Soja biedt fantastische kansen

Op 31 maart jl. verscheen het Rapport van het Amerikaanse ministerie van Landbouw over de verwachtingen voor de oogst van dit jaar. Beleggers kijken hier altijd met bijzondere belangstelling naar uit. Het rapport geeft immers een eerste indicatie wat de markt mag verwachten van het nieuwe oogstjaar. De reacties op het verschijnen zijn vaak heftig en het rapport lokt vaak felle discussies uit. Ook de verwachtingen voor soja en maïs kwamen in nieuwe rapport uitvoerig aan bod

Het rapport meldt onder meer, dat het areaal voor sojabonen dit jaar 81,5 miljoen acres zal bedragen. Dat is een stijging van 6% ten opzichte van 2013. Toen bedroeg het areaal 76,5 miljoen acres. Het niveau ligt bovendien royaal boven het record van 2012. Toen bedroeg het areaal 77,2 miljoen acres. Als het maartrapport klopt, dan is in 2014 het hoogste areaal ooit ingezaaid. Een acre is 0,404 hectare.

Het rapport gaf ook uitsluitsel over de sojavoorraden. Die beliepen op 1 maart 2014 992 miljoen bushels. Dat is iets minder dan de 998 miljoen bushels in 2013. De uitkomst was wel iets beter dan de marktverwachting van 989 miljoen bushels. Een en ander neemt niet weg, dat het huidig niveau van voorraden het laagste is in 10 jaar.

De markt voorziet voor het einde van 2014, als de nieuwe oogst van het veld komt, een prijsdaling van enkele honderden punten.

Marktpartijen reageren heftig op het USDA rapport

Zoals zo vaak blijkt, kunnen werkelijkheid en verwachting sterk uiteen lopen. Op 31 maart publiceerde het Amerikaanse ministerie van landbouw zijn oogstverwachtingen. Die weken nadrukkelijk af van die van banken als bijvoorbeeld Goldman Sachs of Morgan Stanley. Zo blijken de voorraden maïs weliswaar met 30% gestegen tot 178 miljoen ton, maar dat was altijd nog 2,3 miljoen ton beneden consensus. Dat was deels het gevolg van een grotere vraag naar maïs die gebaseerd was op de recordoogs van 2013. Een andere verrassing was, dat boeren in de VS plannen hebben om in hel lopende veel minder maïs in te zaaien, dan in het afgelopen jaar. Het gaat om 1 miljoen acres ofwel 4% van het hele areaal van afgelopen jaar. Een acre is 0,404 hectare. De combinatie van tegenvallende voorraden en een kleiner ingezaaid areaal had een positief effect op de prijs voor mais. Die steeg tot boven het niveau van $ 5 per bushel. Het is alweer ruim een halfjaar geleden, dat de prijs voor mais zo hoog lag. Ingewijden zien deze prijs op korte termijn nog zeker oplopen tot $ 5,20 per bushel.

Boeren die dit jaar geen maïs inzaaien, kiezen naar alle waarschijnlijkheid in meerderheid voor soja als alternatief gewas. De prijzen voor sojabonen lagen afgelopen jaar aanmerkelijk hoger dan die voor maïs. Volgens het ministerie zal het areaal sojabonen met bijna 6% toenemen tot 81,5 miljoen acres. Wie had verwacht, dat door dat bericht de prijzen voor soja ineen zouden klappen, kwam bedrogen uit. Na het bekend worden van het rapport van het ministerie steeg de prijs voor een bushel Soja naar een hoogste niveau van $ 14,81. Ook voor dit prijsniveau moeten we terug naar september 2013. De oorzaak voor de onverwachte stijging was ook hier tegenvallende voorraden. Op 1 maart van dit jaar beliepen de voorraden 992 miljoen bushels. Dat was amper 1% minder dan een jaar geleden, maar wel het laagste niveau in meer dan tien jaar tijd.

De vraag is of het huidig prijsniveau nog lang te handhaven is, gelet op de mogelijke omvang van de nieuwe oogst. Voor Morgan Stanley is dat een uitgemaakte zaak. Prijzen moeten wel omlaag. Los van het areaal gaat de bank ervan uit dat de vraag uit China lager zal uitvallen dan in 2013. Bovendien zal dit jaar de concurrentie uit Zuid Amerika groter zijn. Voor anderen is dat geen uitgemaakte zaak. De geschiedenis leert, dat de rapporten in maart de neiging hebben om het areaal voor soja te overschatten. Daar komt nog bij, dat niet alle grond die geschikt is voor mais, even geschikt is voor soja. En dan is er nog de onzekere factor van het weer. Het heeft heel hard gevroren. Vaak is de ondergrond nog bevroren. En nu is het droog. Dat zijn allemaal factoren, die de overtuiging van Morgan Stanley kunnen ondergraven. Eén ding staat als een paal boven water. Het maartrapport van het ministerie van landbouw geeft meer aanleiding tot vragen en onenigheid, dan dat het beleggers richting biedt. Dat neemt niet weg dat tegelijkertijd de prijzen voor levering nieuwe oogst onderuit gingen. De markt voorziet voor de langere termijn een prijsdaling van prijsdaling van enkele honderden punten.

Gratis nieuwsbrief

INVINCO biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van Invinco GmbH en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.