Dalende inflatie zal beleggers verrassen

Veel marktvorsers deden de hoge inflatiecijfers af als een kortstondig fenomeen. Maar het liep anders. Beleggers zetten zich nu schrap voor een hardnekkig hoge inflatie – en zouden het opnieuw mis kunnen hebben, zegt Jacob Vijverberg van Aegon Asset Management.

De inflatie zal beleggers volgend jaar verrassen met een sneller dan verwachte daling. Dat stelt Jacob Vijverberg, multi-asset vermogensbeheerder bij Aegon Asset Management. “Nu de inflatie enorm is gestegen als gevolg van een buitensporige consumentenvraag, fiscale en monetaire stimulansen, krappe toeleveringsketens en een herschikking van de zekerheid van hulpbronnen, vrezen veel investeerders dat ze zich schrap zullen moeten zetten voor een structureel hogere inflatie”, aldus Vijverberg.

Maar sommige factoren die de inflatie de afgelopen twee jaar hebben opgedreven, zullen de komende kwartalen afnemen, zegt de strateeg. Monetaire verkrapping zal in de toekomst waarschijnlijk neerwaartse druk uitoefenen op de consumentenprijzen, waarbij de impact van hogere rentetarieven zowel de hypotheek- als de kredietrente zal verhogen en de neiging van consumenten om te sparen zal toenemen. Bovendien zal het verbruik waarschijnlijk afnemen. “Uiteindelijk zou een vertraging er ook toe moeten leiden dat de meer hardnekkige vormen van inflatie, zoals huur- en looninflatie, dalen”, zegt Vijverberg.

Gemengde reële rendementen
Een daling van de hoge inflatie zal beleggers ertoe aanzetten hun portefeuillepositionering te heroverwegen. Maar hoe doen individuele beleggingscategorieën het in een scenario van dalende inflatiecijfers? “De reële rendementen van verschillende activaklassen over kortere periodes van dalende inflatie laten zien dat grondstoffen, die een hoge correlatie hebben met inflatie, waarde verliezen wanneer de inflatie daalt”, legt Vijverberg uit.

De reële rendementen van de overige beleggingscategorieën zijn daarentegen overwegend positief. Dalende inflatie betekent meestal een gemakkelijk monetair beleid, wat goed is voor risicovolle activa zoals aandelen. Staatsobligaties en Amerikaanse REIT’s vertoonden ook enkele positieve fasen in de analyse van Vijverberg, terwijl bedrijfsobligaties altijd negatieve rendementen opleverden als de inflatie daalde.

Dalende inflatie inprijzen
“Hoewel het moeilijk is om het inflatiepad te voorspellen, zullen de markten de dalende inflatie beginnen in te prijzen – een belangrijk moment voor beleggers om hun portefeuillepositionering te heroverwegen”, waarschuwt de portefeuillebeheerder. “Gezien een dergelijk scenario zullen risicovollere activa, zoals hoger renderende obligaties en aandelen, waarschijnlijk beter presteren dan activa met een lager risico, zoals staatsobligaties.”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.