Innovatie stimuleert de groei

In 2022 zagen we een reeks onvoorziene gebeurtenissen en ontwikkelingen, zoals de oorlog in Oekraïne. Innovatiegerichte beleggingsstrategieën blijven echter de aandacht trekken.

De energiesector is nog steeds verantwoordelijk voor het grootste aandeel in de wereldwijde koolstofuitstoot, namelijk 38%. Daarom zijn innovaties in deze sector interessant en zinvol, zowel vanuit ecologisch als economisch oogpunt.

Bij de huidige stand van de techniek bieden hernieuwbare energiebronnen belangrijke kansen, omdat zij een steeds groter marktaandeel en hoge investeringen en winsten kunnen opleveren. Net als de kernramp in Fukushima en de Libische burgeroorlog in 2011 vormt de oorlog van Rusland in Oekraïne een cruciaal keerpunt voor de wereldwijde energiesector, en vooral voor het energiebeleid van Europa. Net als in 2011 verwachten we dat de wereldwijde expansie van vloeibaar aardgas zal versnellen naarmate de wereldwijde kortcyclische olieproductie en de wereldreserves aan vervangbaar gas weer opleven.

Wij zien echter ook enkele verschillen. In 2011 bevond de sector zich in een zevenjarige cyclus van exploratie en ontwikkeling van megaprojecten, die de expansie van de reserves en de heropleving van de groei buiten de OPEC aanstuurden. De huidige situatie is precies omgekeerd. Na zeven jaar van te weinig investeringen in koolwaterstoffen (2015-21), slinkende oliereserves (-50% sinds 2014) en het kleinere aandeel schaliegas uit niet-OPEC-landen zijn aanzienlijk grotere kapitaaluitgaven nodig voor projecten op korte en lange termijn. Ook de aanhoudende focus op decarbonisatie, die ook hogere kapitaalkosten met zich meebrengt bij de ontwikkeling van olie- en gasvelden, betekent dat deze energie-investeringscyclus anders zal verlopen en gekenmerkt wordt door het toenemende belang van hernieuwbare energiebronnen.

Transport en batterijen
Het decarbonisatieproces evolueert van een eendimensionaal naar een multidimensionaal ecosysteem. Dat komt omdat de kapitaalmarkten, bedrijven en overheden hun duurzaamheidsinspanningen uitbreiden en zich richten op een breder spectrum van schone technologieën. Vier transformerende technologieën spelen een leidende rol op weg naar koolstofneutraliteit : hernieuwbare energie, schone waterstof, koolstofopslag en batterijopslag.

Het transport is de tweede grootste uitstoter van koolstof en ook in deze sector zijn innovaties aan de gang. Elektrische en hybride voertuigen winnen steeds meer marktaandeel en krijgen politieke steun vanwege hun belang voor de klimaatverandering.

Daarom zullen batterijen en de daarvoor benodigde grondstoffen in de toekomst steeds belangrijker worden. Lithiumbatterijen zijn momenteel zeer gangbaar en vereisen dus grote hoeveelheden lithium. Van de winning van grondstoffen tot het punt waar de batterij in de auto zit, is de hele waardeketen belangrijk voor beleggers. Naast de transportsector winnen batterijen ook aan belang in de energiesector, door de uitbreiding van hernieuwbare energiebronnen. Met name in wind- en zonne-energie, waar de mogelijkheid van energieopslag een revolutie zou betekenen.

De automobielsector staat aan de vooravond van een belangrijk keerpunt, met voertuigen die steeds meer verbonden en softwaregericht zijn, waaronder elektrische en autonome voertuigen. Als de autofabrikanten erin slagen de nieuwe waarde van deze voertuigen (bv. brandstofbesparing, veiligheid en rijplezier) te vermarkten, dan moeten zij in staat zijn om winsten te realiseren die de grenzen van hun huidige bedrijfsmodellen overschrijden. Een herschikking van de sector zou een belangrijk thema kunnen worden op het vlak van batterijen en besturingssystemen voor elektrische voertuigen. Volgens ons bevinden bedrijven met schaalbare producten (bv. gedeelde architectuur voor elektrische voertuigen) zich momenteel in een betere positie dan autofabrikanten die een breed gamma aan modellen en aandrijflijnen aanbieden.

