Gunstig instapmoment

Als gevolg van de voortdurende crisis zijn niet alleen de koersen van aandelen maar ook die van bedrijfsobligaties gedaald. En dan met name die uit het hoogrenderende segment.

Momenteel is de rente-opslag boven – zogenaamd – risicoloze Duitse staatsleningen niet minder dan 9 %. Dat terwijl dat in April nog zo’n 4,75 % bedroeg. Historisch is deze opslag ook niet meer dan zo’n 4 %. Hieruit valt te concluderen dat High Yield obligaties momenteel goedkoop zijn en dat is ook zo.

Ze zijn geprijsd voor een zware recessie. Het is echter maar de vraag of er daadwerkelijk zo’n zware recessie komt. De economische groei neemt weliswaar af en de vooruitzichten zijn niet rooskleurig maar het bedrijfsleven staat er aanmerkelijk beter voor dan drie jaar geleden op het hoogtepunt van de kredietcrisis.

Schulden zijn gesaneerd en balansen sterk. En bedenk daarbij dat het voor obligatiebeleggers niet meteen van belang is dat bedrijven veel winst maken maar eerder dat bedrijven aan hun aflossings- en renteverplichtingen kunnen blijven voldoen.

Het faillissementspercentage bedraagt momenteel zo’n 2 %. Maar zelfs wanneer dat zou verdubbelen blijft het rendement op hoogrenderende bedrijfsobligaties interessant.  Een hoger faillissementspercentage is in de huige koersen ingeprijsd. Spreiding is echter wel van belang.

Tip van de Week Koop: iShares Markit iBoxx Euro High Yield Bond (IHYG)

Daarom is bovengenoemde ETF een mooie belegging. Het rendement (effectief) bedraagt 9,7 %. Jaarlijks wordt er 7,9 % uitgekeerd aan dividend. Bovendien is de koers van de ETF gedaald als gevolg van de crisis en geldt het huidige moment als gunstig instapmoment.

Wanneer men gelooft in een Armageddon dan is deze belegging – net zo min als veel andere beleggingen  geen aanrader. Maar wanneer men denkt dat het weliswaar geen florissante tijden zijn maar met de zwaarte van de crisis wel zal loslopen zou deze belegging wel eens interessant kunnen zijn. Tijdens het herstel van de crisis  in 2009 rendeerde deze asset class ook beter dan aandelen. Waar de AEX steeg in 2009 met 36 % rendeerden High Yield Bonds meer dan 50 %.

In mei j.l. bereikte de koers een voorlopige piek van € 101,50 om vervolgens weg te zakken naar € 89,50. Het huidige niveau ligt daar iets boven en dat zou een mooi  instapmoment kunnen zijn.

Wilt u ook weten wanneer er uitgestapt wordt uit deze beleggingen? Neem dan een abonnement op onze Critivestor nieuwsbrief. Klik hier voor meer informatie en meldt u aan via:critivestor@dekritischebelegger.nl

Datum advies: 11 oktober 2011
Koers: € 91,00
Actuele koers: klik hier
ISIN Code: IE00B66F4759

Ondergetekende heeft zelf geen positie in deze belegging. Klanten wel.  De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.