Hoe technologie ons voedsel zal veranderen

Stel je een wereld voor waar je vlees kunt eten zonder dieren te schaden, melk kunt drinken zonder lactose, en kunt genieten van fruit en groenten zonder pesticiden. Dit is geen fantasie, maar een realiteit die wordt vormgegeven door technologie. In dit artikel laten we zien hoe innovatieve bedrijven en producten de voedselproductie kunnen transformeren, van precisielandbouw tot kweekvlees en plantaardige eiwitten. We laten ook zien hoe u kunt investeren in de VanEck Sustainable Future of Food ETF, die belegt in de bedrijven die voorop lopen in deze trend. Lees verder om te ontdekken hoe technologie ons voedsel zal veranderen – en misschien ook de wereld.

De paradox van de voedselproductie

De bevolkingsgroei in Afrika en delen van Azië zal naar verwachting de wereldbevolking met ongeveer een kwart doen toenemen van 8 miljard tot 10 miljard tegen 2060, volgens schattingen van de Verenigde Naties. In sommige regio’s zijn nu al voedselcrises, wat het probleem dreigt te verergeren.

Om het nog moeilijker te maken, naarmate middenklasse in opkomende markten rijker worden, consumeren ze meer vlees. Er wordt algemeen verwacht dat de vleesconsumptie zal blijven groeien naarmate de nieuw verworven welvaart hun dieet aanpast. In tegenstelling daarmee zijn lage-inkomenslanden grotendeels afhankelijk van gewassen. Om aan de stijgende vraag te voldoen, wordt geschat dat de totale calorieën uit de landbouwproductie met 35% tot 56% moeten toenemen tegen 2050 in vergelijking met een basislijn van 2010. Tegelijkertijd kan de hoeveelheid landbouwgrond en water afnemen als delen van de wereld de soort temperaturen bereiken waar landbouw niet langer levensvatbaar is.

Dit roept de vraag op: hoe kunnen we meer voedsel produceren met minder middelen en minder impact op het milieu?

De klimaatgevolgen van de landbouw

De landbouw is een belangrijke bijdrage aan de klimaatverandering, verantwoordelijk voor maximaal 29% van de uitstoot van broeikasgassen, volgens een paper gepubliceerd door het CGIAR-onderzoekspartnerschap voor een voedselzeker toekomst. Het verhoogt de klimaatverandering op twee manieren. Ten eerste, door emissies die verband houden met voedselproductie. En ten tweede, door veranderingen in het landgebruik – bijvoorbeeld wanneer bossen worden gekapt om plaats te maken voor rundvee.

Eiwit afkomstig van elk boerderijdier vervuilt het milieu veel meer dan plantaardig eiwit met een gelijkwaardige voedingswaarde, ongeacht de productiemethode. In vergelijking, op basis van broeikasgasemissies, eutrofiëring en verzuring hebben plantaardige eiwitbronnen (bonen, erwten, noten en tofu) de laagste gemiddelde milieu-impact. Zelfs bij het vergelijken van de minst impactvolle producenten van dierlijke eiwitten, overtreffen de emissies van vlees, zuivel, aquacultuur en eieren nog steeds de gemiddelde emissies van plantaardige eiwitten. Samengevat wordt geschat dat dierlijke producten 83% van het landbouwareaal gebruiken en 56-58% van de emissies uit voedsel genereren – maar ze leveren slechts 37% van de eiwitten en 18% van de calorieën die wereldwijd worden geproduceerd.

Dit roept de vraag op: hoe kunnen we onze eiwitconsumptie verduurzamen zonder in te boeten aan smaak, textuur en prijs?

Duurzame voedingsmiddelen – van biologisch tot wit vlees

In veel ontwikkelde economieën worden consumenten zich steeds meer bewust van de duurzaamheid van het voedsel dat ze eten. Consumenten beginnen hun zorgen over klimaatverandering en milieuduurzaamheid tot uiting te brengen door de aankopen die ze elke dag doen. Uit een recente BCG-enquête bleek dat voedsel een van de productcategorieën is waar de zorgen vrij sterk zijn

Hoewel ze niet bereid zijn om een ​​premie te betalen voor duurzaam voedsel, blijft er een kans voor voedselbedrijven om meer duurzame producten te produceren en op de markt te brengen. Dit heeft geleid tot een toename van de verkoop van biologisch voedsel, die in 2022 met ongeveer 2% steeg tot US$57,5 miljard in Noord-Amerika, volgens de Organic Trade Association.

Vlees dat wordt gekweekt in plaats van gefokt

Gekweekt vlees, ook wel bekend als kweekvlees, is dierlijk eiwit dat wordt geproduceerd door dierlijke cellen in het lab te kweken. Dit elimineert de noodzaak om boerderijdieren te houden. Gekweekt vlees heeft dezelfde celtypen die in een vergelijkbare structuur kunnen worden gerangschikt als dierlijke weefsels, waardoor de sensorische en nutritionele eigenschappen van vlees worden nagebootst.

Door het gebruik van een gecontroleerd productieproces, wordt verwacht dat gekweekt vlees een aantal voordelen heeft ten opzichte van conventionele dierlijke landbouw. Prospectieve levenscyclusanalyses geven aan dat gekweekt vlees aanzienlijk minder middelen gebruikt en landbouwgerelateerde vervuiling en eutrofiëring kan verminderen. Een studie toonde aan dat gekweekt vlees, indien geproduceerd met hernieuwbare energie, de uitstoot van broeikasgassen met maximaal 92% en het landgebruik met maximaal 90% kan verminderen in vergelijking met rundvlees.

Bovendien is gekweekt vlees waarschijnlijk goed voor de menselijke gezondheid: het omvat geen wijdverbreid gebruik van antibiotica en zal waarschijnlijk leiden tot minder gevallen van door voedsel overgedragen ziekten als gevolg van het gebrek aan blootstelling aan darmziekteverwekkers.

In de komende decennia wordt voorspeld dat gekweekt vlees en andere alternatieve eiwitten een aanzienlijk marktaandeel zullen nemen van de $1,7 biljoen conventionele vlees- en visindustrie. Deze verschuiving zal landbouwgerelateerde ontbossing, verlies van biodiversiteit, antibioticaresistentie, zoönose-uitbraken en geïndustrialiseerde dierenslachting verminderen.

In een enquête uit 2022 werden consumenten gevraagd naar hun bereidheid om rood vlees te vervangen door een in het laboratorium gekweekt alternatief: 28% van de respondenten gaf aan daartoe bereid te zijn, terwijl 44% zei dat ze dat niet zouden doen, met de rest onbeslist. Dat suggereert een waarschijnlijke groei in de vraag.

Zullen plantaardige eiwitten een oplossing worden?

Als we weer naar consumentenenquêtes kijken, is er duidelijk een groeiende vraag naar plantaardige eiwitten, vooral zuivel. Ongeveer 11% van de consumenten in de VS, het VK en Duitsland geeft aan zeer geïnteresseerd te zijn in alternatieve eiwitten; 66% is enigszins geïnteresseerd, onverschillig of enigszins niet geïnteresseerd; en slechts 23% is helemaal niet geïnteresseerd, volgens een recente studie.

Inderdaad, voedselbedrijven bouwen al aanzienlijke plantaardige zuivelbedrijven op. Zo verkoopt Danone’s Alpro-bedrijf plantaardige dranken, maar ook alternatieven voor yoghurt en room. Plantaardig vlees dat wordt verkocht door bedrijven als Kerry Group heeft het de laatste tijd moeilijker om acceptatie te vinden bij een breed scala aan consumenten. Wat zal hun interesse vergroten? Het is waarschijnlijk dat een lagere prijs en een verbeterde smaak de balans moeten doen doorslaan.8 In het kort moeten alternatieve eiwitten gelijkwaardig worden aan dierlijke eiwitten op drie belangrijke gebieden:

 1. Smaak: Alternatieve eiwitten moeten effectief de bekende smaak – en geur – van vlees, vis, zuivel en eieren nabootsen, waar verschillende smaak- en ingrediëntenbedrijven momenteel aan werken.
 2. Textuur: Ze moeten er ook hetzelfde uitzien en aanvoelen als dierlijke eiwitten. De ervaring van het eten van vlees hangt grotendeels af van de vezelige structuur en het mondgevoel. Eieren en zuivel moeten zich ook gedragen als echte eieren en zuivel bij het koken.
 3. Prijs: Op dit moment zijn alternatieve eiwitten duurder dan vlees. Als consumenten alternatieve eiwitten tot een vast onderdeel van hun dieet willen maken, mogen ze niet meer kosten dan eiwitten van boerderijdieren.

Desalniettemin wordt geschat dat de consumptie van plantaardige alternatieve eiwitten aanzienlijk zal toenemen.

Hoe te investeren in de toekomst van voedsel

Consumenten hebben duidelijk een groeiende eetlust voor duurzamere voedingsmiddelen. Tegelijkertijd betekent de paradox van een groeiende bevolking die meer voedsel nodig heeft met lagere koolstofemissies dat de voedselproductie moet veranderen. Dat plaatst voedsel en landbouw in het centrum van de wereldwijde economische druk voor netto nul koolstofemissies. In de eerste plaats is deze trend zichtbaar in de toenemende interesse in duurzame voedingsmiddelen zoals biologisch voedsel en plantaardige zuivel.

Na verloop van tijd kunnen ook plantaardige vleesvervangers hun verkoop vergroten: als de industrie effectief kan overbrengen dat alternatief vlees gezondheids- en milieuvoordelen heeft, blijft er een aanzienlijke kans voor groei, volgens een rapport van het Good Food Institute.9

VanEck heeft een speciaal fonds gelanceerd dat belegt in deze segmenten, genaamd VanEck Vectors Future of Food ETF. Dit fonds streeft ernaar om de prestaties te volgen van de VanEck Vectors Future of Food Index, die bestaat uit 50 bedrijven die actief zijn in de voedselsector. Het fonds heeft een totale kostenratio van 0,55% en is genoteerd aan de New York Stock Exchange onder het symbool FOO.

De toekomst van voedsel is een spannend en relevant thema voor zowel consumenten als beleggers. Door technologie en innovatie toe te passen op de voedselproductie en -consumptie, kunnen we een positieve verandering teweegbrengen in de manier waarop we ons voeden en de planeet beschermen.

Conclusie

Voedsel en landbouw zijn cruciaal voor de toekomst van onze planeet. We hebben nieuwe technologieën en innovaties nodig om de voedselproductie te verduurzamen en aan de groeiende vraag te voldoen.

Voedsel is een van de meest fundamentele menselijke behoeften, maar ook een van de grootste uitdagingen voor de planeet. De wereldbevolking zal naar verwachting groeien tot 9,7 miljard mensen in 2050, wat een enorme druk zal leggen op de beschikbaarheid en kwaliteit van voedsel. Bovendien heeft de huidige voedselproductie een grote impact op het milieu, door het gebruik van land, water, energie en chemicaliën, en de uitstoot van broeikasgassen. Hoe kunnen we deze uitdagingen aanpakken en zorgen voor een duurzame, gezonde en veilige voedselvoorziening voor iedereen?

Een mogelijke oplossing is het gebruik van technologie en innovatie om de voedselproductie en -consumptie te transformeren. Volgens een recent whitepaper van VanEck, een wereldwijde beleggingsmaatschappij, zijn er vier belangrijke trends die de toekomst van voedsel zullen vormgeven:

 • Precisielandbouw: Dit is het gebruik van geavanceerde technologieën, zoals sensoren, drones, satellieten, kunstmatige intelligentie en big data, om de landbouw efficiënter, productiever en duurzamer te maken. Precisielandbouw kan boeren helpen om betere beslissingen te nemen over het gebruik van hulpbronnen, het beheer van gewassen en vee, het verminderen van afval en het verhogen van de opbrengst en kwaliteit.
 • Alternatieve eiwitten: Dit zijn eiwitbronnen die niet afkomstig zijn van dieren, maar van planten, micro-organismen of cellen. Alternatieve eiwitten kunnen een oplossing bieden voor de groeiende vraag naar eiwitrijk voedsel, vooral in ontwikkelingslanden, zonder de negatieve gevolgen voor het milieu en de dierenwelzijn die gepaard gaan met de conventionele veehouderij. Alternatieve eiwitten kunnen variëren van plantaardige vleesvervangers, zoals soja of erwten, tot gekweekt vlees, dat wordt geproduceerd door dierlijke cellen in een laboratorium te kweken.
 • Verticale landbouw: Dit is het telen van gewassen in gestapelde lagen in gecontroleerde omgevingen, zoals kassen of magazijnen. Verticale landbouw maakt gebruik van hydrocultuur, aerocultuur of aquaponics om water en voedingsstoffen aan de planten te leveren, en LED-verlichting om de fotosynthese te stimuleren. Verticale landbouw kan een manier zijn om meer voedsel te produceren op minder ruimte, dichter bij de consumenten, met minder afhankelijkheid van het weer en minder gebruik van pesticiden en herbiciden.
 • Voedseltechnologie: Dit is het gebruik van digitale platforms, apps en apparaten om de voedselconsumptie te verbeteren, te personaliseren en te optimaliseren. Voedseltechnologie kan consumenten helpen om beter geïnformeerd te zijn over hun voedselkeuzes, hun gezondheid en welzijn te verbeteren, hun voedselverspilling te verminderen en hun toegang tot vers en lokaal voedsel te vergroten. Voedseltechnologie kan ook nieuwe manieren creëren om voedsel te bereiden, te bezorgen en te ervaren.

Deze trends bieden niet alleen kansen voor innovatieve bedrijven die actief zijn in de voedselsector, maar ook voor beleggers die willen profiteren van de groeiende vraag naar duurzaam en gezond voedsel. Volgens VanEck kunnen beleggers blootstelling krijgen aan deze trends door te beleggen in bedrijven die actief zijn in de volgende segmenten:

 • Landbouwtechnologie: Dit zijn bedrijven die technologieën leveren of gebruiken om de landbouw te verbeteren, zoals sensoren, drones, satellieten, kunstmatige intelligentie, big data, robotica, biotechnologie en genetische modificatie.
 • Alternatieve voeding: Dit zijn bedrijven die alternatieve eiwitbronnen produceren of verkopen, zoals plantaardig vlees, gekweekt vlees, insecten, algen en schimmels.
 • Voedseldistributie: Dit zijn bedrijven die voedsel leveren of distribueren via online platforms, apps, abonnementen of bezorgdiensten.
 • Voedselretail: Dit zijn bedrijven die voedsel verkopen via fysieke of online winkels, met een focus op vers, lokaal, biologisch of gezond voedsel.

Dit artikel heeft laten zien hoe precisielandbouw, biologisch voedsel, gekweekt vlees en plantaardige eiwitten de manier waarop we voedsel produceren en consumeren kunnen veranderen. Het artikel heeft ook laten zien hoe u kunt investeren in de VanEck Sustainable Future of Food ETF, die belegt in de bedrijven die voorop lopen in deze trend. Als u geïnteresseerd bent in de toekomst van voedsel en hoe u daarvan kunt profiteren, raden we u aan om meer te weten te komen over deze ETF op www.vaneck.com.

Bron: whitepaper van VanEck

Overige bronnen:

 1. Whetting Consumers’ Appetite for Sustainable Foods (bcg.com)
 2. Organic Trade Association (ota.com)
 3. The Benefits of Plant-Based Meats (bcg.com)
 4. The State of the Plant-Based Meat Category (gfi.org)
 5. VanEck Food ETF (vaneck.com)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.