Long en Short in de VIX zelf

In twee voorgaande artikelen hebben wij u laten zien op welke wijze men gebruik kan maken van de fluctuaties in de VIX. In het eerste artikel gingen wij short op de S&P500 door gebruik te maken van de hoge uitslagen van de VIX wanneer de aandelenmarkten een daling doormaakten. In het tweede artikel gingen wij long op de S&P500 door in te spelen op de langzame daling van de VIX als de aandelenmarkten zich in een opgaande trend bevonden.

In beide artikelen werd gehandeld op de S&P500 en werden de signalen gegenereerd door een samenstel van de VXN (volatiliteit index op de Nasdaq 100) en de VIX (volatiliteit index op de S&P500). Hieronder laten wij u zien hoe de resultaten zouden zijn geweest als we gehandeld hadden op de VIX zelf. Wij gebruiken in de onderstaande analyse dezelfde systematiek en dezelfde signalen als in de voorgaande artikelen. Met dien verstande uiteraard, dat een longpositie in de S&P500 nu een short positie wordt in de VIX. Hieronder laten wij u een grafiek zien van de VXN en de VIX over de periode mei 2010 – maart 2011.

VXN en de VIX over de periode mei 2010 – maart 2011
VXN en de VIX over de periode mei 2010 – maart 2011

Figuur 4.

De stijgende pijltjes in de grafiek geven aan dat er een positie werd ingenomen en de dalende pijltjes geven de exits aan.

Transactiedata

Op 6 mei 2010 wordt er een koopsignaal op de VIX gegeven. (wij gingen in artikel 1 toen short op de S&P500). Op 7 mei 2010 volgde een exit signaal. (de oplettende lezer kan stellen dat dit wel erg snel was: een volgende top biedt een tweede mogelijkheid. Inderdaad, maar het risico dat de tweede top niet komt blijft altijd bestaan). Op 26 mei 2010 gingen wij daarna long in de S&P500 en op 22 februari 2011 werd deze longpositie geliquideerd. De winst op deze transacties was respectievelijk 4,77 en 240,8 punten in de S&P500. In totaal 245,57 punten ofwel ruim 18% van de waarde van de S&P500 op het moment van uitstappen.

Transacties in de VIX

Met behulp van dezelfde signalen zijn de resultaten van een investering in de VIX als volgt: 8,8 en 12,9, tezamen is dit 21,6 punten en dit is ruim 92% van de waarde van de VIX op het moment van uitstappen. Men kan deze vergelijkende waardering bekritiseren, want de S&P500 stond op een hoogtepunt toen de exit genomen werd en de VIX op een dieptepunt. Bij de instap noteerde de S&P500 1.127 en de VIX 32,7. Op deze noteringen betrokken worden de resultaten respectievelijk ruim 21% en 66%. In het vervolg van ons betoog gaan wij uit van een gemiddelde van de instap- en de uitstapkoersen.

Resultaten

Voor de totale periode waarover wij de berekeningen gemaakt hebben zijn de resultaten als volgt:

Winst op de S&P500 van 1.482 punten met een gemiddelde koers van 1.334 maakt een winst van 111% van de gemiddelde waarde van de S&P500.

Voor de investering in de VIX zijn de getallen respectievelijk 116, 3 en 366%, waarmede de relatieve winst op investeringen in de VIX veruit superieur is aan de winst op de S&P500.

Men kan zich afvragen waarom in de VIX en niet in de VXN geïnvesteerd wordt. De reden ligt voor de hand. Transacties op de VXN leveren duidelijk minder op en er waren 4 verliesgevende transacties tegen slechts 2 bij de VIX. Wij nemen aan dat dit komt omdat de VXN sneller reageert (zelf beweeglijker is) en dit zou verklaard kunnen worden uit het feit dat de VXN betrekking heeft op een sector index, die meer risico vertoont dan een veel bredere index als de S&P500.

Conclusie

De conclusie is dat het gebruik van de VXN tezamen met de VIX als generator van aan- en verkoopsignalen zonder meer interessant is. Investeringen in de VIX leveren relatief gezien meer op dan investeringen in de S&P500, maar van beide zijn de resultaten zeer overtuigend.

In een volgend artikel gaan wij in op het gebruik van de VIX als beschermer van uw portefeuille.

Gijsbrecht van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie de hier besproken technieken volgt of wenst te volgen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.