Vastgoed vs Goud: huis nog nooit zoveel waard

In 1660, toen Nederland het meest welvarende land ter wereld was, kreeg je 5 kg goud voor een luxehuis in Amsterdam. Tijdens de grote depressie was datzelfde huis nog slechts 0,4 kg goud waard, 10 keer minder als 400 jaar ervoor. Vandaag krijg je 70 kg goud voor het huis, de hoogste goudprijs in de geschiedenis van de mensheid.

Vastgoed in België

‘Baksteen’, een commentator die tot voor kort, zoals de meeste Belgen, een baksteen in zijn maag had (bijna zijn hele kapitaal in vastgoed), heeft een interessante studie gemaakt over de gemiddelde prijs van een Belgisch huis in goud uitgedrukt:

Gemiddeld huis in Belgie in Kg Goud
Gemiddeld huis in Belgie in Kg Goud

Klik op grafiek om te vergroten (opent in nieuw venster)

Je ziet dat begin jaren 80, toen de goudprijs hoog stond en vastgoed tegelijkertijd wat daalde je slechts 2 tot 3 kg goud nodig had om een gemiddeld Belgisch huis te kopen. Echter in de jaren 80, 90 en na 2000 is die prijs geëxplodeerd. De goudprijs herstelde zich weliswaar maar de prijzen van vastgoed schoten omhoog.

In 2005, 20 jaar later, diende je maar liefst 5 keer meer goud te betalen, of 15 kg voor een gemiddeld Belgisch huis. Sinds 2005 is de prijs van een huis weer aan het zakken, niet omdat vastgoed in België sinds 2005 zakt, dat is pas sinds 2008 het geval, maar wel omdat goud sinds 2005 meer is gestegen in waarde als vastgoed. Vandaag eind 2009 kost een gemiddeld huis in België 9 kg goud.

De vraag is natuurlijk, whats next? Zal de prijs verder zakken? Met andere woorden, als je nu wat vastgoed verkoopt en omzet in goud, is dat nog steeds een schitterende deal? Wat is het potentieel? Als vastgoed bijvoorbeeld weer zakt tot 2-3 kg goud, zoals begin jaren 80 en vandaag krijg je nog 9 kg, dan kan je serieus winst maken. Met het goud dat je vandaag krijgt kan je misschien binnen 5 a 10 jaar, niet 1 huis maar 3 huizen kopen.

Maar goed, misschien stopt de daling vandaag al en wordt vastgoed in de toekomst weer duurder in goud uitgedrukt, gaan we terug naar 15 kilo en meer. Met andere woorden, de 9 kilo die je vandaag krijgt voor een huis kan je misschien maar een half huis mee kopen binnen 5 jaar. Uiteindelijk zijn we hier aan het speculeren over wat vastgoed zal doen.

Vastgoed in Amerika

Om goed te speculeren is het zinvol eens te kijken wat er in Amerika gebeurd is omdat zij meestal voorlopen op wat er bij ons ook zal gebeuren, gewoon wat later. Hier dezelfde grafiek maar dan van een gemiddeld huis in Amerika sinds 1890:

Gemiddeld huis in VS in ounces Goud
Gemiddeld huis in VS in ounces Goud

Bron: Adrian Ash – BullionVault.com – USA Chart

Hier is het uitgedrukt in ounces, dus niet in kg goud. Je betaalt dus 100 ounces goud begin jaren 80 voor een gemiddeld huis. Dat is ongeveer hetzelfde als bij ons begin jaren 80 want 32 ounces is gelijk aan 1 kg goud. 100 ounces is dus 3 kg goud. Ook in Amerika is het sindsdien flink gestegen, en ongeveer evenveel als bij ons. Ook maal 5, dus 500 ounces, of 15 kg op de top in 2005. Sindsdien is het gedaald maar al een stuk meer als bij ons! Vandaag eind 2009 betaal je slechts 200 ounces of 6 kg goud voor een gemiddeld huis in Amerika. Dat is een flink minder als 9 kg goud bij ons. Als Amerika voorloopt dan weet je wat je bij ons mag verwachten. Van 9 kg naar minstens 6 kg voor een gemiddeld Belgisch huis.

