Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Kansrijke landbouwgrondstoffen

Landbouwproducten, zoals tarwe, maïs, soja, koffie en cacao heeft iedere mens voor zijn dagelijks leven nodig. We moeten tenslotte eten en drinken, crisis of geen crisis. Prijzen voor deze producten komt puur tot stand op basis van vraag en aanbod. Is het te droog en mislukt de oogst deels, dan stijgen de prijzen. Er ontstaan immers tekorten. Zit alles klimatologisch mee, dan zijn de oogstenovervloedig en groeit er een surplus. De prijs voor het product komt onder druk.

Vermogensbeheerder Invinco merkt al enkele jaren, dat onder particuliere beleggers de belangstelling voor soft commodities sterk groeit. Ze stappen daarmee in het voetspoor van bijvoorbeeld hedge funds en grote pensioenfondsen. Voor deze instituten vormen commodities een vaste onderdeel van hun portefeuille. Invinco is een van de weinige vermogensbeheerders, die de particuliere belegger verantwoord toegang tot deze markten biedt.

INVINCO houdt in 2014 vier commodities scherp in de gaten:

  • Tarwe: Invinco is bulish
  • Mais: Invinco is bulish
  • Cacao: We verwachten een test op een niveau van 3000 gevolgd door een correctie. Invinco biedt een interessante optieconstructie om hiervan optimaal gebruik te maken
  • Suiker: We wachten op het uit bodemen van de markt. Dat is een mooi instap moment. Om maximaal te kunnen profiteren, biedt Invinco een interessante optieconstructie aan

Vraag en aanbod

De verbeterde verhouding tussen vraag en aanbod was het gevolg van de hoge prijzen waardoor het bijvoorbeeld voor boeren in de VS aantrekkelijker was meer hectares in te zaaien met tarwe en mais. Het vergrootte aanbod had een negatief effect op prijzen voor beide granen in 2013. Rabobank verwacht dan ook niet, dat er in 2014 een fors prijsherstel zal zijn. Dat wil weer niet zeggen, dat prijsstijgingen uitgesloten zijn. Er zijn verschillende belangrijke factoren waar de belegger op moet letten. De eerste is de vraag naar biofuel. De afgelopen jaren is die stormachtig gestegen met gemiddeld 25%. Dat groeitempo lijkt nu af te koelen. Een tweede factor van belang is uiteraard China. Dat land heeft de ambitie laten varen om self sufficient te zijn. Het land zal daarmee afhankelijk blijven van importen. Volgens Rabobank kunnen daarom in 2014 de importen van soft commodities gaan stijgen. Voor tarwe zal de vraag niet zo groot zijn als in 2013, maar daar staat weer tegenover dat veel exporterende landen over minder voorraden beschikken om te exporteren. Alleen al daarom zou in 2014 een prijsherstel voor de hand liggen. Bij de minste of geringste tegenslag zou de exporteur niet meer aan de nieuwe vraag kunnen voldoen.


Figuur 1 Laag prijsniveau voor tarwe kan eigenlijk alleen nog maar omhoog 

Daar komt nog iets bij. Mochten prijzen onverhoopt zo laag blijven, dan ligt het voor de hand dat boeren voor het nieuwe oogstjaar minder tarwe gaan inzaaien. De prijs is nu zo laag, dat de kosten amper terug verdiend kunnen worden. Iets dergelijks zien we nu al gebeuren bij maïs. Volgens Commerzbank wordt er in de VS nu al minder Mais ingezaaid, omdat het prijstechnisch aantrekkelijker is alternatieve gewassen in te zaaien. De bank voorziet daarom in het lopende jaar een prijsherstel, zij het niet zo spectaculair als in 2011. De kans op herstel wordt nog groter, als boeren een groter deel van de huidige voorraden van de markt weg houden. Dan ligt een prijsstijging vanaf het tweede kwartaal van 2014 voor de hand.

Maisprijzen zijn aan het uitbodemen
Maisprijzen zijn aan het uitbodemen

Figuur 2 Maisprijzen zijn aan het uitbodemen

Investeringen

Zoals het er nu naar uitziet, is de absolute favoriet voor 2014 cacao. Volgens Commerzbank kan de prijs van het bruine goedje in 2014 maar één kant op en dat is omhoog. Aan het einde van dit nog jonge jaar kan de prijs in Londen £1850 per ton bedragen. Dat niveau is sinds 2011 niet meer gezien. Maar in 2015 zullen prijzen nog verder stijgen, zo is de verwachting. De oorzaak voor deze aanhoudende prijsstijging zijn structurele tekorten in de markt. Wereldwijd stijgt de vraag, maar de productie kan de vraag niet bijhouden, omdat er alweer jaren te weinig geïnvesteerd wordt in deze sector in de drie belangrijkste producerende landen.

Lagere productie

In de slipstream van cacao zullen ook de prijzen voor suiker en Arabica koffie in 2014 gaan stijgen. Hier zien we hetzelfde effect als bij mais. De prijzen voor suiker en Arabica zijn zo sterk gedaald, dat het verstandiger is om met de productie op te houden of om de investeringen in het gewas te verminderen. Boeren kunnen besparen door minder kunstmest te gebruiken en minder gewasbescherming. Dat heeft echter bijna onmiddellijk effect op de omvang van de oogst. Zowel voor koffie als voor suiker ligt er daarom voor 2014 en ook nog voor 2015 een stijging van de prijzen in het verschiet door afnemende productie. Bovendien is de kans groot, dat producenten van koffie hun voorraden gaan vasthouden om zo nog betere prijzen te bewerkstelligen.

Suikerprijs is door het dal heen
Suikerprijs is door het dal heen

Figuur 3 Suikerprijs is door het dal heen

101713_0018_Olieprijsza3.png

  • Wij hebben een jarenlange ervaring en expertise in de wereld van de commodities en valuta’s
  • Volledige vergunning van de AFM te Amsterdam en van de FSMA te Brussel
  • Effectenrekening op eigen naam
  • Full-Service, eigen accountmanager
  • Liquide investering

Gratis nieuwsbrief

INVINCO biedt wekelijks tips voor beleggers. Schrijf u nu vrijblijvend in op hun gratis nieuwsbrief.

Dit is een opinie van Invinco GmbH en het mag niet worden opgevat als beleggingsadvies of uitnodiging om te gaan beleggen. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst.

Start met Automatisch Beleggen

Dit bericht delen
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *