Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Achtergestelde obligaties van Aegon (1)

Een van de Nederlandse debiteuren van wie wij nog niet naar de eeuwigdurende achtergestelde obligaties hebben bekeken is Aegon NV. En die heeft er nogal wat uitgeschreven, die bovendien relatief laag staan qua koers. Tijd dus om deze obligaties aan een nader onderzoek te onderwerpen.

Aegon en de kredietcrisis

Aegon heeft naar verhouding de kredietcrisis goed doorstaan. Het bedrijf heeft geen last van de Nederlandse overheid, want het is zelfstandig en heeft geen verplichtingen op haar balans of jegens de EU uit hoofde van enige vorm van staatssteun meer. Maar Aegon heeft wel last van de woekerpolisaffaire. Daarnaast is Aegon een verzekeraar puur sang met een verhoudingsgewijs grote leventak. In Nederland is de markt voor levensverzekeringen volledig ingestort. Gelukkig voor Aegon is zij niet alleen afhankelijk van de Nederlandse markt maar is Aegon inmiddels wereldwijd actief. Bovendien vormen pensioenpolissen ook een onderdeel van de leventak van Aegon en daar kan nog wel geld verdiend worden.

Solvency 1.5

Wel heeft ook Aegon last van de aangescherpte richtlijnen ten aanzien van de solvabiliteit. Hoeveel last zij daarvan heeft moet in de komende dagen / weken nog duidelijk worden. Het gaat hier om het in de wandelgangen al “Solvency 1.5” genoemde Theoretisch Solvabiliteitscriterium waar de Nederlandse overheid al in 2014 mee aan de slag wil. Dit aangescherpte criterium betekent dat men een inschatting probeert te maken van de stressbestendigheid van de balans van een verzekeraar bij plotselinge schokken op de kapitaalmarkten (zowel aandelen als obligaties). Stel dat de rente plotseling sterk stijgt, wat voor invloed heeft dat dan op de balans van Aegon?

Dit is bij Aegon extra belangrijk omdat Solvency 1.5 aan DNB de mogelijkheid biedt om dividendbetalingen te verbieden. En dat heeft dan onmiddellijk weer invloed op de vraag of de rente op achtergestelde obligaties wel betaald mag worden!

Overigens heeft de EU net de nieuwe Solvency-regels vastgesteld, die in 2016 in moeten gaan en die milder zijn dan onder Solvency 1.5 is gesteld. De discussie werd direct opgebracht of het vooruitlopen door de Nederlandse overheid wel nodig is. Maar uitstel zou de positie van Aegon alleen maar ten goede komen.

Resultaten

Aegon heeft vorige week donderdag haar 3de kwartaal resultaten gepubliceerd. De cijfers vielen de markt mee, zij het dat de meevallers vooral uit de bestaande portefeuille kwamen (meevallend beleggingsresultaat en dalende garanties) en minder uit nieuwe polissen. Belangrijk is dat er gewoon weer winst gemaakt wordt. Het bedrijf heeft gedurende de kredietcrisis alleen in 2008 een stevig verlies geleden (ruim € 1 miljard), maar is sindsdien keurig ieder jaar winstgevend geweest (zij het dat 2009 en 2011 per saldo marginaal genoemd kunnen worden qua resultaat). De winst is nog niet op het niveau van 2007 (toen werd er meer dan € 2 miljard verdiend, in 2012 stond de teller op ruim € 1,5 miljard). Maar veel belangrijker is het feit dat Aegon in 2012 ook een positieve kasstroom van ruim € 500 miljoen liet zien nadat de netto kasstroom een aantal jaren negatief was. Sinds 2011 keert Aegon bovendien weer een dividend uit, over 2012 zelfs € 0,21 per aandeel. De solvabiliteit van Aegon staat in Nederland op de tweede plaats achter de levensverzekeringstak van ING. Aegon zal dus niet de eerste verzekeraar zijn die omvalt in Nederland (er is momenteel geen analist te vinden die denkt dat er een Nederlandse verzekeraar op korte termijn kan gaan omvallen).

