China en Japan eisen van VS daadkracht

Afgelopen weekeinde bleek opnieuw, dat de besprekingen over het budget voor 2014 muurvast zitten. De leider van de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden verklaarde zondag tot driemaal toe, dat zijn partij niet van zins is om de president en de democraten tegemoet te komen. De president heeft op zijn beurt laten weten, dat hij evenmin bereid is concessies te doen.

  • In 2011 werd de kredietwaardigheid van de VS afgewaardeerd door de discussie over het Schuldenplafond
  • Discussie schuldenplafond in 2011 kostte de Amerikaanse belastingbetaler $ 1,3 biljoen extra
  • Op 8 augustus 2011 tuimelde de S&P 500 635 punten omlaag
  • Discussie over schuldenplafond maakt het waarschijnlijk, dat de dollar zijn rol als belangrijkste reservevaluta gaat verliezen

Politieke impasse

Ondertussen nadert de beruchte datum van 17 oktober met rasse schreden. Na die dag zullen de VS niet meer in staat zijn om aan al hun financiële verplichtingen te kunnen voldoen, als er geen besluit genomen wordt het schuldenplafond te verhogen. Na 17 oktober zal het ministerie van financiën keuzes moeten maken. Betalen ze hun internationale schuldeisers of maken ze geld over naar Amerikaanse pensioengerechtigden en veteranen uit het leger.

De huidige politieke impasse in combinatie met de mogelijkheid dat de Verenigde Staten hun verplichtingen niet wensen of kunnen nakomen, begint steeds meer partijen binnen de buiten de VS op de zenuwen te spelen. Uit steeds meer hoofdsteden komen oproepen om toch vooral het gezonde verstand te gebruiken. Vooral de ongerustheid in Azië groeit. Dat is niet zo vreemd. Aziatische banken bezitten gezamenlijk $ 5 biljoen aan vreemde valuta’s en schatkistpapier. Ongeveer 60% van die $ 5 biljoen is volgens het IMF van Amerikaanse origine.

Schuldeisers

Vooral de twee landen met het grootste aandeel in VS schuld, China en Japan, hebben afgelopen weekeinde de VS dringend op hun verantwoordelijkheid gewezen. China bezit ongeveer 11% van de Amerikaanse staatsschuld. Dat is een bedrag van $ 1,26 biljoen. Japan is een goede tweede met 9,6% van de schuld ofwel $ 1, 12 biljoen. De minister van Financiën van China, Zhu Guangyao drong er publiekelijk bij de VS op aan om zorgvuldig om te gaan met de beleggingen van zijn land in Amerikaanse waarden. Hij wees er – niet ten overvloede – op dat China ‘waakt’ over de Amerikaanse investeringen. Uit Tokyo waren gelijksoortige geluiden te horen. Taro Aso, minister van Financiën, verklaarde ongerust te zijn over de mogelijke waardedaling van de Japanse beleggingen.

Figuur 3 Zhu Guangyao eist daadkracht

De ongerustheid van Aziatische landen met voorop Japan en China is begrijpelijk. De landen zitten in een heel moeilijke positie. Het debat over al dan niet taperen heeft de rente op Amerikaans schatkistpapier al laten oplopen. Sinds mei van dit jaar, toen de discussie over al dan niet taperen startte, is de tienjaars rente al met meer dan 100 basispunten opgelopen. Hierdoor daalt het rendement op Amerikaanse obligaties. Het voortduren van de shutdown en de onzekerheid over het schuldenplafond zal, ook volgens de Amerikanen, de rente nog verder omhoog duwen. Daardoor zal het rendement nog verder dalen.

Alternatief

Maar hoe kunnen ze er zich tegen wapenen? Dat is niet zo eenvoudig. De enige mogelijkheid, die hen eigenlijk ter beschikking staat, is de treasuries op de markt aanbieden. Het Amerikaanse ministerie van financiën heeft al gewaarschuwd, dat dit in een financiële crisis à la 2008 kan uitmonden. Welk land wil een dergelijk drama op zijn geweten hebben. Slechts een geleidelijke diversificatie kan uitkomst bieden, maar dan is het kwaad allang geschied.

INVINCO>

Zoals Neerlands bekendste huiskamer filosoof heeft gezegd, heeft elk nadeel zijn voordeel. Beleggers kunnen inspelen op de daling van de dollar en de stijging van de rente op Amerikaans schatkistpapier. Hoe? Misschien kunt u dat het beste vragen aan de handelaren van INVINCO. Zij hebben een jarenlange ervaring op de internationale valuta- en obligatiemarkten.

  • Wij hebben een jarenlange ervaring en expertise in de wereld van de commodities en valuta’s
  • Volledige vergunning van de AFM te Amsterdam en van de FSMA te Brussel
  • Effectenrekening op eigen naam
  • Full-Service, eigen accountmanager
  • Liquide investering

Gratis nieuwsbrief

INVINCO biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van Invinco GmbH en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.