Het gouden vooruitzicht van zilver

Door de onzekerheid van de Fed bleef de goudmarge in januari beperkt; industrieel gebruik van zilver kan glans geven aan de vooruitzichten van het edelmetaal.

Maandelijkse inzichten in de goudmarkt en de economie van Imaru Casanova, Portfolio Manager, met haar unieke visie op mijnbouw en de voordelen van goud voor uw portefeuille.

Goud in pauzestand vanwege rentevooruitzicht

Goud werd in de eerste maand van 2024 in een krappe bandbreedte verhandeld en bereikte op 17 januari een dieptepunt van $2006 per ounce toen de markt de kansen op een renteverlaging door de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) in maart herzag. De impliciete waarschijnlijkheid van een renteverlaging in maart daalde van 81,5% aan het begin van het jaar naar 35% eind januari. Goud vond steun boven de $2000 per ounce, zelfs toen de Amerikaanse dollar sterker werd (DXY-index1 was 1,92% gestegen) en de rente steeg, en herstelde zich van zijn dieptepunt om te sluiten op $2039,52 per ounce op 31 januari, een daling van $23,36 of 1,14% voor de maand.

Mijnbouwbedrijven zien verdere ontwrichting

Goudaandelen kenden een moeilijke start van het jaar en presteerden opnieuw aanzienlijk slechter dan het edelmetaal. NYSE Arca Gold Miners Index (GDMNTR)2 en MVIS Global Juniors Gold Miners Index (MVGDXJTR)3 zijn het jaar negatief gestart.* De reden voor de grotere verliezen in goudaandelen ten opzichte van fysiek goud was volgens ons een teleurstellende reeks voorlopige bedrijfsresultaten aan het einde van het jaar 2023 en verwachtingen voor 2024 voor een toch al impopulaire sector. Het slechte sentiment ten aanzien van goudaandelen heeft zich vertaald in wat wij over het algemeen beschouwen als oververkoop van de aandelen van de bedrijven na de aankondiging van zwakke of zelfs enigszins onverwachte resultaten.

Barrick Gold (5,77% van de netto activa van de strategie) is een perfect voorbeeld. Het bedrijf maakte de productieresultaten voor het vierde kwartaal en het volledige jaar 2023 bekend die onder de marktconsensus en de bedrijfsrichtlijnen lagen. Het bedrijf merkte ook op dat de all-in-sustaining costs voor 2023, hoewel niet gerapporteerd, ook hoger zouden zijn dan verwacht. De directe impact van deze resultaten op de waardering van het bedrijf is minimaal, maar de markten leken, terecht, hun voorspellingen te hebben herzien om de meer negatieve operationele vooruitzichten te weerspiegelen. Wij denken dat dit redelijk is, aangezien de negatieve resultaten voor 2023 duidelijk kunnen duiden op zwakte in 2024. Op basis van onze inschattingen lijkt de daling van de aandelenkoers van Barrick met 9% echter overdreven. Bovendien hielden de meeste analisten (Barrick wordt scherp in de gaten gehouden) hun doelstellingen voor de aandelen Barrick na de aankondiging ongewijzigd.

Voor alle duidelijkheid: we proberen geen excuses voor de bedrijven te verzinnen. Hoe uitdagend het ook mag zijn, bedrijven moeten er een prioriteit van maken om de markten te informeren met jaarlijkse operationele en financiële richtlijnen, verwachtingen en doelstellingen die ze kunnen halen of verslaan. Tekortkomingen worden zwaar bestraft. Het lijkt ons echter echt dat het negatieve sentiment voor de goudsector als geheel de laatste tijd de negatieve impact zou kunnen versterken.

De vraag naar fysiek goud is sterk

De World Gold Council rapporteerde een totale vraag naar goud in 2023 van 4.899 ton, het hoogste ooit gemeten en 3% meer dan de vraag in 2022. Exclusief wat zij OTC (over the counter) of buitenbeurstransacties noemen (een schatting die het verschil weergeeft). tussen vraag en aanbod van goud) was de vraag in 2023 iets (-5%) lager dan in 2022, maar nog steeds erg sterk. De veranderende dynamiek van de vraag naar goud, die we hebben benadrukt, blijft een rol spelen: Sterke aankopen door de centrale banken als dominante aanjager van de goudprijs in 2023, waarbij de vraag vanuit de officiële sector ruim 20% van de totale goudvraag voor het jaar vertegenwoordigt. De netto-aankopen van 1.037 ton in 2023 bleven net onder het record van 1.082 ton dat centrale banken in 2022 kochten, en het is meer dan het dubbele van de jaarlijkse gemiddelde netto-aankopen vóór 2022 van ongeveer 500 ton goud per jaar. Dit is een indrukwekkende trend die zich naar verwachting op de langere termijn zal voortzetten. Daarentegen bleef het bezit aan mondiale goud-ETF’s in 2023 uitstroom ervaren, met een daling van 244 ton, waardoor de totale vraag naar investeringen naar het laagste niveau in tien jaar zakte, een verdere weerspiegeling van de apathie van beleggers tegenover goud als beleggingscategorie.§