Vastgoed in Engeland

Ook de grafiek van Engeland is interessant:

Gemiddeld huis in VK in ounces Goud
Gemiddeld huis in VK in ounces Goud

Bron: Adrian Ash – BullionVault.com – UK Chart

In Engeland was een huis begin jaren 80 gemiddeld ook slechts 100 ounces goud waard of 3 kg. Maar in Engeland zijn ze toch een stuk hoger gegaan. De top in 2005 was maar liefst 800 ounces, of 24 kg goud! Dat is wat meer als de 15 kg in België of Amerika. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de pond die vrij sterk was (althans toen nog!). Sindsdien is het bergaf gegaan en vooral het laatste jaar heeft de pond een serieuze pandoering gekregen. Gedeeld door 2, van 600 ounces naar 300 ounces doordat de pond natuurlijk compleet is weggezakt in waarde. En ja, dat kan ook met de euro gebeuren!

Dus de Engelsen staan vandaag net zoals bij ons op 300 ounces of 9 kg voor een gemiddeld huis. De Engelsen waren dus inderdaad duurder, maar dat is nu voorbij! Een gemiddeld huis in België kost vandaag evenveel als een gemiddeld huis in de UK! Dus voor al diegenen die nog in koor roepen: “jamaar wij zijn Engeland niet”. Toch wel, we zijn Engeland wel. Onze huizen kosten vandaag evenveel als in Engeland.

Vastgoed in Nederland

Hier de stand van zaken in Nederland:

Gemiddeld huis in Nederland in Kg Goud
Gemiddeld huis in Nederland in Kg Goud

Klik op grafiek om te vergroten (opent in nieuw venster)

Net zoals in Engeland is vastgoed in Nederland naar het paradijs gerezen. Vastgoed in Nederland kwam net zoals in België en Amerika van 2-3 kg voor een gemiddeld huis begin jaren 80. Maar in 2005 diende je geen 15 kg goud zoals in België en Amerika maar gemiddeld 23 kg goud neer te leggen voor een gemiddeld huis. Sindsdien is het ook bergaf maar vandaag, eind 2009 staan ze nog steeds op 11 kg voor een gemiddeld huis. Een topper! Je betaalt dus in Nederland vandaag meer voor een gemiddeld huis als in België en Amerika, wat normaal is, maar ook als in Engeland! Ongeveer 20% meer, 11 kg in plaats van 9 kg goud in Engeland. Terwijl in 2005 het in Engeland  nog meer was (24 kg) als in Nederland (23 kg).

Jan, een lezer van het eerste uur die me de permanente portefeuille heeft leren kennen waar nu mijn geld in belegd is, stuurde me onlangs een grafiek op van de Bank of International Settlement in Zwitserland die bevestigt dat vandaag eind 2009 de prijzen van vastgoed in Nederland en België inderdaad het meest gestegen zijn van zowat alle Westerse landen!

Huizenprijzen stegen in veel landen midden jaren 90 tot 2007
Huizenprijzen stegen in veel landen midden jaren 90 tot 2007

Klik op grafiek om te vergroten (opent in nieuw venster)

Of hoe Belgen en Nederlanders zichzelf voor de zot kunnen houden dat de prijzen bij ons nog meevallen! Als die Amerikanen zeggen: “jamaar wij zijn België of Nederland niet”, dan heeft dat nog enige grond van waarheid!  Maar omgekeerd niet. Onze bubbel in huizenprijzen is vandaag, nadat Amerika en vele anderen al serieus gecorrigeerd zijn, nu het grootste! Nu weten we dat het niet enkel de relatieve stijging is die het grootste is, zoals hierboven duidelijk te zien, maar ook de werkelijke prijs het hoogste is zoals af te leiden uit de goudprijs van onze huizen.
Op zich doet het er allemaal niet zoveel toe of de prijs vandaag 6 kg goud is voor een gemiddeld huis zoals in Amerika of 11 kg zoals in Nederland. Wat mij vooral interesseert is het einddoel en dat is toch wel zeer gelijklopend. Zowel in Amerika als in Engeland, België en Nederland kostte een gemiddeld huis 2-3 kg begin jaren 80. En dat is dan ook mijn speculatie. Ik verwacht dat we daar vrij snel zullen zijn, in elk land! De komende 5 a 10 jaar verwacht ik dat een gemiddeld huis weer 2 a 3 kg zal kosten. Of de vastgoed prijzen zakken in euro’s nog een stuk naar beneden, of goud stijgt in euro’s nog serieus, of beide, maar wat er ook gebeurt, die verhouding van 2-3 kg voor een gemiddeld huis verwacht ik terug te zien binnen de 5 a 10 jaar.

