Hoog Rendement op Unibail Rodamco (2)

In een eerste artikel, een week geleden, hebben wij een niet-automatische beleggingsstrategie gevolgd door onze positie in het fonds Unibail-Rodamco te gebruiken om een extra rendement te verkrijgen via een actieve benadering van de mogelijkheid tot de  aan- en verkoop van opties. Wij hebben daartoe enkele technische hulpmiddelen ingevoerd en op basis daarvan proberen wij in te schatten wat de markt in de komende maand zal doen. In principe kopen en verkopen wij alleen één-maands opties.

DE STRATEGIE IS ER EEN VAN HOOG RISICO. VEEL HANGT AF VAN UW EIGEN INSCHATTINGSVERMOGEN. 

In ons eerste artikel hebben wij de handelsperiode van 1 januari 2013 tot 28 juni 2013 besproken. Wij waren gebleven bij de verkoop van een Put UBL juli 2013 165 en een Call UBL juli 2013 195. Vervolgens kochten wij ook nog 2 Calls UBL juli 2013 170.  Wij gaven aan dat onze voorkeur bij de aankoop van een dekkende positie uitgaat naar turbo’s (in dit geval dus turbo’s long), omdat wij geen verwachtingswaarde willen kopen. Het gaat ons immers juist om de ontvangst van verwachtingswaarde.

Hieronder tonen wij u de grafiek van het tweede halfjaar van 2013.

20140131 UNIBAIL
20140131 UNIBAIL

Figuur 2.

Punt 7, 17 juli 2013

Op 17 juli 2013 (twee dagen voor de juli expiratie) is de markt stijgende maar de Momentum Analyse daalt. De afstand tussen de Bollinger Bands is groot. Wij verwachten een kalme markt met een teruglopende volatiliteit. Wij verkopen een Call UBL augustus 2013 190 en een Put UBL augustus 2013 175 (duidelijk hoger dan de onderste Bollinger Band).

– Op 19 juli opent de beurs met een koers voor Unibail van € 188,05. De Put UBL juli 2013 165 en de Call UBL juli 2013 195 lopen waardeloos af en de turbo’s long (de tegenhangers van de 2 Calls UBL juli 2013 170) worden verkocht. Zij waren gekocht op een koersniveau van € 176,35. Onze winst bedroeg 22 intrinsieke punten.

Werken met turbo’s

Er past hier een opmerking over de turbo’s. Het is zaak om turbo’s te kiezen met een stoploss-niveau dat niet te makkelijk kan worden uitgenomen. De keuze van dit niveau wordt door ons gebaseerd op het technische beeld dat wij van het aandeel hebben. Wij kijken daarbij naar steunniveaus, naar de afstand die de Bollinger Bands tot elkaar hebben, naar de positie van de koers ten opzichte van enkele voortschrijdende gemiddeldes etc. Dit is een voorbeeld van de opmerking aan het begin van dit artikel, dat veel van onze aanpak afhangt van het eigen inschattingsvermogen. Want de vraag is natuurlijk wat er gedaan moet worden als de stop van de turbo’s geraakt wordt. Dat is in dit geval niet gebeurd, maar u moet natuurlijk wel positie houden en zult dus nieuwe turbo’s moeten aanschaffen op dat moment.

Punt 8, 14 augustus 2013

Op 14 augustus 2013 ligt de koers zeer dicht bij de onderste Bollinger Band, die ook dalende is. Wij vertrouwen het niet en wachten met het verkopen van een Put. Wel verkopen wij de Call UBL september 2013 190.

– Vrijdag 16 augustus lopen de Put UBL augustus 2013 175 en de Call UBL augustus 2013 190 waardeloos af. De koers is op 15 augustus echter door het MA40 gebroken. Wij kopen een Put UBL september 2013 180, dan wel Short Turbo’s.

– Op 2 september sluit de koers boven het MA10. De Moman is stijgend, maar wij hebben niet veel vertrouwen in het beeld, zeker omdat de openingskoers de volgende dag (als wij moeten handelen) lager ligt. Wij doen niets.

– Op 10 september sluit de koers opnieuw boven het MA10. Dit MA is stijgend evenals de onderste Bollinger Band en de Moman. Wij verkopen de gekochte Put UBL september 2013 180 (dan wel de Short Turbo’s). Hij brengt 2 intrinsieke punten op. Wij verkopen een Put UBL oktober 2015 165. Het wordt geen september want de UOD (UitOefenDatum of expiratiedag) ligt nog slechts anderhalve week weg.

Punt 9, 18 september 2013

Op 18 september 2013 ziet alles er positief uit. Wij verkopen een Call UBL oktober 2013 185. Er is al een Put verkocht, dus dat hoeft nu niet nog eens.

– Op 20 september 2013 loopt de geschreven Call UBL september 2013 190 waardeloos af.

Punt 10, 16 oktober 2013

Op 16 oktober is alles stijgende. De koers ligt tegen de bovenste Bollinger Band. Wij verkopen de Call UBL november 2013 195. De onderste band ligt diep evenals de MA40. Wij verwachten dat de koers zal dalen, maar er zijn geen redenen aan te nemen dat de daling een fors karakter krijgt. Wij verkopen dus toch de Put UBL november 2013 180 (met weinig opbrengst).

– Op 18 oktober 2013 noteert Unibail € 191,5. Wij kopen de eerder geschreven Call UBL oktober 2013 185 terug hetgeen 6,5 intrinsieke punten kost. De geschreven Put UBL oktober 2013 165 loopt waardeloos af.

Punt 11, 13 november 2013

Op 13 november 2013 blijken de Bollinger Bands dicht bij elkaar te liggen. En er is sprake van negatieve divergentie in de Moman. De beurs daalt, de Moman stijgt maar niet overtuigend. Wij verkopen de Call UBL december 2013 195. Het MA10 is onder het MA20 gekomen en beide gemiddeldes zijn gekruist (negatief). De eerstkomende UOD ligt 5 weken verder. Wij verwachten een verdergaande consolidatie en verkopen ook de Put, maar zo diep mogelijk. Het wordt de Put UBL december 2013 185.

– Op vrijdag 15 november lopen de geschreven Call UBL november 2013 195 en de geschreven Put UBL november 2013 180 waardeloos af (in ons voordeel dus).

– Op 3 december 2013 breekt de koers door het MA40 met een slotkoers van € 187,50  De volgende ochtend kopen wij de Put UBL december 2013 185 terug tegen een prijs van (afgerond) € 3,50. Tegelijkertijd kopen wij een Turbo Short bij een koers van het aandeel van € 188,75.

– Op 12 december 2013 volgt een koopsignaal voor Calls, maar omdat de volgende ochtend de openingskoers lager ligt schorten wij de koop op. Wij verwachten dat een tweede bodem zal volgen.

Punt 12, 18 december 2013

Op 18 december 2013 ligt de koers binnen de Bollinger Bands, en de Moman is stijgende. Alles is dalende. Wij wachten even.

– Op 20 december 2013 opent de koers van het aandeel Unibail op € 178,5. De Call UBL december 2013 195 loopt waardeloos af. Die dag ligt de koers tegen het MA10. Wij wachten op een doorbraak en schrijven dus even niets. Deze doorbraak is de maandag daaropvolgend een feit.

– Op dinsdagochtend 24 december 2013 kopen wij de Turbo Short terug (bij een koers van € 179, winst 9 intrinsieke punten) en wij verkopen de Put UBL januari 2014 175. Wij kopen ook een Turbo Long bij een koers van € 179. Met het verkopen van een Call wachten wij nog even. Er is geen goede prijs te krijgen voor de Call, die wij zouden willen verkopen. En als de koers stijgt zullen de Calls aantrekkelijker worden.

Conclusie

Wij hebben in de inleiding (het eerste deel van deze reeks) gesteld dat wij geen financiële afrekening zullen maken. Wel kan eenvoudig uitgerekend worden dat wij in totaal 18 calls en puts verkocht hebben, die uiteindelijk waardeloos zijn geëxpireerd en waarvan wij dus de premie hebben opgestreken.

– Daarnaast moesten wij 2 Puts en 2 Calls terugkopen. We kochten ook 2 keer Turbo’s Long en 3 keer Turbo’s Short, die allen later weer verkocht werden. De netto opbrengst van deze aan- en verkoop transacties (voor kosten) was 18 intrinsieke punten winst.

– Er werd bovendien €800 aan dividend ontvangen (op 100 aandelen).

– Het aandeel Unibail-Rodamco noteerde bij de opening van de beurs op 2 januari 2014 € 187,4. Wij hadden het gekocht op de ochtend van 2 januari 2013 voor
€ 184,95.

Het is zonder meer duidelijk dat bovenstaande aanpak in 2013 zeer profijtelijk was. Hierin mag u niet lezen dat een dergelijke strategie altijd goed zal zijn. Veel hangt van de belegger zelf af. Omdat het geen automatisch systeem is, is voorzichtigheid extra belangrijk. Zeker als men verkochte puts heeft uitstaan is discipline op het moment van doorbraak (de koers valt door het MA40) van essentieel belang.

Maar ons verhaal onderstreept wel weer eens een aloude beurswijsheid: wie schrijft die blijft! Premie moet niet gekocht worden maar moet verkocht worden.

Gijsbrecht K. van Dommelen
Vladeracken Vermogensbeheer
www.vladeracken.nl

Disclaimer

De auteur is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van Vladeracken BV, een vermogensbeheerder met vergunning van de AFM. Vladeracken BV heeft voor sommige cliënten positie in de hier besproken effecten en/of strategie. Dit stuk is geen beleggingsadvies. Wie in de hier besproken effecten belegt of wenst te beleggen doet dat voor eigen rekening en risico. In dit kader wijzen de auteur en Vladeracken BV alle verantwoordelijkheid voor de inhoud van dit stuk van de hand. De besproken effecten vertegenwoordigen een hoog risico.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.