We zitten midden in een systeemcrisis

De turbulentie in de bankensector van de VS en Zwitserland lijkt enigszins afgenomen, maar volgens twee wetenschappers is het nog te vroeg voor beleggers om opgelucht adem te halen. Ze hebben historische crises onderzocht en parallellen gevonden met de huidige situatie, wat suggereert dat we ons al in een systemische gebeurtenis bevinden die mogelijk nog ernstiger proporties kan aannemen.

In hun onderzoeksrapport, gepubliceerd door het National Bureau of Economic Research, stellen Andrew Metrick en Paul Schmelzing dat een langetermijnblik op interventiepatronen de identificatie van een ‘systemische’ bankencrisis mogelijk kan maken lang voordat de macro-economische gegevens van deze periode volledig zijn. Hun database van ongeveer 2.000 interventies in 880 crises en 138 landen laat zien dat de “overgrote meerderheid van de gebeurtenissen met hetzelfde interventiepatroon uiteindelijk tot ‘systemische’ banknoodgevallen ontwikkelden”.

Historische gegevens verhogen de waarschijnlijkheid van een huidige systemische crisis. Van de 880 crises in de database vertonen 57 gebeurtenissen gelijkenis met de huidige situatie, waarbij depositogaranties en noodkredieten als instrumenten werden gebruikt. Van deze 57 relevante crises werden 45, ofwel 80 procent, later als systemisch beschreven. Slechts 52 procent van de gevonden crises waren over het geheel genomen systemisch met verstrekkende gevolgen. Studieauteur Paul Schmelzing zei dat het feit dat slechts ongeveer 20 procent van de episodes die het meest op de huidige situatie lijken als relatief onschadelijk zijn gebleken, “niet bepaald geruststellend” is.

In het onderzoek concluderen hij en zijn co-auteur dat “een aanzienlijk deel van de crisissituaties uit het verleden, waarbij een zich ontvouwend interventiepatroon te zien was, uiteindelijk ‘systemische’ crisisdimensies hebben aangenomen. Dit ging gepaard met aanzienlijk hogere financiële en reële economische kosten en verstoringen”. Daarom suggereren de combinatie en omvang van de interventies in maart 2023 sterk dat “we ons al midden in een systemische gebeurtenis bevinden”.

Interventies in ongewone combinatie en omvang

“We weten niet precies hoe ernstig de situatie in het banksysteem momenteel is, maar het gedrag van toezichthouders, die waarschijnlijk meer weten dan wij, vertoont overeenkomsten met dat van 57 eerdere crises die zwaarder dan gemiddeld waren,” aldus Schmelzing volgens “MarketWatch”. De combinatie van accountgaranties en noodkredieten, plus de betrokkenheid van de particuliere sector, die volgens het werkdocument een tamelijk ongebruikelijk reactiepatroon vormt, leidt de twee wetenschappers tot de conclusie dat toezichthouders deze stappen waarschijnlijk niet zouden hebben genomen als de bankencrisis niet al systemische proporties had aangenomen. Naar hun mening zouden de bankturbulenties dus ernstiger moeten zijn dan het momenteel lijkt, wat ook blijkt uit de omvang van de genomen maatregelen.

Volgens het onderzoek zijn niet alleen de mix van strategieën, maar ook de omvang van recente maatregelen ongebruikelijk. “Sommige van de recente interventies zijn al aanzienlijke interventies op de lange termijn”, aldus het rapport. Zo bedroegen de gecombineerde “ad-hoc noodkredieten” van Zwitserland voor Credit Suisse en UBS meer dan 25 procent van het bruto binnenlands product van het land. De interventies van Amerikaanse bankentoezichthouders, waarbij depositogaranties werden verstrekt, waren misschien niet zo groot in verhouding tot het bbp, maar vormden nog steeds de op een na hoogste garanties uit de geschiedenis.

Wetenschappers waarschuwen beleggers dat, ondanks alle parallellen en waarschijnlijkheden die door het onderzoek aan het licht zijn gekomen, het nog steeds onzeker is hoe de bankencrisis zich verder zal ontwikkelen. Schmelzing waarschuwde volgens “MarketWatch” dat ernstige bankencrises zich over meerdere maanden of zelfs jaren kunnen afspelen en dat het voor investeerders “veel te vroeg is om te zeggen dat de crisis voorbij is”.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.