Zijn obligaties weer interessant ?

De stijging van de rente heeft de koersen van obligaties flink onder druk gezet. Beleggers zouden hierdoor niet van streek moeten raken – en het eerder als een kans moeten zien.

Duitse staatsobligaties behoren tot de veiligste effecten van allemaal. Een wanbetaling van de debiteur Bondsrepubliek Duitsland wordt als praktisch onmogelijk beschouwd. Desondanks hebben Bunds onlangs aanzienlijke waarde verloren.

De reden is de stijgende rente. Ze zorgen ervoor dat de koersen van bestaande obligaties dalen. Want als nieuw uitgegeven obligaties een hogere rente opleveren, dan worden bestaande obligaties met een lagere rentecoupon automatisch minder aantrekkelijk. Als gevolg hiervan daalt hun prijs meestal totdat hun rendement overeenkomt met dat van nieuwe emissies.

Terugbetaling tegen de nominale waarde van 100 procent – hoe hoog de schommelingen voorheen ook waren,

Beleggers die obligaties in hun portefeuille hebben, voelden deze koersverliezen duidelijk. Maar daar moet je je niet door van streek laten maken. Verliezen in obligatiekoersen zijn altijd tijdelijk. Aan het einde van de looptijd ontvangen obligatiehouders altijd 100 procent van de nominale waarde, op voorwaarde dat de emittent solvabel blijft.

Het rendement op obligaties kan precies worden berekend

Een voorbeeld: als een obligatie met een rentecoupon van 0,25 procent en een resterende looptijd van vijf jaar momenteel voor 90 procent wordt verhandeld, kan een belegger die vandaag koopt een rendement van 2,39 procent per jaar verwachten tot het einde van de looptijd. bijna tien keer zoveel rentecoupons. Voorwaarde: Hij moet de papieren bewaren tot het einde van de termijn. In de tussentijd kan het verloop sterk fluctueren. Maar dat is voor hem alleen van belang als hij voor het einde van de looptijd verkoopt.

Obligaties: Koersverliezen zijn winsten van morgen:

Huidige koers: 90%
Rentecoupons: 0,25 % Resterende
looptijd: 5 jaar Gemiddelde
koerswinst per jaar: 2,13%
Coupons: 0,25%
Rendement vóór belastingen per jaar: 2,39%

Wat zijn de gevolgen?

Aantrekkelijkheid

Door de sterke stijging van de rente sinds het begin van het jaar zijn obligaties opnieuw een veelbelovende belegging en kunnen ze dus een belangrijke bijdrage leveren aan het beleggingssucces.

Koerswinsten

Obligaties van veilige emittenten die ondermaats genoteerd zijn, bieden aantrekkelijke koerswinsten en zorgen voor stabiliteit in de portefeuille.

ETF’s

Net als bij aandelen is het ook bij obligaties aan te raden om het kapitaal niet in één effect te beleggen, maar te spreiden over verschillende emittenten en looptijden. Dit verkleint de risico’s en verhoogt de flexibiliteit. Het is daarom zinvol om te beleggen in goedkope obligatie-ETF’s in plaats van rechtstreeks obligaties te kopen. Daarbij nemen ze automatisch deel aan een heel obligatiepakket. Bij het kiezen van ETF’s is het raadzaam om een ​​deskundige om advies te vragen.

Geschreven door VZ VermögensZentrum

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.