Rating van Aegon

U moet dus niet verwachten dat Aegon in de komende jaren erg hard zal gaan groeien, maar de financiële gezondheid van het bedrijf is in orde en verbetert ook nog. Het Amerikaanse ratingbureau Fitch heeft nog op 21 oktober jongstleden de rating van Aegon herbevestigd op A voor het bedrijf en A- voor het achtergestelde kapitaal van Aegon, waarmee zowel het bedrijf zelf als het achtergestelde kapitaal kwalificeert als “investment grade”. De outlook is nog wel negatief. Fitch wijst daarbij op de in haar ogen nog hoge schuld op de balans en de ook nog relatief hoge vaste kosten in verhouding tot de opbrengsten. Maar, voegt Fitch er aan toe, Aegon is druk bezig om de schuldpositie op de balans te verminderen en haar kosten verder onder controle te brengen. Ook is een groot deel van de hypotheekportefeuille van Aegon door de Nederlandse staat gegarandeerd en dalen al enkele jaren de kredietgerelateerde verliezen. Dit betekent dat de kwaliteit van de kredietportefeuille van Aegon voortdurend verbetert.

Hybride achtergestelde variabele step-up €-perpetuals van Aegon

Aegon heeft een relatief bijzondere vorm gekozen voor een groot deel van de uitstaande achtergestelde perpetuele obligaties. De leningen zijn achtergesteld en eeuwigdurend, maar de coupon is niet eeuwigdurend. De coupon is variabel. Maar waar variabel normaal gesproken betekent dat de coupon elke drie maanden wordt herzien (en dus vaak aan 3-maands Euribor-tarieven is gekoppeld), wordt bij Aegon de coupon in de meeste gevallen maar eens in de 10 jaar herzien. En dan is de maatstaf niet 3-maands Euribor, maar de rente, die de Nederlandse Staat betaalt op obligaties met een gemiddelde looptijd van 10 jaar.

Wij behandelen de ontwikkeling van die rente elke maand in onze nieuwsbrief “De Technische Belegger“. Dit percentage was op het moment van schrijven 2,08%.

Step-up

De Step-up betekent dat het variabele percentage nog verhoogd wordt met een vaste opslag. En die vaste opslag is in de meeste gevallen bij Aegon 0,85%. Als de coupon vandaag zou worden herzien, dan zou de rente dus 2,93% (2,08% plus 0,85%) worden.

Lage risico-opslag

Deze opslag van 0,85% is in feite de risico-opslag, die Aegon betaalt voor 10-jarig achtergesteld papier ten opzichte van de rente die de Nederlandse Staat betaalt op gewoon 10-jarig papier. En dat is buitengewoon laag en dit betekent dat de kans dat Aegon dit soort obligaties vervroegd zal aflossen erg klein is.

Stel namelijk dat Aegon op dit moment een nieuwe achtergestelde 10-jarige obligatie in de markt zou willen zetten. Aegon moet daar dan ten minste 3,7% voor betalen. Dit percentage leiden wij af uit de koersen van bestaande achtergestelde 10-jarige obligaties van Aegon. Deze koersen worden door de markt bepaald en zijn daarmee de beste inschatting die wij voorhanden hebben van de kostprijs van 10-jarige achtergestelde obligaties voor Aegon. Bij 3,7% is de risico-opslag 1,62% (3,7 minus 2,08%). Dus als Aegon nieuw achtergesteld vermogen met een looptijd van 10-jaar uit de markt haalt betaalt Aegon ten minste 1,6% als risico-opslag, terwijl wanneer zij de looptijd van de bestaande obligatie verlengt met 10 jaar de risico-opslag slechts 0,85% bedraagt. Aegon zou wel gek zijn om onder die voorwaarden te besluiten de achtergestelde eeuwigdurende lening(en) af te lossen!

Dat Aegon op de bestaande leningen een risico-opslag van 0,85% kan betalen dateert uit de periode 1995 – 1996 toen de markt het risico voor Aegon aanzienlijk lager inschatte.

De conclusie luidt dus: reken er niet op dat de achtergestelde perpetuals van Aegon, die nu veelal ruim onder 100% noteren, binnen afzienbare tijd naar 100% zullen stijgen (qua koers).

Er zijn verschillende perpetuals van Aegon verhandelbaar. Volgende week zullen wij er een aantal voor u op en rij zetten met daarbij de specifieke voorwaarden van deze obligaties. Dan trekken wij ook onze conclusies.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken belegt en/of heeft belegd in de hier besproken effecten voor haar cliënten. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken effecten en conform de hier besproken methodiek belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten vertegenwoordigen een hoog risico.

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *