Nederlandse beleggers blaken van zelfvertrouwen

• Uit onderzoek onder retail beleggers in twaalf landen blijkt dat Nederlandse beleggers relatief het meest vertrouwen in hun beleggingsportefeuille hebben
• Beleggers zien inflatie als grootste bedreiging voor hun portefeuilles en kiezen vaker voor edelmetalen, energie en vastgoed
• De commitment van bedrijven om een positieve impact te maken op samenleving of milieu is een doorslaggevende factor voor Nederlandse beleggers

Retail beleggers zijn van mening dat de stijgende inflatie momenteel de grootste bedreiging vormt voor hun portefeuilles, zo blijkt uit nieuw onderzoek van multi-asset beleggingsplatform eToro. Uit het onderzoek onder 6.000 beleggers in twaalf landen blijkt dat er een groot gat bestaat tussen het vertrouwen in de economie en vertrouwen in de eigen beleggingen. Hoewel slechts 50% van de deelnemers vertrouwen heeft in de wereldeconomie, heeft 83% van de respondenten vertrouwen in de eigen portefeuille. Bij Nederlandse beleggers is het vertrouwen groter. 81% van de Nederlandse ondervraagden is positief over de wereldwijde economische vooruitzichten en 95% zegt vertrouwen te hebben in de eigen beleggingen.

De oplopende inflatie beïnvloedt de samenstelling van de portefeuilles van beleggers. Sectoren die traditioneel worden gezien als een veilige haven, zoals onroerend goed, nemen toe in populariteit. Veertig procent van de respondenten ziet daarnaast edelmetalen, zoals goud, als grootste koopkans voor de komende twaalf maanden.

Wereldwijd wordt goed begrip van de prestatiegraadmeters van een bedrijf gezien als belangrijkste factor bij het overwegen van een aandeel (30%). Onder Nederlandse respondenten wordt het streven van een bedrijf naar een positieve impact op samenleving en milieu het vaakst genoemd als doorslaggevende factor (21%). Het streven van het bedrijf om dividend uit te keren en inzicht in de doelstellingen van een bedrijf worden genoemd als de tweede en derde belangrijkste factor voor een investeringsbesluit. Wereldwijd komen sociale impact en milieuoverwegingen bij beleggers op de vierde plaats met 16%.

25% van de ondervraagden zijn belegd in cryptoassets – in Nederland is 28% van de ondervraagden belegd in crypto. Nederlandse beleggers in de leeftijdsgroep 18 tot 34 jaar zijn het meest pro-crypto, 54% van de ondervraagden in deze leeftijdscategorie houdt crypo assets aan.

Nederlandse beleggers (31%) zijn minder bezorgd over stijgende inflatie dan beleggers uit andere landen (38% wereldwijd), waarbij beleggers in Polen (55%), de VS (51%) en Duitsland (48%) het als een meer acute bedreiging beschouwen. Wereldwijd zagen mannen (42%) de stijgende inflatie als een grotere bedreiging dan vrouwen (34%). Bezorgdheid over de staat van de wereldeconomie op de eigen portefeuille is bij mannen en vrouwen gelijk.

Wat betreft het beheer van de portefeuille en het nemen van beslissingen zijn persoonlijke aanbevelingen de belangrijkste informatiebronnen voor beleggers (37%) en de media (37%), gevolgd door eigen onderzoek via Google (34%). Voor Nederlandse beleggers zijn de media met afstand de belangrijkste informatiebron voor een investeringsbesluit (47%). Daarna komen persoonlijke aanbevelingen (27%) en eigen onderzoek via Google (23%). In het algemeen wendden vrouwen zich vaker tot vrienden en familie (43%), terwijl mannen vaker de voorkeur geven aan media (40%) of Google (35%) als voornaamste referentiepunt.

Ben Laidler, Global Markets Strategist bij eToro: “De gegevens tonen aan dat retail beleggers hun beleggingen spreiden; ze houden geld aan en richten zich op fundamentele zaken zoals diversificatie – een gouden regel bij onvoorspelbare markten, zoals dat de afgelopen maanden het geval was. Beleggers zijn ook actief op zoek naar hulp en ondersteuning – niemand heeft de absolute waarheid in pacht en het delen van kennis door over beleggen te praten of onderzoek te doen is de sleutel tot het worden van een betere belegger.”

Ondanks de uiteenlopende meningen over de vraag of de markt oververhit is, geloven slechts weinigen dat een nieuwe marktcrash in het verschiet ligt. Eén op de vier (27%) respondenten acht het waarschijnlijk dat op korte termijn de aandelenkoersen aanzienlijk zullen dalen. Opvallend is dat Nederlandse beleggers het minst bezorgd zijn over een dreigende crash, slechts 15% van de ondervraagden voorziet binnen drie maanden een crash. Meest sceptisch over de vooruitzichten zijn Poolse beleggers, gevolgd door beleggers in Frankrijk (36%), Roemenië (35%) en Spanje (30%).

Ben Laidler: “Hoewel aandelenkoersen historisch hoog staan, zijn aandelen momenteel goedkoop in vergelijking met obligaties. Het feit dat slechts één op de vier beleggers voor het einde van het jaar een correctie verwacht, suggereert dat velen van hen bereid zijn om voorlopig de huidige waarderingen te blijven betalen.

Zelfs wanneer centrale banken de rente laten stijgen, verwacht ik niet direct dat dit enkel ten koste gaat van de aandelenmarkt; in plaats daarvan denk ik dat we zullen zien dat retail beleggers overstappen van groeiaandelen op cyclische aandelen – iets wat de laatste tijd tot op zekere hoogte al in gang was gezet. Het is wat mij betreft een positief teken dat meer dan de helft van de beleggers (53%) denkt dat hun beleggingen er de komende twaalf maanden op vooruit zullen gaan, nu we over de schaduw van Covid-19 proberen te stappen.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.