Nog een kans in goud en zilver

In mijn column van vorige week is Aurcana ter sprake gekomen. Aurcana is een “junior upstarts”. Een exploratiebedrijf met een beurswaarde van kleiner dan USD 100 miljoen die zich richten op het vinden van goud en/of zilverdeposito’s.

In tegenstelling tot Aurcana zijn er ook bedrijven die zich niet bezig houden met het winnen van goud en/of zilver, maar enkel hun grond ter beschikking stellen aan grote goud- en zilverproducenten. Een dergelijk bedrijf wordt ook wel “resource royalty company”genoemd.

Een van de bedrijven die zich met deze strategie bezig houdt is het Noord-Amerikaanse Bullion Monarch Mining Inc. (BMM).

Grote gebieden met rijke deposito’s edelmetalen worden opgekocht en vervolgens in bruikleen gegeven aan grote producenten tegen een vast percentage van de opbrengst, zogenaamde royalty’s. Deze royalty’s worden uitgedrukt in de bruto waarde van een hoeveelheid gewonnen edelmetaal zonder aftrek van de gemaakte productiekosten (Gross Smelter Return).

Zonder ook maar een cent uit te geven in het productieproces, profiteert men toch van de grondstofrijke bezittingen. Nadeel is uiteraard dat Bullion Monorach afhankelijk is van de hoeveelheid die de productiebedrijven uit de grond halen, maar gezien stijgende goud- en zilverprijzen zullen de mijnbouwactiviteiten op de grondgebieden van Bullion Monarch in de toekomst alleen maar toenemen. Dit leidt uiteraard weer tot meer royalty’s en een verhoogde omzet.

In de afgelopen 50 jaar heeft Bullion Monarch wel aardig wat interessante stukken grond in haar bezit weten te krijgen. Een van deze gebieden is de meest productieve en winstgevende goudader op het westelijk halfrond, de Carlin Gold Trend. Deze goudader ligt het noordoosten van Nevada (VS) en heeft tot nu toe een opbrengst van 75 miljoen oz. aan goud. De verwachting is echter dat nog zeker 100 miljoen oz. aan goud in de grond zit.

Bullion Monarch heeft op dit grondgebied een vijftal mijnen liggen en deze mijnen worden momenteel gebruikt door een van de grootste goud- en zilvermijnproducenten ter wereld, Newton Mining.

Uiteraard heeft Bullion Monarch meerdere strategische gebieden in haar bezit, zoals mijnen die grenzen aan een goudader (Gold Quarry Deposit), waarvan de huidige mijnen steeds verder opraken. De goudader zet zich vrijwel zeker door in de mijnen van Bullion Monarch en daarom is het voor de handliggend dat de activiteiten in de mijnen van Bullion Monarch worden voortgezet.

Naast de activiteiten die gericht zijn op het gebied van edelmetalen is Bullion Monarch verbonden aan een heel andere interessante ontwikkeling, namelijk het verwijderen van olie uit zogenaamde oil shale deposito’s. Hierbij wordt uit een sedimentaire kleisteen (oil shale) door middel van een zeer energie-intensief proces olie en teer gewonnen.

Olie en teer worden gedistilleerd door de afgegraven kleisteen te verhitten. Gezien de hoge intensiteit van energie is dit proces relatief duur. De kunst is het om deze kosten te drukken en daarom heeft Bullion Monarch een 80% belang genomen in EnShale. Een bedrijf dat zich bezig houdt met de ontwikkeling van technologieën om olie uit oil shale te winnen.

Onlangs is er productiemethode getest waaruit blijkt dat de kosten om olie uit de shale te halen per barrel ongeveer USD 30,- bedragen. Met een schatting dat de olie reserves middels oil shale deposito’s vele malen groter zijn dan de olie reserves van Saoedi-Arabië zijn de vooruitzichten positief. Gezien de huidige olieprijs van meer dan USD 100,- per barrel blijft er een grote winstmarge over.

De laatste cijfers van afgelopen week tonen dan ook een record opbrengst. Bullion Monarch sloot het fiscale jaar 2010 (eindigend 30 april 2010) af met een omzet van USD 5,2 miljoen aan royalty’s. Het laatste kwartaal van 2011 steeg de opbrengst ten opzichte van het laatste kwartaal in 2010 met 35,39%. Dit zorgt tevens voor een record jaaropbrengst USD 6,3 miljoen, een stijging van 20% ten opzichte van 2010. Gelet op de stijgende goud- en zilverprijzen zullen de mijnbouwactiviteiten op het grondgebied van Bullion Monarch de komende jaren enkel toenemen met als gevolg nog meer royalty’s en een verhoogde omzet.

Auteur heeft privé geen positie in het genoemde aandeel, klanten van Lunar Vermogensbeheer hebben het aandeel Aurcana in portefeuille maar niet Bullion Monarch Mining. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Maurice Essers
Lunar Vermogensbeheer

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.