Bij de ontwikkeling van elektrische voertuigen zagen we de belangrijkste verschuiving in het onderzoek rond de aandrijflijn (20% tot 30% van de toegevoegde waarde). Autonome auto’s zullen echter de toegevoegde waarde van de voertuigontwikkeling volledig veranderen. De verschuiving van motoren naar batterijen maakte een consolidatie binnen de batterijsector mogelijk, evenals de vorming van bedrijven die uitsluitend batterijen produceren.

Halfgeleiders
Processoren vormen momenteel een hoeksteen van de wereldeconomie. Hoewel ze niet langer alleen in computers, mobiele telefoons en servers zitten, neemt hun politieke en economische belang toe. Azië produceert momenteel 75% tot 80% van alle chips ter wereld, voornamelijk in Taiwan, Zuid-Korea, China en Japan. Momenteel wordt 92% van de processoren met transistors kleiner dan 10 nm uitsluitend geproduceerd door het Taiwanese TSMC. Het Zuid-Koreaanse Samsung heeft de resterende 8% van de productie van deze processoren in handen. Daarmee neemt Taiwan een politieke plaats in, terwijl TSMC als bedrijf meer op de economische voorgrond treedt. Ook ASML staat in de schijnwerpers. Als producent van apparatuur voor halfgeleiderproductie en leverancier van TSMC neemt het bedrijf een vergelijkbare monopoliepositie in. Er zit heel wat groeipotentieel in de volledige waardeketen van de innovatieve halfgeleidermarkt, dankzij het toenemende technologische en dus economische belang ervan. Hoewel de recente macro- en geopolitieke gebeurtenissen op korte termijn een daling van de vraag veroorzaakten, blijft de groei van de halfgeleiderssector op lange termijn intact dankzij de toenemende hoeveelheid silicium die in eindapparatuur wordt gebruikt.

Digitale transformatie
De digitale transformatie is de motor van nieuwe softwaresegmenten met een waarde van vele miljarden. De uitbesteding van capaciteit aan datacenters met grote serverparken is een van de logische volgende stappen in de optimalisering van de digitale gegevensverwerking.

In het digitale tijdperk vereisen de activiteiten en processen een enorme rekenkracht en genereren ze vooral enorme hoeveelheden gegevens. Deze digitale bedrijfsprocessen vereisen ook gemeenschappelijke gegevensmodellen die een totaalbeeld moeten geven van de digitale infrastructuur van een klant, een werknemer, een patiënt, een ontwerp, een gebouw, een brug, een machine, enz. Deze modellen genereren schaalbare gegevenssets, die bijvoorbeeld door kunstmatige intelligentie kunnen worden gebruikt. Dit zal waarschijnlijk een ongeëvenaard concurrentievoordeel opleveren en de positie van de marktleiders verstevigen.

Of het nu gaat om programma’s voor machineleren of kunstmatige intelligentie (AI), er zullen nieuwe softwareoplossingen nodig zijn om de grote hoeveelheden gegevens efficiënt en snel te verwerken. En idealiter ook op een veilige manier. Daarom is cyberbeveiliging een van de opkomende marktsegmenten van dit decennium. Cyberbeveiliging is voortdurend in ontwikkeling en biedt steeds nieuwe uitdagingen op het gebied van informatieverwerking. Het belang van snelheid in AI en machineleren kan de trend naar goedkopere hardware bij de bouw van datacenters en netwerken aanwakkeren. Dit kan leiden tot aanzienlijke verschuivingen van de uitgaven voor hardware, software en diensten. AI en machineleren kunnen de productiviteit verhogen, wat de economische groei, de winstgevendheid, het rendement van beleggingen en de waardering van activa ten goede zal komen.

Door Frank Schwarz, Adrian Daniel, Jan-Christoph Herbst en Johannes Schweinebraden, Portfolio managers bij MainFirst

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.