Onconventioneel profiteren

De Amerikaanse energiesector zal naar verwachting de komende jaren sterk blijven groeien. Maar ook buurland Mexico is veelbelovend, vooral vanwege de daar eveneens te ontginnen diepwater- en schaliegasreserves.

Inmiddels is wel duidelijk dat het zogenaamde ‘fracken’ in de Verenigde Staten tot een explosieve ontwikkeling van de olie- en gasindustrie heeft geleid. E wordt inmiddels zoveel schaliegas opgeboord dat de Amerikaanse gasprijs inmiddels minder dan een derde is dan die in Europa en slechts een zesde van die in Azië.

De Verenigde Staten zullen naar verwachting van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) binnen tien jaar zelfvoorzienend zijn op het gebied van energie. Het land zal waarschijnlijk rond 2017 ’s werelds grootste olieproducent zijn. Daarmee zullen de Verenigde Staten dan dus groter zijn dan Saoedi Arabië en Rusland.

Het behoeft dan ook geen betoog dat deze ontwikkeling de Amerikaanse industrie enorme concurrentievoordelen kan opleveren. En uiteraard wordt het beslag op de portemonnee van Amerikaanse consumenten door een lagere gasprijs minder groot. Zodoende houden zij  meer dollars over om aan andere zaken besteden. Met als gevolg meer economische groei.

De ontwikkelingen rondom de nieuwe velden zijn spectaculair. Zo zijn er bijvoorbeeld in North Dakota uit het niets complete boomtowns ontstaan. Voor Oklahoma en Texas geldt een soortgelijk verhaal. De sector biedt veel extra werkgelegenheid. Het is zelfs zo dat er in bepaalde delen van de Verenigde Staten een tekort aan arbeidskrachten is. Die groeiende werkgelegenheid vindt trouwens niet alleen in de nieuwe energiesector plaats, maar ook bij de toeleveranciers. Denk bijvoorbeeld aan het transport van de olie- en gasproducten via spoor of pijpleiding en de dienstverlening aan de industrie. Ook deze zogenaamde midstream sector kan van de huidige ontwikkelingen profiteren.

Het is naar mijn mening wel het vermelden waard dat men in de Verenigde Staten wel degelijk het probleem van de milieuvervuiling (chemicaliën die de grond in gespoten worden en afvoer van vervuild water) tracht aan te pakken. Zo zijn er bedrijven die gespecialiseerd in deze waterzuivering. BioLargo (BLGO) heeft zijn waterzuiveringstechniek al gepresenteerd aan de olie-industrie en staat op het punt deze techniek te commercialiseren in andere sectoren.

Hoe kunnen beleggers van de schalieolie- en schaliegasboom profiteren? Er is eigenlijk nog geen enkel beursgenoteerd bedrijf in de Verenigde Staten dat zich specifiek en alleen maar in deze sector bezighoudt. Wel zijn er veel bedrijven die inmiddels een groot deel van hun omzet uit schaliegas en schalieolie realiseren. Hieruit heeft Van Eck, uitgever van Market Vectors, een (fysieke) ETF samengesteld en in het voorjaar van 2012 gelanceerd; de Market Vectors Unconventional Oil & Gas (FRAK). Deze tracker belegt momenteel in 49 verschillende beursgenoteerde bedrijven (uit de Verenigde Staten, Canada en Australië) die minimaal de helft van hun resultaten realiseren uit het exploreren, ontwikkelen, boren en produceren van onconventionele olie en gas.

Mede hierdoor verkrijgt de belegger een grote mate van spreiding. Het zijn immers niet louter grote en sterke bedrijven die zich in deze sector ophouden. Zelfs wanneer zich wel gerenommeerde bedrijven met deze sector bezighouden gaat het nog wel eens mis. Zo heeft ons eigen Royal Dutch Shell op de investering van 24 miljard dollar in schaliegas velden in Texas al 2 miljard afgeschreven. Scheidend topman Peter Voser noemt de exploratie van Amerikaans schaliegas door Shell zelfs een grote fout.

De tracker doet het uitstekend met een rendement year to date van ruim 30 procent op moment van schrijven (1 november). Daarmee doet hij het niet alleen beter dan de oliesector maar ook beter dan de beurs in zijn algemeen. De tracker is dagelijks verhandelbaar aan de NYSE en geeft een dividend van 0,73 procent. De koers staat op bijna 30 dollar. Maar, gezien de rooskleurige vooruitzichten zou er een verdere koersstijging in het vat kunnen zitten. Wilt u daar onconventioneel van profiteren?

Auteur heeft privé geen positie, cliënten van Fintessa hebben mogelijk ETF Market Vectors Unconventional Oil & Gas in portefeuille. De redactie heeft geen positie in de genoemde effecten. Op dit artikel is onze disclaimer van toepassing.

Martine Hafkamp
Fintessa Vermogensbeheer

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.