Outlook 2024: Het jaar van de grote rotatie

We zien 2024 als een positief jaar voor aandelen. De daling van de inflatie biedt ruimte aan de centrale banken om de rente te verlagen. Daarmee stabiliseren ze de economische groei en leggen ze de basis voor bedrijven om terug te keren naar een winstgroei van meer dan 10%. Die visie geeft op korte termijn aanleiding voor een beleggingsstrategie die zich richt op defensieve groei, denk bijvoorbeeld aan de Amerikaanse technologiesector. Defensief, omdat de bodem van economische groei op dit moment nog niet is bereikt en renteverlagingen pas halverwege volgend jaar worden verwacht.

Voor later in het jaar verwachten we dat er aanleiding zal zijn voor een offensieve rotatie naar relatief goedkopere en meer rentegevoelige markten en sectoren, zoals Europa en opkomende markten, gevolgd door vastgoed en small caps. We verwachten een groot effect op het moment dat er geld wordt verplaatst van de in portefeuilles oververtegenwoordigde Verenigde Staten naar veel kleinere en cyclische beleggingscategorieën die nu nog als contrair worden beschouwd. 

Zachte economische landing waarbij lagere inflatie ruimte geeft voor renteverlagingen

De groei van de wereldeconomie zal in de eerste helft van 2024 dalen als gevolg van de heftige serie renteverhogingen in 2021 en 2022, die met vertraging doorwerken in de economie. Daardoor neemt de inflatie normaal gesproken verder af en komt in de buurt van het niveau van 2% dat de centrale banken nastreven. Door sterke arbeidsmarkten en reële lonen is een zachte landing van de economie waarschijnlijker dan een harde landing. Als we het mis hebben kunnen de centrale banken met een sneller dan verwachte renteverlaging de situatie dempen en een diepe recessie voorkomen. In de jaren dat de rente bijna 0% was hadden ze dat instrument niet, nu wel.

Het herstel van de groei zal wereldwijd veelal langzaam gaan door structurele tegenwind van hoge schulden en een vergrijzende bevolking. De verwachting voor renteverlagingen in de Verenigde Staten, Europa en het Verenigd Koninkrijk zijn vervroegd naar het midden van 2024. Europa is daarbij de spreekwoordelijke kanarie in de kolenmijn: het heeft de zwakste economie, wordt wellicht als eerste gestimuleerd (alle ogen zijn gericht op de ECB-vergadering op 7 maart 2024!) en zou daardoor ook als eerste een opleving kunnen ervaren. De Chinese economie stabiliseert zich en kan profiteren van toenemende beleidssteun. In de Verenigde Staten is de groeivertraging eigenlijk pas net begonnen.

Ons speerpunt: grote sectorrotatie en verandering van beleggingsstijl

Ons belangrijkste speerpunt voor 2024 is een grote draai in sectorallocatie en beleggingsstijl. Op dit moment gaat bij heel veel beleggers, groot en klein, de voorkeur uit naar wat we noemen ‘teddybeer’-beleggingen, zoals de grote Amerikaanse technologiebedrijven die sterke balansen hebben en nog steeds bovengemiddelde winstgroei en winstmarges laten zien. Het is nu nog vroeg, maar we verwachten dat grote beleggers op een gegeven moment in de eerste helft van het jaar overschakelen naar beleggingen die nu nog in een depressie verkeren, zoals aandelen in duurzame energie en vastgoed. Later in het jaar volgen dan meer cyclische aandelencategorieën zoals small caps.

Dit heeft ook een geografische component. De Verenigde Staten zijn in omvang een veel grotere financiële markt dan goedkopere alternatieven als Europa en opkomende markten. Ook als grote beleggers een in Amerikaanse verhoudingen relatief kleine draai maken kan het een groot effect hebben op de koersontwikkeling in kleine, meer open en meer cyclische beleggingscategorieën. We zagen in november een voorproefje van de rendementen tijdens deze rotatie na de verrassend milde inflatiecijfers over oktober.

Risico’s zijn hoog maar beheersbaar: verkiezingen en centrale banken

Beleggingsrisico’s blijven in 2024 onaangenaam hoog en vragen van beleggers diversificatie en adequaat risicobeheer. Het jaar 2024 staat bol van de verkiezingen, van Taiwan in januari tot en met de Verenigde Staten in november.

Centrale banken sturen op toekomstige data en voegen daarmee onzekerheid en volatiliteit toe aan de figuurlijke tweestrijd tussen recessie en renteverlaging. Commercieel vastgoed, oplopende kredieten bij huishoudens en balansen van kleinere banken blijven relatief grote risico’s, maar het zijn wel bekende risico’s. De rally in de technologiesector dit jaar heeft ons eraan herinnerd dat aandelenmarkten vaak verschillen van economieën, zowel in samenstelling als in tijdshorizon.

Geschreven door eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.