Dagboek handelen op de AEX

De handel op indexen is dezer dagen weer zeer populair aan het worden. Daarbij worden veel verschillende systemen gebruikt. Wij gaan in onderstaand dagboek onze overwegingen vastleggen, die ons leiden tot het innemen/uitstappen van posities in de AEX Index. Reeds vaker hebben wij in onze analyses dit handelssysteem getoond en wij gebruiken dit systeem al veel langer in de praktijk, zij het niet continue. Wij zijn de continue administratie van het systeem op 1 januari 2014 gestart en voeren de transacties sinds 6 februari ook daadwerkelijk uit. Dit hangt samen met het feit dat wij pas eind januari van dit jaar besloten hebben om onze wederwaardigheden met dit systeem in de vorm van een dagboek te gaan vastleggen.

Wij gebruiken voor onze besluiten een serie indicatoren, die voor de overgrote meerderheid eensgezind moeten zijn willen wij tot aankoop overgaan. Wij verkopen longposities in beginsel op het signaal van de CCI maar (met name als dat signaal er niet is) volgen ook andere indicatoren. Verkoop van shortposities wordt gedaan na de eerste signalen van onze indicatoren. 

De indicatoren en de regels

1.  De Keltner Channel. Na een uitbraak onder de onderste/bovenste band geeft ieder signaal, dat een draai aankondigt in de koersrichting een koopsignaal onder de voorwaarde dat de markt hoger opent/noteert op de volgende dag. (en vice versa);

2. De CCI geeft een exitsignaal wanneer een hogere koers boven de bovenste band niet meer door de CCI wordt geconfirmeerd;

3. De Momentum Analyse (Moman). Als beide onderdelen stijgen dan stijgt de markt. Als beide onderdelen dalen dan daalt de markt. De Moman bevestigt;

4. De Slowed Stochastics (SS). Kruisingen van de beide lijnen boven of onder 80 respectievelijk 20 geven de signalen. Maar de korte lijn moet daarna beneden 80 of boven 20 liggen. Ook de Slowed Stochastics bevestigt;

5. Een Zone-Oscillator (ZO), die op of buiten zijn grenzen een top respectievelijk een bodem maakt;

Voor een nadere toelichting op deze indicatoren verwijzen wij naar het Vladeracken Woordenboek op onze website. Enkele van deze indicatoren tonen wij ook in de onderstaande grafiek.

Handelsregels

  • Wij kopen of verkopen sprinters/turbo’s en wij doen dat in de ochtend volgend op de dag waarop het signaal werd gegeven. Dit betekent dat wij niet constant in de markt zijn.
  • Wij reserveren een bedrag van € 3.000 voor de aankoop van sprinters.
  • Margin verplichtingen zijn er niet want wij schrijven niet. Opbrengsten worden niet herbelegd. Alle bedragen hieronder genoemd zijn na kosten.
  • De keuze voor het stoploss niveau van sprinters en turbo’s wordt bepaald op basis van de maximale investering van € 3.000 en, aan de hand van de leveragefactor, op basis van een maximale risicoblootstelling van € 30.000.

Dit laatste werkt als volgt: Zodra u de koers van de betreffende turbo (zeg P) en de leveragefactor (LF) kent, dan deelt u € 30.000 door P en daarna nog eens door LF. De uitkomst van dit sommetje levert het maximum aantal van de specifieke turbo of sprinter die wij aankopen.

Ter vereenvoudiging van de boekhouding nemen wij hieronder alle betalingen als verlies en alle ontvangsten als winst. Wij houden dus een kasboekhouding bij. Toevalligerwijze hebben wij op het moment van afsluiten van dit artikel geen positie meer. Dit betekent dat het cashflow resultaat op 17 april gelijk is aan het werkelijke resultaat.

