is erg onhandig als je dan je advocaat nog moet spreken. Anders had ik misschien wel een kort geding kunnen aanspannen om publicatie te verhinderen.
Het artikel werd al die avond gedrukt en de ochtend erop gepubliceerd.   Bovendien vielen ze een hedge fund genaamd Auriga aan. Dat was een fonds dat ik daarvoor had vertegenwoordigd maar dat verder niets met de zaak te maken had.Van de verklaring van Auriga werd niets gepubliceerd.

Maar er is een belangrijk detail: Een belangrijke bron van het FD was helemaal gek van dat Auriga fonds en Auriga was Madoff. Dus kon het FD in het artikel het doen voorkomen alsof er schade geleden was doordat ik een Madoff fonds had verkocht. Maar dat was niet zo, integendeel.

Eco Emballage had juist ruim € 20 miljoen verdiend met Madoff. De verliezen kwamen door een heel ander, hypergediversifieerd fonds. Maar ja, dat is veel minder sexy en paste niet in de opzet van Van Zanten en het FD. Er stond ook alleen dat ik voor de rechter gedaagd was terwijl ik juist als eerste een rechtszaak had aangespannen tegen Eco Emballage. Dit vind ik een onzorgvuldige manier van berichtgeving.

“Begrip voor struikrover”

Behalve het FD heeft Kraland een appeltje te schillen met Hans-Poul Veldhuyzen van Zanten, directeur van iex.nl.  Veldhuyzen van Zanten was de voornaamste bron van het FD, legt Kraland uit. Veldhuyzen van Zanten deed dit uit rancune. Zowel persoonlijke rancune, als zakelijke nijd. Verbazend, want het FD was medeaandeelhouder met mij en Van Zanten was onze gezamenlijke concurrent. Je ziet dat niet terug in het artikel. Op internet is te zien hoe Veldhuyzen van Zanten Kraland al sinds de dag dat hij bij IEX vertrok stalkt. Recent heeft Kraland een smaadzaak tegen hem gewonnen.

Kraland spande de rechtszaak aan na scherpe aanvallen van Veldhuijzen Van Zanten op het forum van iex.nl maar ook op de fora van Inveztor en in andere media.. Een opmerkelijke uitspraak van de rechter was echter dat Veldhuyzen van Zanten hem geen dief en oplichter mag noemen maar dat de kwalificatie ‘ordinaire struikrover’ niet onrechtmatig is, omdat op een forum “nu eenmaal minder formele taal wordt gebezigd, en enige mate van overdrijving voorkomt”.

Michael Kraland zegt hierover “Ik begrijp best dat de term struikrover van de rechter mag. Op internet wordt harder gereageerd dan normaal zei de rechter. Wat telt is dat je iemand niet zomaar van strafbare feiten mag beschuldigen als je bovendien een aantoonbare hekel aan iemand hebt en een duidelijk economisch belang om die figuur te schaden. Opmerkelijk dat het FD zoiets niet snapte en hier toch aan meedoet. De vraag is natuurlijk waarom”.

Wat pas echt verbazend is, is opnieuw de recente berichtgeving van het FD hierover, zegt Kraland. “De rechter stelde ons duidelijk in het gelijk. Veldhuyzen van Zanten moest de volledige proceskosten betalen, plus een schadevergoeding en als hij weer begint moet hij € 25000 per dag betalen. Wanneer één partij alle proceskosten moet betalen plus een schadevergoeding dan heet dat overal in Nederland dat je dan gewonnen hebt. ”

Kraland: “Maar wat schrijft het FD?  Dat ik maar gedeeltelijk won, dat van Zanten “in zijn nopjes was.”. De vraag is waarom, en waarom het Fd niet doorvroeg waarom hij dan wel in zijn nopjes was. Onpartijdige journalistiek? Hm.”

Reactie van Hans-Poul Veldhuyzen van Zanten

Heeft u de rechtszaak gewonnen?

“Ik heb inhoudelijk gelijk gekregen, maar mocht hem geen dief noemen omdat dat een juridische kwalificatie is. Ik mag hem wel struikrover noemen, en blijven beweren dat hij schimmig heeft geopereerd. De rechter heeft gezegd: u bent onbetrouwbaar. Ik mag hem een onbetrouwbare klootzaak noemen.

Inveztor is geen concurrent van IEX: daarvoor is IEX vele malen te groot.

Wat Kraland niet snapt is dat de rechter in het feitenmateriaal genoeg aanleiding zag om mij toe staan hem struikrover te noemen: dat is de kern: hij is geen nette onbesproken man maar wil wel graag zo over komen. Hij beveelt dingen aan waar hij andere belangen bij heeft, en daar trek ik tegen ten strijde.

Het is onjuist dat ik 25.000 euro per dag moet betalen als ik weer iets over hem zeg. Ik kan dat doen, en het onderzoek naar zijn handel en wandel ligt ook niet stil.

Ik ben dus in mijn nopjes, omdat ik vind dat op de hoofdpunten Kraland niet heeft gewonnen: de rechter vind dat hij schimmige dingen heeft gedaan. Vandaar.”

Handelde u uit rancune?

“Ik handel uit een gevoel van rechtvaardigheid”. Ik blijf dit soort types in de gaten houden, en ik ben niet de enige die dat doet.”

Bent u de voornaamste bron van het FD geweest?

“Nee, de voornaamste bron was een rapport van Delioitte.”

Reactie van het FD

De reacteuren Saskia Jonker en Marcel Hooft van Huysduynen van het FD:

“De heer Kraland heeft inderdaad een klacht ingediend bij de Raad voor de Journalistiek over onze berichtgeving in de krant van 3 augustus. Wij staan volledig achter de inhoud en de strekking van onze artikelen.”

De redactie van De Kritische Belegger stelde naast de bevestiging de volgende vragen aan Saskia Jonker die niet beantwoord werden:

1. Voelt u zich ongelukkig met wat u Kraland hebt aangericht?

2. Waarom hebben jullie het artikel van augustus zo snel gepubliceerd?

3. In een reactie stelde je dat het FD onafhankelijk is. “Als een bekende Nederlander uit de financiële wereld betrokken raakt in meerdere rechtszaken, dan is dat een onderwerp waarover het FD wil publiceren. Of die Nederlander betrokken is bij de FD Mediagroep of niet, doet niet terzake. Het is nieuws dat de krant in moet.”

Via twitter stelde Henk Willem Smits van Quote “Behalve dus als het om FD-columnist Pieper gaat”

Klopt dit?

Pieper is veroordeeld maar jullie hebben er niet over geschreven. Als jullie onafhankelijk zijn dan hadden jullie zeker hier over moeten schrijven omdat dit een veroordeling betreft. Bij Kraland is de zaak nog onder de rechter. Verder is Roel Pieper een veel bekendere persoon dan Kraland. Pieper is onder andere adviseur geweest van de regering. Hebben jullie spijt dat jullie er niets over hebben geschreven?

5. Was IEX-directeur Van Zanten jullie voornaamste bron?

6. Waarom heeft u Van zanten niet doorgevraagd waarom hij in zijn nopjes was.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.