Golf van kredietverliezen op komst

De obligatiemarkten worden bedreigd door een wereldwijde golf van wanbetalingen en ratingverlagingen. Tot nu toe heeft het ruime monetaire beleid van centrale banken de wanbetalingspercentages kunstmatig laag gehouden. Maar dit zou spoedig voorbij moeten zijn – ondanks alle nieuwe renteverlagingen en aankoopprogramma’s van obligaties. Dat stelt Daniel Kerbach, Chief Investment Officer bij Merck Finck Private Bankers.

De omvang van de bedrijfsschuld is zorgwekkend. Sinds ongeveer tien jaar lenen bedrijven over de hele wereld steeds meer op de kapitaalmarkt.

Over de status quo

Zo verdubbelde het wereldwijde uitstaande obligatievolume van niet-financiële bedrijven tussen 2008 en 2018 tot $ 13 biljoen. Alleen al in de komende drie jaar zullen wereldwijd $4 biljoen  aan terugbetalingen verschuldigd zijn – gelijk aan bijna de volledige balans van de Amerikaanse Federal Reserve.

Nog erger dan de groeiende schuld is de afnemende kwaliteit van debiteuren.

De kredietkwaliteit verslechtert

De afgelopen jaren is het aandeel obligaties met een BBB-rating (de laagste waarderingsgraad binnen de categorie Investment Grade) aanzienlijk toegenomen. Terwijl ongeveer 30 procent van de wereldwijd uitstaande bedrijfsobligaties in het segment van de beleggingskwaliteit in 2008 een BBB-rating had, steeg dit aandeel in 2018 tot meer dan 50 procent.

Dit is zowel in Europa als in de VS het geval. De gemiddelde kredietkwaliteit van het gehele segment van de beleggingskwaliteit verslechtert dus impliciet. Meer dan de helft van de emissies is slechts één stap voor op de rating “Junk Bond”.

Als de golf eenmaal rolt, is deze niet meer te stoppen

Het probleem wordt verergerd door de regulering van institutionele beleggers. In de nasleep van de financiële crisis belemmerden institutionele beleggers zoals verzekeringsmaatschappijen in toenemende mate de toegang tot de hoogrentende markt met nieuwe regelgeving.

En dus zullen bedrijven die worden verlaagd naar een hoog rendement in het geval van een recessie van beleggingskwaliteit, steeds minder potentiële kopers vinden.

Verdere financieringsproblemen voor de getroffen bedrijven zijn het gevolg. Dit betekent dat zodra de golf rolt, er nauwelijks krachten op de markt zijn die deze kunnen stoppen of breken.

Wat kunnen beleggers doen ?

Beleggers kunnen drie conclusies trekken uit de steeds groter wordende risico’s op de obligatiemarkt:

1. Portfolio veel breder maken. Diversificatie is meer dan ooit de troef. Dit geldt voor het obligatiesegment zelf, maar ook voor de gehele portefeuille.
2. Effecten in vreemde valuta accepteren. Amerikaanse staatsobligaties kunnen een goed alternatief zijn.
3. Verminder de obligatieratio van de portefeuille – investeer meer in aandelen en alternatieve beleggingen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.