Duurzaam beleggen is een blijvertje

Het inzicht van de beleggers is geëvolueerd van een focus op louter financiële indicatoren naar het rekening houden met niet-financiële risico’s in het beleggingsproces. Rendement genereren en duurzaamheid worden niet langer gezien als diametraal tegenovergestelde begrippen, maar zijn steeds meer met elkaar verweven. Dit besef vindt steeds meer ingang bij de beleggers. “Door duurzaamheid te omarmen worden we niet blootgesteld aan bedreigingen, maar ontstaan er immense economische, ecologische en sociale kansen”, zegt Patrick Vogel, verantwoordelijk voor aandelen en multi-asset producten bij MainFirst. “Duurzaam beleggen betekent progressief beleggen en je ervan bewust zijn dat bedrijven die de grootste uitdagingen in de wereld aanpakken, de beste kansen bieden. Als gevolg daarvan wordt ESG steeds belangrijker – het wordt mainstream.”

We zien de laatste tijd een sterke groei in duurzame beleggingen. Steeds meer beleggers zien in dat actief beheerde fondsen waarin met name ESG-factoren zijn verwerkt, toegevoegde waarde genereren. “Dit besef zal de netto-instroom blijven stimuleren”, zegt Patrick Vogel. Last but not least wordt deze positieve ontwikkeling, die ook tot uiting komt in een groot aantal nieuwe ESG-fondsen, aangewakkerd door het Europese Actieplan voor de Financiering van Duurzame Groei. De centrale gedachte is om financiële middelen te kanaliseren naar duurzame investeringen, waarvan een groot deel vervolgens gebruikt kan worden in de particuliere sector.

Een wereldwijde trend

Duurzaam beleggen beperkt zich geenszins tot Europa. Duurzaamheid is een van de belangrijkste mondiale thema’s op economische fora en andere congressen. Zelfs China, ’s werelds grootste producent van broeikasgassen, is nu op de kar gesprongen en wil tegen 2060 klimaatneutraal zijn. De wereldmacht heeft de oorlog verklaard aan kunststof voor eenmalig gebruik – iets wat een paar jaar geleden nog ondenkbaar was. Landen als India en het Verenigd Koninkrijk hebben tegen 2030 al een verbod op de verkoop van nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren ingevoerd. Californië en China zijn iets soortgelijks van plan. Ook van de nieuwe Amerikaanse regering wordt een aanzienlijke stimulans voor alternatieve energie verwacht. Joe Biden stelt klimaatbescherming centraal in zijn politieke agenda. Patrick Vogel : “Dit zijn voorbeelden die aantonen dat het niet louter om symboliek gaat, maar om de oprechte wil om een verandering teweeg te brengen. Een solide consensus die ons hoop geeft dat we het Klimaatakkoord van Parijs nog niet helemaal zijn vergeten.”

Actief eigenaarschap

“Als actief beheerder laten we ook onze stem horen en wijzen we op de tekortkomingen van bedrijven”, vervolgt Patrick Vogel. “Ook op dit punt hebben onze teams een individuele aanpak. Zo kan een wereldwijd aandelenproduct dat voornamelijk belegd is in mega- tot large caps een andere benadering hebben dan een product dat zijn beleggingsfocus heeft op middelgrote of kleine Duitse of Europese bedrijven. Als gevolg daarvan zijn we bij onze wereldwijde producten geneigd om onze stem te laten horen via samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld via het Climate Action 100+ initiatief of met de steun van het Carbon Disclosure Project. Onze small cap-teams daarentegen zullen eerder veranderingen tot stand brengen via een rechtstreekse dialoog met de bedrijfsleiders en door actief te stemmen. Deze individuele benadering weerspiegelt opnieuw de eigenheid van MainFirst.”

Europese taxonomie versus ESG-labels

Over minder dan een jaar is de Europese Taxonomie Regulering van kracht. Volgens de EU moet het classificatiesysteem de beleggers betrouwbare informatie bieden, evenals classificaties van de meest uiteenlopende activiteiten en kenmerken van hun beleggingsdoelen op basis van duurzaamheidsaspecten. “Maar op het vlak van data is de situatie nog onduidelijk”, zegt Patrick Vogel. ” We hebben in de eerste plaats behoefte aan een duidelijke en begrijpelijke richtlijn en aan betrouwbare, kwalitatief goede en vergelijkbare gegevens waarop de beoordelingen gebaseerd kunnen worden. De taxonomie behandelt echter slechts een deel van duurzaam beleggen, dus zullen ESG-labels hun bestaansrecht als leidraad behouden.”

Specifieke ESG-strategieën

“Een bewuste selectie van effecten en duidelijk omschreven uitsluitingscriteria is een van onze kerntaken om zo een waardevolle bijdrage te leveren aan een duurzamer gebruik van kapitaal”, vervolgt Patrick Vogel. Net als bij de platformgedachte legt MainFirst haar portefeuillebeheerteams nauwelijks beperkingen op bij het implementeren van de duurzaamheidsstrategie of het gebruik van uitsluitingen. Patrick Vogel : “Elke manager identificeert zich met zijn of haar eigen filosofie en individuele focus inzake duurzaamheid. Wij geven onze teams de vrijheid om op een authentieke manier met het thema duurzaamheid om te gaan. We hebben een minimumnorm gedefinieerd – de uitsluiting van wapens – maar de afzonderlijke teams kunnen specifieke ESG-strategieën ontwikkelen en uitvoeren. Voor ons als multi-boetiekhuis is het essentieel om de praktische uitvoering van onze ESG-strategie niet te homogeniseren.”

Auteur: Patrick Vogel, Hoofd Portefeuillebeheer bij de multi-boetiek vermogensbeheerder MainFirst .

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.