Waarom loopt de lange rente op?

Ik zal in de komende dagen een blik werpen op de oplopende lange rente. In een drietal artikelen, besteed ik hier aandacht aan.

Sinds mijn eerste column voor De Kritische Belegger van medio mei is vooral de rente aan de lange kant wereldwijd opgelopen. Het meest duidelijke uiteraard in de Verenigde Staten waar een ware stortvloed van nieuwe en toekomstige staatsleningen de beleggers er toe brengt steeds hogere rendementen te verlangen van de Treasury. De zogenaamde Obligatie Vigilantes schijnen toe te slaan.

Rendement Treasuries
Rendement Treasuries

Bron:FT

Het rendement op de 10 jaars Treasury is in een maand tijd opgelopen met ongeveer 70 bp of 0,70%! Dat is fors te noemen en uiteraard resulteert dat in een forse waardedaling op bestaande posities.

Renteverhoging in de VS?

Sinds eind vorige week is, voornamelijk na het laatste banenrapport, ook de 2 jaars rente opgelopen en is in een week tijd opgelopen van 0,92% naar 1,30%. Een stijging dus met 0,38%. Ook dat is zeer fors te noemen. Er wordt nu als het ware een verhoging van de rente door de FED ingeprijsd. Of dit realistisch is waag ik te betwijfelen met een werkloosheidspercentage van 9,4%, een spaarquote die in een jaar tijd van negatief naar 5% is opgelopen. En dan heb ik het nog niet eens over de gevolgen van deze oplopende rente voor de hypotheken waarvoor een renteherzieningsmoment in 2009 komt.

De betalingsachterstanden zijn al aan het oplopen in alle gradaties van de Amerikaanse hypotheekmarkt en het ergste moet nog komen als de hypotheekrentes naar boven worden aangepast. De huizenprijzen dalen daarnaast ook nog steeds. Dit lijken mij eerder deflatoire krachten dan inflatoire krachten.

Wat in de praktijk ook vaak blijkt is dat met name de banencijfers in latere rapportages soms wel met 50% worden herzien. Het cijfer dat de totale werkloosheid aangeeft is betrouwbaarder en over het algemeen accurater. Wij zullen het zien. Misschien is het achteraf nu wel een goed moment om 2 jaars Treasuries aan te schaffen.

Chinezen kieskeuriger

Dit is trouwens iets dat volgens de statistieken nu voornamelijk door de Chinezen wordt gedaan. Het schijnt dat de Chinezen de grootste bedragen thans beleggen in het korte eind van de Treasury-curve. Het lange segment laat men, ook volgens een artikel in de New York Times, voor wat het is. Dit in verband met het aanbod maar ook vanwege de angst om de waarde en de toekomstige rol van de dollar. Volgens de geruchten zien de Chinezen in de toekomst geen rol meer weggelegd voor de dollar als algemeen geaccepteerde reserve valuta.

Grote beleggers maken draai

Misschien nog een factor waardoor de rentes op staatsleningen vooral tot 7 jaar oplopen is volgens mij toch ook simpelweg het switchen van institutionele beleggers uit staatsleningen naar bedrijfsleningen. De vraag naar bedrijfsleningen is nog steeds enorm groot en over het algemeen wordt binnen de allocatie in vastrentende waarden geruild van een sector waar winst op zit, dus staatsleningen, naar een sector waar nog winst te behalen valt, de bedrijfsleningen indien de kredietopslagen verder inkomen.

Morgen geef ik aan waarom de lange rente in Europa is gestegen.

Jaap Tol
De Vries Investment Services

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.