Binnen afzienbare tijd zullen wij dit dagboek via onze website doorlopend gaan publiceren en kunt u de ontwikkelingen op actuele basis gaan volgen. Het staat u dan vrij om hetzelfde systeem op te zetten of om ons actief te volgen bij het in- / uitstappen. Wij garanderen u echter niet dat wij altijd op tijd de veranderingen doorgeven en uiteraard nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid voor uw resultaten.

Het koersplaatje

Wij laten u hieronder de grafiek van de AEX Index zien. De pijltjes verwijzen naar de tekst. De zwarte pijltjes geven de data waarop de signalen werden gegeven door het systeem. De rode pijltjes staan bij de dagen waarop er verkocht en de groene pijltjes staan bij de dag van aankoop (beide steeds in de ochtend).

AEX TA 18 april 2014
AEX TA 18 april 2014

Dagboek

Januari

2 jan.               Wij reserveren € 3000.

15 jan.             De koers sluit boven de bovenste Band.

17 jan.             De CCI geeft een verkoopsignaal. De Moman daalt.

21 jan.             SS bevestigt Shortsignaal;.ZO bevestigt.

22 jan.             Wij kopen (op papier) 700 Sprinters Short op de AEX met een stoploss van 426 (20 punten boven de koers van de AEX Index, die op dat moment 406,92 bedraagt). De leverage (hefboom) van deze sprinter bedraagt 13,0 en hij kost ongeveer  € 3,05. De investering bedraagt derhalve € 2.145 (incl. kosten) en de kas daalt naar € 855.

Het risico dat wij nu lopen bedraagt uiteraard de investering, maar aan de hand van de leveragefactor kan ook bepaald worden wat de AEX-tegenwaarde (de onderliggende waarde) is van het risico dat wij zijn aangegaan. En die is (3,05 * 800 * 13 =) € 31.720. Maar door het wezen van de Sprinter kunnen wij maximaal onze investering verliezen.

Februari

4 febr.             De koers sluit boven de onderste band komend van beneden.

De Moman stijgt;

5 febr.             De koers komt boven de bovenste band.

6 febr.              Wij verkopen / sluiten (op papier) 700 Sprinters Short, tegen € 4,83; de koers van de AEX Index bedraagt op dat moment 384,80.

De opbrengst is € 3.364, de netto winst bedraagt daarmee € 1.219 en de nieuwe stand van de kas bedraagt € 4.219.

 

6 febr.             SS kruist en komt boven 20 hetgeen een bevestiging is.

Wij gaan morgenvroeg long.

7 febr.              Koop 700 Sprinters Long op de AEX met een stoploss van 376 ad
€ 2,23 per stuk; De koers van de AEX Index bedraagt op dat moment 389,52; De leveragefactor van deze sprinter is ongeveer 18, de investering € 1.565 (incl. kosten).

7 febr.             ZO bevestigt.

17 febr.           Oscillator daalt; Wij vertrouwen de markt niet.

18 febr.            Exit 700 Sprinters Long 376 ad € 3,36 (de AEX Index is op dat moment 402,09). De opbrengst bedraagt daarmee € 2.340 en onze winst € 775.

De nieuwe stand van de kas bedraagt € 4.994.

18 febr.           ZO zet een lage top;

20 febr.           SS kruist en komt beneden 80 maar wij vertrouwen het nog steeds niet;

27 febr.            De ZO die inmiddels weer is gaan stijgen en geeft opnieuw een bevestiging vanuit een hogere top.

28 febr.            Wij kopen 1.400 Turbo’s Short met een stoploss van 408,70 ad € 2,13 tegen een transactietotaal van € 2.994. De AEX Index bedraagt op dat moment 398,89.

