Exxon (Perpetuum) Mobil

Exxon Mobil is het grootste, voor zover niet in staatshanden, olieconcern ter wereld. Het bedrijf is voortgekomen uit een fusie tussen Exxon en Mobil, die 30 november 1999 effectief werd. Beide fusiepartners zijn op hun beurt weer ontstaan uit het door John D. Rockefeller in 1870 opgerichte Standard Oil.

De reputatie van Standard Oil kwam echter onder vuur te liggen. Als gevolg daarvan moest het concern zich in 1911 van het Supreme Court opsplitsen in 34 verschillende bedrijven. Twee daarvan waren Standard Oil of New Jersey en Standard Oil of New York. Uit deze twee zijn respectievelijk Exxon en Mobil voortgekomen. De latere fusie in 1999 was des te opmerkelijker omdat daarmee in feite de weg terug weer werd afgelegd. Het bleek de grootste fusie in de geschiedenis van het Amerikaanse bedrijfsleven.

De activiteiten van Exxon Mobil zijn wereldwijd onderverdeeld in drie onderdelen, te weten upstream, downstream en chemie. De bijdrage van de olie- en gaswinning is ongeveer 75 procent, die van chemie zo’n 10 procent. De rest is downstream. Exxon is betrokken bij alle vormen van olie- en gaswinning, op land en ter zee en conventioneel en niet-conventioneel. De winning van olie uit teerzanden en schalieolie en -gas behoren tot de laatste. Belangrijke projecten zijn de gaswinning in Nederland via een 50 procent belang in de NAM, teerzanden in Canada, diepzeeprojecten in de Golf van Mexico en voor de van Nigeria en Angola, het mega gasveld North Field in Qatar en olie- en gaswinning in Rusland bij Sachalin.

Nieuw is de spectaculaire vondst van het Pobeda veld in de Karazee (Noordelijke IJszee) samen met het Russische Rosneft. Volgens CEO Sechin van Rosneft is deze vondst qua grootte vergelijkbaar met alle ontwikkelde reserves van Saoedi Arabië. De enorme opgeboorde oliebron plaatst Exxon echter voor een probleem. Het mag door de sancties tegen Rusland dit veld (voorlopig) niet verder ontwikkelen. Zowel Exxon als Rosneft gaan er echter vanuit dat de sancties niet eeuwig zullen duren. Het veld is van groot belang voor de toekomst van Exxon.

Exxon Mobil heeft echter meer ijzers in het vuur. Hoewel men, net als Shell, rijkelijk laat aanwezig was op het schaliefeest, belette het de onderneming niet daar toch behoorlijk in te participeren. Mede de enorme financiële slagkracht stelt Exxon in staat via overnames zich alsnog substantieel in te kopen in de schalieboom. Zo gaan er geruchten over mogelijke overnames van sterke spelers in schalie als Anadarko, BG Group of zelfs BP.

Uit de meest recente cijfers bleek dat Exxon 3,84 miljoen vaten olie-equivalenten per dag produceert, een kleine 5 procent van de wereldproductie. Exxon zag daarmee in tegenstelling tot Shell zijn productie dalen. Exxon produceert echter wel efficiënter. Zo realiseerde Shell bijvoorbeeld 21 dollar winst per vat terwijl Exxon 25 dollar realiseerde. BP sluit de rij met 19 dollar per vat. Over het tweede kwartaal realiseerde Exxon overigens een winstgroei van 28 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2013. De nettowinst kwam daarmee uit op 8,78 miljard dollar. Dat is aanmerkelijk meer dan BP en Shell. Exxon realiseerde daarmee 43 procent meer winst dan Shell over het tweede kwartaal. Exxon is efficiënter dan de andere twee en het verschil neemt nog steeds toe!

Exxon heeft een ijzersterke financiële positie en heeft nauwelijks schulden. Dat maakt het bedrijf kansrijk in de sterk in beweging zijnde oliesector. Bovendien kan het zich vanwege zijn goede kredietwaardigheid eenvoudig financieren, zelfs goedkoper dan de Amerikaanse overheid. De koerswinstverhouding bedraagt 11 op de winst van 2014. Dat maakt het extra aantrekkelijk om het aandeel met een dividendrendement van 3 procent in te slaan.

Auteur heeft privé geen positie, cliënten van Fintessa hebben het aandeel Exxon Mobil in portefeuille. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Martine Hafkamp
Fintessa Vermogensbeheer

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.