Vertrouwen belegger zakt fors

Het vertrouwen van de particuliere beleggers is in april fors afgenomen. Na vier maanden van toenemend vertrouwen verslechterde het sentiment vorige maand. Dat blijkt uit de ING BeleggersBarometer.

De BeleggersBarometer daalde de afgelopen maand van 92 naar 80 punten. De waarde van de eigen beleggingsportefeuille en de minder positieve verwachtingen over de economie en de eigen financiële situatie zijn de belangrijkste oorzaken van de daling. Aandelen zijn nog steeds veruit de meest favoriete beleggingen, waarbij met name de sector grondstoffen zich in een toenemende belangstelling kan verheugen.

ING Beleggersbarometer april 2012
ING Beleggersbarometer april 2012

Nathan Levy, ING Investment Manager: “De opnieuw toegenomen onrust in Europa over de situatie in met name Spanje en Italië en de noodzakelijke, ingrijpende bezuinigingen spelen ongetwijfeld een rol in de daling van het beleggersvertrouwen. En hoewel de bedrijfsresultaten in de VS goed zijn is er  nog geen duidelijk zicht op een herstel van de arbeidsmarkt en de huizenmarkt in de VS. Daarnaast zijn er zorgen over de vastgoedmarkt in China en speelden ten tijde van dit onderzoek de moeizaam lopende onderhandelingen in het Catshuis, waarvan we de afloop inmiddels allemaal kennen.”

Waarde eigen beleggingsportefeuille neemt af

Beleggers oordelen niet anders over de ontwikkeling van de algemene economische situatie en over de eigen financiële situatie in de afgelopen 3 maanden. Het oordeel over de waarde van de eigen beleggingsportefeuille is echter wel minder positief. Bijna de helft van de beleggers (46%, was 38%) is met een daling geconfronteerd, terwijl 21% van de beleggers (was 29%) zegt een waardestijging te hebben gerealiseerd. Ook zijn de verwachtingen van beleggers over de economische situatie de komende drie maanden pessimistischer geworden. Zo is het aantal beleggers dat een verslechtering van de economie verwacht, gestegen van 44% naar 52%. Ook verwacht een toenemend aantal beleggers een verslechtering in de eigen situatie.

AEX stand april goed voorspeld

De groep die verwacht dat de AEX-index de komende drie maanden gaat stijgen is flink gedaald en komt uit op ruim een kwart (was 39%) terwijl de groep die verwacht dat de index zal dalen is gestegen van 31% naar 40%. De gemiddeld verwachte stand van de AEX over drie maanden is 316 (was 327). In januari 2012 voorspelden de particuliere beleggers dat de stand van de AEX in april 2012 op 310 zou staan. De AEX sloot op 25 april 2012 op 308. Beleggers voorspelden de stand eind april dus vrijwel correct.

Aandelen favoriet, toenemende interesse in grondstoffen

Beleggers zijn negatiever geworden over beleggen in zowel risicovolle als minder risicovolle sectoren. Ten opzichte van de voorgaande maand zijn er echter geen noemenswaardige verschillen in verdeling van nieuw geld over de diverse beleggingscategorieën. De meeste beleggers zouden nog steeds kiezen voor aandelen (90%). Het percentage beleggers dat kiest voor grondstoffen is toegenomen van 33% naar 42%. De sector Industriegoederen is in april iets populairder, de sector Duurzame Consumentengoederen en -diensten iets minder populair. Levy: “De voorkeur voor aandelen verbaast mij niet, ook vanwege het lage rendement op staatsobligaties. Binnen obligaties zien wij echter ook aantrekkelijke categorieën, zoals bedrijfsobligaties en obligaties uit opkomende markten”.

Helft beleggers geïnteresseerd in duurzaam beleggen

Net als vorig jaar belegt ongeveer één op de tien beleggers in duurzame fondsen. Beleggers verwachten wel dat het animo hiervoor het komende jaar zal toenemen. Ongeveer de helft van de beleggers is net als in 2011 geïnteresseerd in duurzaam beleggen, vooral omdat ze hiermee een bijdrage kunnen leveren aan een beter milieu (49%). Daarnaast speelt ook mee dat het ethisch verantwoord is (47%). Het rendement speelt nauwelijks een rol in de afweging, slechts 7% noemt dit als belangrijkste reden. De helft van de mensen die niet duurzaam belegt doet dit voornamelijk vanwege gebrek aan belangstelling en vanwege het rendement.  Levy: “Duurzaamheid speelt bij steeds meer ondernemingen een belangrijke rol. Het rendement van specifieke duurzame beleggingsstrategieën is vergelijkbaar met andere strategieën. Op korte termijn kan het echter afwijken doordat duurzame thema’s meer of minder in trek zijn”.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.