Tarweprijzen blijven stijgen

De analisten van Citigroup wisten het zeker in november 2013. De al tien jaar durende zogeheten commodity supercycle was voorbij, definitief dood en begraven. De overlijdensverklaring was grotendeels opgesteld, omdat de Chinese economie voor het eerst in 30 jaar begon te haperen. Dat land was en is nog steeds de grootste afzetmarkt voor zowel soft als hard commodities.

Invinco heeft u met grote regelmaat gewezen op prijsontwikkelingen op de markt voor softcommodities. Wij denken, dat de huidige trend van stijgende prijzen nog wel een poos aanhoudt. Dat biedt beleggers een lonkend perspectief.

Citigroep moet nu bekennen, dat ze wat voorbarig is geweest in haar conclusies. Commodities hebben in het eerste kwartaal van 2014 beter gepresteerd dan welke andere asset class dan ook. De oorzaken voor bijvoorbeeld de aanhoudende prijsstijging van graan is de ongelukkige combinatie van een langdurige periode van extreme koude in de VS, gevolgd door een periode van droogte. Die houdt nu alweer enige weken aan en bedreigt de jonge aanplant. Er valt op dit moment wel wat regen in verscheidene tarwe producerende regio’s in de VS, maar vooralsnog is dat te weinig om de negatieve effecten van de aanhoudende droogte weg te werken. Sterker nog, sommige experts beginnen zich af te vragen of er niet alleen veel te weinig regen valt, maar of het ook al niet te laat is. Door de langdurige droogte heeft het strooien van kunstmest weinig effect op het jonge gewas en dat verhindert een voorspoedige groei. Door de droogte wordt het jonge gewas bovendien bevattelijker voor allerlei plantenziektes. De effecten van al deze malheur is goed te merken. Sinds januari van dit jaar is de prijs van tarwe volgens Rabobank met 30% gestegen. In maart alleen al vloog de prijs met 18% omhoog.

De VS zijn overigens niet het enige land, dat worstelt met de kwalijke gevolgen van droogte. Hetzelfde beeld begint zich in Europa te ontwikkelen. In een land als Duitsland, één van de grotere producenten in Europa is de afgelopen 180 dagen 50% minder regen gevallen dan gebruikelijk. Maar ook een grote producent als Australië zucht onder droogte.

Volgens the National Australia Bank is er in sommige delen van het land, bijvoorbeeld in Queensland in 17 maanden nagenoeg geen regen gevallen. Recent is er weliswaar 25 mm tot 75 mm gevallen, maar dat is amper voldoende om het aardoppervlakte te bevochtigen, maar niet genoeg om de wortels van de jonge aanplant te bereiken. Daarvoor is veel meer regen nodig.

Om zaken nog erger te maken voorziet the Australian Bureau of Meteorology de komst van El Nino. Als dat zo is, dan wacht het oosten van Australië een jaar van aanhoudende droogte en bijzonder weinig regenval. De komst van El Nino wordt vaak, niet ten onrechte, geassocieerd met droogte. Mocht dit verschijnsel werkelijkheid worden, dan zal niet alleen Australië last krijgen van droogte, maar ook India, West Afrika en grote delen van Zuid Oost Azië.

Het klimaat zorgt er voor, dat meer landen dan gebruikelijk een beroep doen op de exportkracht van de VS. Daardoor dalen de voorraden in dat land sneller dan waar analisten rekening mee hadden gehouden. Dat heeft een prijsopdrijvende werking. Of graanprijzen blijven stijgen, hangt niet alleen van het weer af in verschillende delen van de wereld, maar ook van geopolitieke verhoudingen. Dan doelen we hier op het dreigende conflict tussen Oekraïne en Rusland. Beide landen zijn grote exporteurs van graan. Mocht het conflict uit de hand lopen, dan kunnen graanleveranties in gevaar komen. Wat dat betekent leert de recente geschiedenis. Beide landen werden in 2010 en 2012 getroffen door droogte. In het eerste jaar stegen de graanprijzen met 77% en in het tweede met 54%. Dat impliceert ook, dat prijzen voor tarwe bij het minste of geringste door de barrière van 700 heen schieten.

Gratis nieuwsbrief

INVINCO biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van Invinco GmbH en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.