Jaarlijkse goudvraag per sector

Staafdiagram dat de jaarlijkse vraag naar goud per sector weergeeft

Bron: World Gold Council. Gegevens per december 2023.

Zilveren randje aan zonne-energie?

Het gebrek aan belangstelling van beleggers is niet alleen voorbehouden aan goud. Zilver, het goedkopere neefje van goud, is nog harder getroffen en presteert de afgelopen jaren ondermaats ten opzichte van goud. De verhouding tussen goud en zilver (het aantal ounces zilver dat nodig is om één ounce goud te kopen) van ongeveer 90 ligt momenteel ruim boven het twintigjarige gemiddelde van ongeveer 68. Zilver is, net als goud, een edelmetaal en historisch gezien een veilige belegging, aangedreven door dezelfde fundamentele factoren die goud aandrijven. Zilver is echter ook een industrieel metaal dat wordt gebruikt in een breed scala aan toepassingen in de elektronica, de geneeskunde, auto’s, apparaten, chemische katalysatoren, en, belangrijker nog, zilver speelt een cruciale rol bij de productie van zonnecellen.

Het Silver Institute schat de vraag naar zilver dat wordt gebruikt in fotovoltaïsche (PV) zonne-energie in 2023 op ongeveer 161 miljoen ounces, tegen 140 miljoen ounces in 2022, wat ongeveer 13% van de totale mondiale vraag naar zilver vertegenwoordigt.Er wordt uiteraard verwacht dat deze vraag zal blijven toenemen als gevolg van de groei van zonne-energie-installaties, één van de belangrijkste bronnen van hernieuwbare energie wereldwijd. Het Internationaal Energieagentschap schat dat fotovoltaïsche zonne-energie in 2028 verantwoordelijk zal zijn voor ongeveer 13% van de totale mondiale elektriciteitscapaciteit, vergeleken met ongeveer 5% van de huidige capaciteit. De gevolgen voor zilver zijn duidelijk: de toenemende vraag naar zonne-energie in de komende vijf jaar en daarna zal waarschijnlijk niet gepaard gaan met een toename van het aanbod.

Enkele ruwe cijfers kunnen helpen dit in context te plaatsen. Een meer dan verdubbeling van de PV-capaciteit tegen 2028 zou zich moeten vertalen in meer dan tweemaal de PV-vraag naar zilver in 2023, oftewel meer dan 300 miljoen ounces zilver. Het jaarlijkse mondiale aanbod van zilver is de afgelopen tien jaar relatief onveranderd gebleven op ongeveer 1 miljard ounces. Deze groeiende vraag vanuit zonne-energietoepassingen is dus substantieel voor een sector die zeer inelastisch is als het gaat om de aanbodzijde.

Niet alleen zijn primaire zilvermijnen moeilijk te vinden, maar zeer weinig daarvan wachten op ontwikkeling, en zelfs als er een ontwikkelingsbesluit is genomen, kunnen de technische, economische, milieu- en sociale studies, vergunningen en overheidsvereisten wel tien jaar of langer in beslag nemen. Zilver, dat toch al ondergewaardeerd is ten opzichte van goud, zou niet alleen kunnen profiteren van een herstel dat meer in lijn ligt met het historisch gemiddelde, maar ook van de extra en groeiende impuls van zonne-energie.

Belangrijke kennisgevingen

Tenzij anders vermeld gelden alle wegingen van bedrijven, sectoren en subsectoren per 31 januari 2024.

Let op: VanEck kan producten aanbieden die beleggen in de beleggingscategorieën of sectoren die in deze mededeling worden besproken.

Deze paper vormt geen aanbod om effecten te kopen of te verkopen of een uitnodiging of aanbod om effecten te kopen of te verkopen die in deze paper worden genoemd. De informatie in deze paper vormt op generlei wijze een gepersonaliseerd beleggings-, financieel, juridisch of fiscaal advies. Bepaalde verklaringen in dit artikel kunnen ramingen, voorspellingen en andere op de toekomst gerichte verklaringen zijn die niet overeenkomen met de werkelijkheid.