Nu, is dat een gevaarlijke speculatie? Uiteindelijk is 2-3 kg goud voor een huis toch een bodemprijs. Ik bedoel, dat was maar even het geval begin jaren 80 toen goud fenomenaal hoog stond gewaardeerd. Hoewel, als je kijkt naar de grafiek van Amerika die loopt vanaf 1890 zie je dat die prijs van 100 ounces of 3 kg meer als 1 keer is geraakt. Tijdens de grote depressie in de jaren 30 was het ook 100 ounces. En de periode daarvoor van 1890 tot 1910 was het ook 100 ounces.

Zo ook in de UK. Daar was de prijs van een gemiddeld huis niet enkel in de jaren 80 maar ook tijdens de grote depressie in de jaren 30 100 ounces. Dus eigenlijk is die 100 ounces of 3 kg niet echt een uitzondering, maar eerder de regel. Dit lijkt steeds terug te komen, vroeg of laat.

Gezien ik geloof dat we afstevenen op een nieuwe grote depressie vroeg ik mij af hoeveel de prijs van een gemiddeld huis in België en Nederland was tijdens de grote depressie van de jaren 30? Was dat net zoals in Engeland en Amerika slechts 2-3 kg, of was het bij ons erger? Zoals je ziet loopt de grafiek van België en Nederland pas vanaf 1960 dus daarop kunnen we het niet zien.

Herengracht index

Daarom heb ik de Herengracht index omgezet in kg goud. De Herengracht index is de gemiddelde prijs van een 100 tal huizen aan de Herengracht in Amsterdam. Dit zijn luxehuizen in het centrum van Amsterdam:

De Herengracht
De Herengracht

Piet Eichholtz, een professor aan de universiteit in Maastricht, heeft een knappe studie gemaakt over de gemiddelde prijs van een huis aan de Herengracht in Amsterdam sinds 1628. Zijn conclusie is dat de vastgoed prijzen in de Herengracht historisch gezien vandaag nu even hoog gewaardeerd zijn als de vorige piek in 1736:

Gemiddelde prijs van een huis aan de Herengracht in Amsterdam sinds 1628
Gemiddelde prijs van een huis aan de Herengracht in Amsterdam sinds 1628

Klik op grafiek om te vergroten (opent in nieuw venster)

Bron: Deflatie in Aantocht – huizenmarkt-zeepbel.nl

Je ziet dat een Herengracht huis vandaag gemiddeld 2,5 miljoen euro kost, een prijs die ongeveer gelijk is aan de prijs die men in 1736 betaalde. Dat is een indicatie dat vastgoed relatief hoog gewaardeerd staat. Het hoogste uit de geschiedenis. Een gevaarlijke belegging dus. Zeker indien je ziet dat het vrij normaal is in de geschiedenis dat die prijs serieus kan terugvallen. In het artikel ‘Verkoop dat huis NU‘ maak ik dan ook de case dat vastgoed zeer waarschijnlijk serieus zal dalen in koopkracht waarde.

Maar dit artikel gaat niet over vastgoed versus euro’s maar vastgoed versus goud. Als je de Herengracht omzet in kg goud in plaats van euro’s kom je met een toch wel heel ander grafiekje te zitten:

Herengracht index-Kg Goud per huis- 1628 tot 2008
Herengracht index-Kg Goud per huis- 1628 tot 2008

Klik op grafiek om te vergroten (opent in nieuw venster)

Gedurende 400 jaar schommelt de prijs van een Herengracht huis tussen de 2 kg en de 8 kg goud. Begin deze eeuw gebeurt er iets bizar. Tijdens de grote depressie in de jaren 30 zakt de prijs voor het eerst onder de 2 kg en bodemt uit in 1938 op slechts 0,4 kg goud voor een Herengracht huis. Maar kort daarna gebeurt er nog iets opmerkelijkers. Vanaf 1960 schiet de prijs los door de vorige top van 8 kg 300 jaar terug tot maar liefst 60 kg in de jaren 70. Dan valt de prijs even terug tot 10 kg goud voor een huis begin jaren 80 omdat goud serieus stijgt in prijs terwijl vastgoed even daalt. Maar daarna, door het wegzakken van de prijs van goud en het weer enorm stijgen van de prijs van vastgoed schiet de ratio terug naar de hemel met een top van 80 kg goud in 2005 voor een Herengracht huis.

Het is verrassend te zien dat het luxehuis voor slechts 0,5 kg goud gekocht kon worden tijdens de depressie terwijl in Engeland en Amerika een gemiddeld huis toch 2-3 kg goud kostte. Misschien dat de oorlogdreiging in onze regio’s eind jaren 30 die uitzonderlijk lage prijs in vergelijking met Engeland en Amerika verklaart. Duidelijk is alvast dat ook bij ons vastgoed serieus gedaald is tijdens de grote depressie en die 2-3 kg zeker een haalbare bodemprijs is. Vandaag je vastgoed verkopen voor 11kg of 9 kg goud kan dus ook bij ons een zeer goede deal worden.

Wat ook belangrijk is om zien is dat de gemiddelde prijs van een luxehuis dus 4 kg goud was historisch gezien. Dat wil zeggen dat een gemiddeld huis in onze regio’s van 1600 tot 1950 minder als 1 kg goud was. Er is dus iets zeer geks gebeurd dat huizen nu zo duur zijn in goud uitgedrukt. Je zou kunnen zeggen dat goud helemaal zijn koopkracht niet heeft behouden de laatste 50 jaar. Je hebt veel meer goud nodig vandaag om datzelfde huis te kopen als vroeger. Goud was dus een veel slechtere belegging als vastgoed de voorbije 50 jaar.

De verklaring hiervoor is dat alle munten zich ontkoppelt hebben van goud de laatste 50 jaar. Vele centrale banken hebben dan ook hun enorme voorraden goud op de vrije markt verkocht. Tegelijkertijd heb je een kettingreactie naar beneden gehad. Ook het brede publiek is goud minder gaan waarderen en heeft het vooral verkocht. Dit is een historisch moment geweest. Het afstappen van de goudstandaard, en het heeft dan ook gezorgd voor een historisch lage waardering van goud ten opzichte van vastgoed.

Wat me het meeste fascineert aan de Herengracht index in goud bekeken is dat de prijs van een Herengracht huis gedurende 400 jaar zeer stabiel is geweest. Het schommelde altijd tussen de 2kg en de 8kg goud. Je ziet dus dat goud destijds zijn koopkracht zeer goed bewaarde, en je met je geld (=goud) na verloop van tijd in vele gevallen MEER huis kon kopen. Inflatie was dus onbestaande. Zeker, je had soms prijsstijgingen maar daarna daalde de prijs terug.

Hoe erg de crisis ook wordt, we weten allemaal dat vastgoed nooit de prijzen in euro’s van 30 jaar geleden zal halen (10.000 euro gemiddeld voor een huis). Dit omdat er zoveel euro’s worden bijgeprint. Maar met goud is dat een heel ander verhaal. Er wordt maar 1% goud per jaar bijgevonden maar er worden ook 1% meer huizen gebouwd elk jaar. Daarom dat ik vastgoed in goudprijzen wil zien. De euro prijzen van vroeger kunnen we voorgoed vergeten. Maar de goudprijzen van vroeger kunnen wel degelijk terug komen!
Zij die dus rijk willen worden moeten volgens mij nu hun vastgoed verkopen en omzetten in goud. Er is een kans dat de speculatie fout loopt en vastgoed in goud uitgedrukt weer duurder wordt maar mijn gok is dat we terug 2-3 kg goud gaan betalen, of minder, voor een gemiddeld huis, en niet 10 kg zoals vandaag.

Indien je alles in goud te riskant vind maar je toch ook gelooft dat vastgoed inderdaad zeer hoog genoteerd staat, kunnen hun vastgoed verkopen en het in plaats van in goud in een permanente portefeuille steken. Zo zal je, ook wanneer vastgoed – en – goud zou dalen, de enorm hoge koopkracht dat je vandaag nog voor een huis in België en Nederland kan krijgen behouden. Een introductie tot de permanente portefeuille vind je hier: ‘Speculeren versus Beleggen‘.

Marc de Mesel
http://www.marcdemesel.be

8 gedachten over “Vastgoed vs Goud: huis nog nooit zoveel waard”

 1. Interessant stukje Marc.
  Overigens zie ik de komende tijd zowel het goud als vastgoed in euro’s dalen, waarbij de daling van het vastgoed veel feller zal zijn.

 2. Vastgoed verkopen voor goud?
  Ga je dan zoals konijnen in een hol wonen?
  En hoe ga je dan je goud beschermen voor eventuele rovers?
  Goud kopen is m.i. helemaal niet slecht want ik ben zelf al sinds 1999 in het bezit van goud,ik heb echter daarvoor niet mijn vastgoed verkocht en vind wie dergelijke zaken doet ook verschrikkelijk idioot.
  Vele malen idioter dan de zogenaamde idioot die in 1999 goud kocht op het ogenblik dat Centrale banken verkochten en goud zogezegd enkel kon dalen.
  De idioten die rond die zelfde tijd hun vastgoed verkochten voor het kopen van aandelen zoals Lernhout & Hauspie hebben het ook niet zo fantastisch gedaan.
  Het vastgoed die ik in 1981 aankocht heeft het ook geruime tijd minder gedaan dan aandelen maar ik heb het me nooit beklaagd,ik ben Belg en heb dus inderdaad een baksteen in mijn maag maar een huis heb je nu eenmaal nodig om in te wonen.
  Ik heb al dikwijls onzin gehoord dat men niet wil betalen voor bakstenen maar ondertussen wonen ze er toch maar in en betalen elke maand een behoorlijke som huur die zeker de laatste 20 jaar ook fors is opgelopen.

 3. Dag Zilver,

  Dank je voor je reactie. Dat zowel goud als vastgoed zouden dalen in prijs is zeker mogelijk. Benieuwd hoe het gaat lopen. En benieuwd waar ik nog meer over je visie kan lezen!

 4. Dag eFreddy,

  Eigen vastgoed is nog steeds goedkoper op lange termijn als vastgoed huren van een ander. Bovendien heb je als vastgoed eigenaar meer woonzekerheid en meer vrijheid in het bepalen wat je doet in je huis. Dus ik pleit niet om je huis te verkopen voor goud.

  Maar ik geloof wel dat mensen die een zware lening hebben er verstandig aan zouden doen eruit te stappen en het huis te laten gaan. De werkloosheid gaat nog serieus toenemen en de rentevoeten waarschijnlijk in stijgende lijn. Op dat moment zullen veel belgen die een zware lening hebben wel eens serieus in de financiele problemen kunnen komen. Dus nu verkopen en schuldenvrij zijn is te verkiezen boven een zware hyptoheek af te betalen die veel hoger is dan hetzelfde te huren.

  Wat ik bedoel met een baksteen in de maag is niet dat elke belg zijn eigen huis kopt. Dat vind ik positief (voor zij die het zich kunnen permiteren!). Wel dat vele belgen speculeren in vastgoed en meer als 1 huis hebben. Voor hen is mijn boodschap, verkopen en omzetten in goud voor de speculator die uit is op veel rendement (maar mogelijks ook veel verlies) of een permanente portefeuille (die uit is op koopkracht behoud van zijn kapitaal).

 5. Ik ben zelf reeds 10 jaar werkzaam in de vastgoedsector en ik merk sinds een jaar wel degelijk een prijsdaling die zich naar mijn gevoel verder zal zetten. De prijzen zijn te hoog voor de meeste gezinnen en het gevolg is dat er gewacht wordt met kopen. Hierdoor staan er vele panden een langere tijd te koop dan voorheen waardoor de verkopers hun prijzen laten zakken. Neem maar eens een kijkje op verschillende immo websites waar op dit moment prijsverlagingen verschijnen, wat de afgelopen jaren helemaal niet het geval was. Dus best wachten met kopen is de boodschap, de koopjes verschijnen wel.

 6. Ik zou direct beleggen in puts op de huizenmarkt in België. Niet om te speculeren maar om me in te dekken op vlak van asset allocatie. Huren zie ik wel niet zitten. Helaas, ik vind geen enkel product dat dit toelaat…

 7. Nu nog een grafiek van de gemiddelde huizenprijs uitgedrukt in zilver. Door de goud zilver ratio kan dat nog extra swings beiden kanten op bieden.
  Een snelle berekening leert me dat als de GSR naar 10 weet te dalen (goed, 32 was bodem van 2011 gered na ingreep in margin requirement na een topje van 70 in 2010), in 2004 €5000 in ~2015 bij 3kg goud/huis een heel huis zou kunnen kopen. En als de GSR de 30 houdt: alsnog maar €15.000 aan 2004 zilver.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.