Vertrouwen daalt, maar blijft positief

Particuliere beleggers reageren gematigd op de afgelopen onrustige periode op de financiële markten. De ING BeleggersBarometer daalt van 120 naar 113, maar blijft daarmee duidelijk positief. Het ING Investment Office verwacht  na de recente correctie een rustigere periode op de beurzen.

De meeste beleggers spreken met anderen over hun portefeuille. Bijna driekwart brengt dit onderwerp wel eens aan in een gesprek, voornamelijk met hun partner. Beleggingsadvies daarentegen wordt door particulieren minder vaak gegeven. Hier waagt slechts een kwart van de beleggers zich aan. Bij 35% van de beleggers leidt het handelen tot positieve spanning, bij 9% komen voornamelijk negatieve gevoelens op.

 

ING BeleggersBarometer in oktober 2014
ING BeleggersBarometer in oktober 2014


Onrust op de beurs ebt weer langzaam weg

Tot ongeveer een maand geleden ging het beleggers in 2014 merendeels voor de wind. Veel beursindices stonden rondom de hoogste niveaus ooit en beleggers waren zeer optimistisch. Maar in oktober werden beleggers steeds nerveuzer en het optimisme nam af. De meeste beurzen ondergingen stevige koersdalingen. “Al eerder gaven wij aan te verwachten dat het grote optimisme op de aandelenmarkten zou kunnen leiden tot een correctie. Zo zien we de recente dalingen dan ook,” aldus  Bob Homan, hoofd van het ING Investment Office. Homan: “Voor de iets langere termijn blijven wij echter positief over aandelen, ondersteund door de ontwikkeling van de wereldeconomie. De huidige lagere aandelenkoersen en de lagere waarderingen zijn voor ons dan ook aanleiding om de categorie zakelijke waarden een groter relatief gewicht te geven in onze beleggingstrategieën.”

Particuliere belegger blijft positief ondanks turbulente periode

De afgelopen weken is het vertrouwen van beleggers in de economische situatie en verwachting in Nederland iets gedaald. Waar in september nog 54% een verbetering waarnam over de laatste drie maanden, is dat voor oktober nog maar 45%. Het aantal beleggers dat een verdere verslechtering verwacht in de komende drie maanden stijgt van 14% naar 21%. Ook op het gebied van de eigen portefeuille daalt het sentiment: waardedaling werd het afgelopen kwartaal gevoeld door 32% van de beleggers (17% in september). Ook op de iets langere termijn, de afgelopen 6 maanden, was minder vaak waardestijging waar te nemen: de groep met koerswinst daalt van 51% naar 41%. Over de eigen financiële situatie blijft de belegger dezelfde mening toegedaan als in september: 15% zag deze verbeteren, voor 57% bleef deze gelijk en 26% ervaart een verslechtering.

Belegger praat over beleggingen, maar adviseert liever niet

Bijna driekwart van de particuliere beleggers discussieert wel eens over aandelen en beurskoersen. De partner is daarbij de meest gekozen gespreksgenoot. Advies geven beleggers dan liever niet: slechts 26% waagt zich hieraan. Beleggers geven in 3 van de 10 gevallen aan hun gesprekspartner aan te moedigen ook te gaan beleggen. Hierin is de afgelopen drie jaar geen groot verschil in opgetreden, al geeft 23% aan minder aan te moedigen dan in 2011.

Beleggers ervaren in bijna de helft van de gevallen (46%) geen spanning bij het beleggen. Iets meer dan een derde (35%) voelt positieve spanning bij de beurshandel, 9% ziet de activiteit als een noodzakelijk kwaad.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.