Niets van deze inhoud mag worden beschouwd als uitnodiging om aandelen in beleggingen te kopen of als aanbod om aandelen in beleggingen te verkopen in rechtsgebieden waarin een dergelijke uitnodiging of een dergelijk aanbod onwettig zou zijn op grond van de effectenwetgeving van de desbetreffende rechtsgebieden. Noch is deze inhoud bedoeld als beleggings-, fiscaal, financieel of juridisch advies. Beleggers moeten over die onderwerpen en voor hun specifieke situatie en rechtsgebied professioneel advies vragen.

* Resultaten uit het verleden vormen geen garantie voor toekomstige resultaten. Voor meer informatie over rendementen kunt u terecht op https://www.vaneck.com/ucits/investments/GDX/ en https://www.vaneck.com/ucits/investments/GDXJ/§ https://www.gold.org/goldhub/research/trends-in-de-vraag-naar-goud-voor-het-hele-jaar-2023.

 https://www.silverinstitute.org/aanbod-van-zilver-en-vraag-naar-zilver/.

 https://www.iea.org/reports/renewables-2023/electricity.

1 De U.S. Dollar Index meet de waarde van de Amerikaanse dollar ten opzichte van een mand met buitenlandse valuta’s, vaak een mand met valuta’s van Amerikaanse handelspartners genoemd.

2 NYSE Arca Gold Miners Index is een servicemerk van ICE Data Indices, LLC of aan ICE Data Indices, LLC gelieerde ondernemingen (‘ICE Data’) en is in licentie genomen door VanEck UCITS ETF plc. (het “Fonds”) in verband met VanEck Gold Miners UCITS ETF (het “Subfonds”). Noch het fonds, noch het subfonds worden gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door ICE Data. ICE Data doet geen uitspraken over en geeft geen garanties met betrekking tot het fonds, het subfonds of het vermogen van de NYSE Arca Gold Miners Index om het rendement van de algemene aandelenmarkt te volgen. ICE DATA GEEFT GEEN EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES EN WIJST HIERBIJ UITDRUKKELIJK ALLE GARANTIES VOOR VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, GERELATEERD AAN DE NYSE ARCA GOLD MINERS INDEX OF DAARIN OPGENOMEN GEGEVENS VAN DE HAND. IN GEEN GEVAL IS ICE DATA AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE, BIJKOMENDE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF GEDERFDE WINSTEN), ZELFS NIET ALS ICE DATA IN KENNIS IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. ICE Data Indices, LLC en zijn gelieerde ondernemingen (‘ICE Data’), hun indices en de daaraan gerelateerde informatie, de naam ‘ICE Data’ en de aan deze onderneming gerelateerde handelsmerken zijn intellectueel eigendom van en in licentie gegeven door ICE Data, en mogen niet worden gereproduceerd, gebruikt, of verspreid zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ICE Data. Het fonds is niet doorgegeven op grond van zijn rechtmatigheid of geschiktheid en wordt niet gereglementeerd, uitgegeven, goedgekeurd, verkocht, gegarandeerd of aangeprezen door ICE Data.

3 MVIS®️ Global Junior Gold Miners Index is exclusief eigendom van MarketVector Indexes GmbH (een volledige dochtermaatschappij van VanEck Associates Corporation). MVIS heeft Solactive AG gecontracteerd om de index te bij te houden en te berekenen. Solactive AG doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de index correct wordt berekend. Ongeacht de verplichtingen jegens MarketVector Indexes GmbH (‘MarketVector’) heeft Solactive AG geen enkele verplichting om derden te wijzen op fouten in de index. De VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF wordt niet gesponsord, goedgekeurd, verkocht of aangeprezen door MarketVector. MarketVector doet geen uitspraken over de wenselijkheid om in het fonds te beleggen.

4 Nasdaq Metals Focus Silver Miners Index is ontworpen om het rendement te volgen van bedrijven die actief zijn in de zilvermijnindustrie. In aanmerking komende bedrijven zijn onder meer bedrijven die het grootste deel van hun inkomsten uit de zilverwinning halen, een aanzienlijk marktaandeel in de mondiale zilverproductie hebben, of zich voornamelijk bezighouden met exploratie- en ontwikkelingsactiviteiten die verband houden met de productie van nieuw zilver.

Geschreven door Imaru Casanova, Portfolio Manager bij VanEck

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.