AEX verslaat Apple en Tesla

“2024 wordt het jaar van de grote rotatie”, schreven we in december in onze vooruitblik op het nieuwe beleggingsjaar. Aan het begin van het tweede kwartaal kunnen we concluderen dat Europese aandelen, tegen de verwachting van velen in, bezig zijn met een comeback. De Europese STOXX 600 Index steeg in het eerste kwartaal met 7% (zie tabel). De Nederlandse AEX Index deed het met 12% zelfs nog beter. Dat is een groot verschil met de -11% van Apple en de -29% van Tesla, twee bedrijven die behoren tot de (tot voor kort) onaantastbaar geachte ‘Magnificent 7’. Wat ligt er ten grondslag aan de positieve koersontwikkeling van Europese aandelen en zit er nog meer in het vat?

Apple en Tesla zien de groei vertragen

Een observatieperiode van drie maanden is op geen enkele manier representatief voor het langetermijnrendement op een belegging. Wel is de vergelijking tussen de STOXX 600 en AEX-indices enerzijds en techreuzen Apple en Tesla anderzijds een goede herinnering voor beleggers dat, vroeg of laat, op de aandelenmarkt altijd weer een nieuwe balans wordt gezocht in termen van waardering. Aanleiding daarvoor zijn vaak de bedrijfspublicaties. Apple en Tesla gaven eerder zelf al een lage groeiverwachting af. Apple heeft onder andere in China te maken met sterke concurrentie van Huawei. Tesla leverde in de eerste drie maanden slechts 387.000 elektrische auto’s af, terwijl analisten rekenden op minstens 450.000. Voor een deel van de groeibeleggers was dat een reden om de aandelen van de hand te doen.

De grote rotatie komt op gang
Een andere beleggingsstijl is het speuren naar beleggingen die zijn achtergebleven, omdat er relatief weinig belangstelling voor was. In de afgelopen twee jaar gold dat voor rentegevoelige sectoren zoals vastgoed, small caps en duurzame energie en meer in het algemeen voor Europese aandelen. Die gingen gebukt onder de snelle renteverhogingen door de centrale bank, wat in combinatie met hoge energieprijzen leidde tot een zwakke concurrentiepositie en een recessie. Tegelijkertijd maakte het Europese aandelen ook relatief goedkoop.

Een belangrijk inzicht is dat er wereldwijd veel minder wordt belegd in Europese aandelen dan in Amerikaanse. Dat komt voornamelijk door de enorme opmars van de techreuzen waardoor de beurswaarde van alle in de VS genoteerde aandelen op dit moment 60% is van het wereldwijde totaal. Als er door een sector- of regiorotatie belegd vermogen verschuift naar een minder grote beleggingscategorie dan kan het snel gaan met de koersontwikkeling. Dat is wat we hebben zien gebeuren.

Grote Europese aandelen hebben baat bij indexbeleggen
Op het moment dat grote, institutionele beleggers een verandering aanbrengen in hun asset allocatie gaat het steeds minder vaak om de selectie van individuele aandelen. ABP, het grootste pensioenfonds van ons land, kondigde vorige maand aan om met 80% van de portefeuille over te stappen op indexbeleggen. Indien ABP, als voorbeeld meer in Europese aandelen wil beleggen is het waarschijnlijk dat de aandelen van ASML, LVMH en Novo Nordisk allemaal worden gekocht, omdat zij in de meeste grote Europese aandelenindices, zoals de STOXX 600 Index, zijn opgenomen.

Maar hoe zit het dan met de economische uitdagingen van Europa?

Het gerenommeerde blad The Economist somde de uitdagingen afgelopen week nog eens fijntjes op: hoge energieprijzen, minder vraag uit China en mogelijk hogere invoerrechten als Trump in november president van de VS wordt. Geen florissant vooruitzicht en weinig beleggers lijken het er mee oneens te zijn. De voorpagina van The Economist heeft echter geen bewezen track record als het gaat om het voorspellen van aandelenkoersen.

Aandelenmarkten worden gedreven door kansen op de kortere termijn en meer door cyclische dan structurele factoren. “Every dog has its day” werd een populair gezegde door Hamlet van Shakespeare en is in zekere zin ook toepasbaar op de beurs. Op korte termijn zijn alle ogen gericht op Christine Lagarde van de ECB. Gaat zij in het tweede kwartaal de rente verlagen? De Europese economie is tot stilstand gekomen en de inflatie lijkt onder controle, dus de verwachtingen voor een eerste renteverlaging in juni zijn hooggespannen. Als die er komt, met mogelijk meerdere verlagingen in het vooruitzicht, dan kan het een steun in de rug zijn voor grote Europese aandelen in de rest van het jaar.

Tabel. Koersontwikkelingen in het eerste kwartaal van 2024

Index/aandeel Koers 31-12-2023 Koers 31-03-2024 Verschil
STOXX 600 479,02 512,67 +12%
AEX 786,82 881,78 +7%
Apple US$192,53 US$171,48 -11%
Tesla US$248,48 US$175,79 -29%

Bron: eToro. Slotkoersen op de genoemde dagen.

Geschreven door eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.