Pessimisme voorspelt S&P 500 opleving

In een wereld waar pessimisme vaak wordt gezien als een negatief teken, kan het in de financiële wereld soms juist een positief signaal zijn. Dit artikel onderzoekt hoe het huidige pessimisme onder beleggers een mogelijke opleving van de S&P 500 zou kunnen voorspellen.

Of de beurs nu omhoog of omlaag gaat, wij bieden de mogelijkheid om geld te verdienen met ons volledig geautomatiseerde beleggingssysteem, zonder dat u zelf iets hoeft te doen. Revolutionair automatisch beleggen met DAX-Easy van De Kritische Belegger. Lage kosten, indrukwekkende resultaten. Geen verplichtingen. Til uw beleggingen naar een hoger niveau!

De stemming onder beleggers

De huidige sentimentenquête van de American Association of Individual Investors (AAII) geeft nu een hoge mate van pessimisme aan onder Amerikaanse particuliere beleggers. Het aandeel van de beren is met 50,3% gestegen tot het hoogste niveau van het jaar. Waarden boven de 50% worden contracyclisch geïnterpreteerd en vormen een ondersteunende factor.

Technische analyse en markttrends

Naast de mogelijk te negatieve stemming, geeft ook de grafiek hoop. De S&P 500 heeft onlangs de bocht genomen op basis van de absolute sleutelondersteuning van de 38-maandenlijn en de opwaartse trend sinds 2011 (momenteel bij 4.152/4.150 punten). In het dagelijkse bereik gaat de beschreven ontwikkeling gepaard met een valse uitbraak onder de steunzone rond de 4.200 punten. Hier wordt het interessant, want een oude handelswijsheid luidt: “valse uitbraken worden gevolgd door snelle bewegingen”!

Voorspellingen en doelen

Vanuit technisch oogpunt wordt een dynamische herstelbeweging extra aangewakkerd door het heroveren van de 200-dagenlijn (momenteel bij 4.245 punten) (zie grafiek). Het hoogtepunt van augustus 2022 en het recente oktoberhoogtepunt bij 4.325/4.394 punten definiëren nu de volgende doelen.

Uitleg van technische termen:

  • S&P 500: Dit is een aandelenindex die de prestaties van 500 grote bedrijven weergeeft die genoteerd staan op de Amerikaanse aandelenbeurzen.
  • Valse uitbraken: Dit is een term uit de technische analyse die verwijst naar een situatie waarin de prijs van een effect door een belangrijk ondersteunings- of weerstandsniveau breekt, maar vervolgens snel terugkeert naar het oorspronkelijke prijsniveau, waardoor de uitbraak “vals” wordt.
  • Sentimentenquête: Dit is een enquête die wordt gebruikt om het sentiment of de stemming van een groep (in dit geval Amerikaanse particuliere beleggers) te meten.
  • Beren: In de financiële wereld verwijst dit naar beleggers die geloven dat een markt, specifiek effect, industrie of index zal dalen.
  • Contracyclisch: Dit verwijst naar economische of financiële patronen die tegen de trend in gaan. In dit geval betekent een waarde boven de 50% dat er meer beren zijn (mensen die denken dat de markt zal dalen), wat contracyclisch is en dus als een ondersteunende factor wordt gezien.
  • 200-dagenlijn: Dit is een veelgebruikte technische indicator die het gemiddelde van de slotkoersen van een effect over de laatste 200 dagen weergeeft. Het wordt vaak gebruikt om de algemene trend van de markt te bepalen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.