Stand van de kas eind februari bedraagt daarmee € 2.000, de slotkoers van de turbo die wij in portefeuille hebben, bedraagt € 1,97 en de totale waarde van onze portefeuille bedraagt daarmee € 4.758, een rendement van 58,6% in twee maanden tijd. Let wel, niemand belegt zijn gehele vermogen in dit soort instrumenten (althans niemand die aan risicospreiding doet) en vrijwel iedereen heeft juist tegenover dit soort beleggingen een veel grotere hoeveelheid laag-risico-beleggingen staan, die aanzienlijk minder opbrengen, maar die als buffer dienen en u in staat stellen om met een klein bedrag dit soort risico’s aan te gaan. En dan dient het rendement dat u behaalt in feite afgezet te worden tegen het totale vermogen, dat u belegt en niet alleen tegen het voor deze strategie weggezette deel van het totaal. Maar toch, ook op een individuele belegging is 58,6% in twee maanden om de vingers erbij af te likken.

Maart

3 maart.           De Moman stijgt weer maar de SS kruist op een te hoog niveau;

5 maart.           De markt opent lager.

6 maart.           Wij verkopen de Turbo’s Short 408,70 met verlies ad € 1,75 per stuk. De AEX Index is op dat moment 399,56. Overigens blijkt deze beslissing later verkeerd, maar regels zijn regels. De opbrengst van de verkoop bedraagt € 2.438 en de nieuwe stand van de kas is € 4.438.

14 maart.         De markt sluit met een Hammer op de onderste band.

17 maart.         De Hammer wordt bevestigd. Het patroon wordt een Morningstar; De ZO geeft bevestiging van een bodem.

18 maart.         Wij kopen 800 Turbo’s Long op de AEX met een stoploss 368 ad
€ 2,83; De stand van de AEX Index op dat moment bedroeg 386,28, de investering € 2.284.
De kas daalt daarmee tot € 2.154.

18 maart.         De Moman stijgt en de SS kruist boven 30;

Op 31 maart 2014 is de slotkoers van de Turbo die wij op dat moment in portefeuille hebben € 4,34. De waarde van deze positie bedraagt derhalve € 3.472 en de totale waarde van onze portefeuille (inclusief de kas) € 5.626. Het rendement over de maand maart is daarmee 18,2%.

April

1 april.             De CCI confirmeert niet meer. Dit is een eerste verkoopsignaal.

2 april.             Wij verkopen 800 Turbo’s 368 ad € 4,57, totale verkoopopbrengst is
€ 3.643. de stand van de AEX Index op dat moment bedraagt 406,14.
De nieuwe stand van de kas bedraagt € 5.797.

7 april.             Alle indicatoren wijzen nu op een short.

8 april.             Wij kopen 715 Turbo’s Short met een stoploss van 411 ad € 1,75 tegen een netto investering van € 1.262. De AEX Index opent op dat moment op 404,19. Onze kaspositie daalt hiermee naar € 4.535.

17 april.           De Moman is gedraaid. Wij verkopen onze 715 Turbo’s ad € 2,50 en voegen € 1.777 aan de kas toe. De AEX Index handelde op dat moment op ongeveer 395,50.

De nieuwe stand van de kas is € 6.312, waarmee onze eerste investeringsbasis (de € 3.000 die wij maximaal in de waagschaal wilden stellen) inmiddels na drie en een halve maand is verdubbeld.

Tot zover ons dagboek. Wij hebben nu geen positie en wachten op wat onze indicatoren ons gaan vertellen. U hoort nog van ons.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie conform bovenstaande ideeën belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. Vladeracken belegt en / of heeft belegd conform de hierboven uiteengezette methodiek voor diverse cliënten van het bedrijf.

4 gedachten over “Dagboek handelen op de AEX”

  1. Het systeem is eigenlijk compleet met een higher/high, lower/low indicator erbij. Deze zal als bevestiging moeten dienen voor de gebruikte indicatoren die een hoop signalen afgeven die vals kunnen zijn. Misschien een tip?

  2. Graag gedaan. En je zou ook nog kunnen denken aan verschillende timeframes met elkaar te vergelijken, de higher/high, lower/low van bijvoorbeeld een uur met die van een dag, gegarandeerd dat de juiste richting voor die dag genomen wordt.

    Succes!

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.