Gesprek tussen Jan Modaal en de Staat

Met genoegen kan ik een nieuwe columnist voor onze site aankondigen. Henk Folkers gaat schrijven over personal finance, Hij wil mensen helpen met het krijgen van inzicht in alle onderwerpen die te maken hebben met geld in relatie tot het leven zoals hypotheken en sparen. Dat doet hij op een kritische en scherpe toon. Reacties achten wij welkom.

Groeten,

Satilmis Ersintepe

—————————————————————————————————————————————-

Sprookjes:Hoe een hypotheek onder water kan staan en de staat dat bovenwater noemt!

Soms moet je het huishoudboekje van Jan Modaal eens vergelijken met het huishoudboekje van de Staat.

Ik las onlangs nog eens het CPB Achtergronddocument, gepubliceerd in de CPB Policy Brief 2013/05 ‘Naar een prudent niveau van de overheidsschuld’ en kon het niet laten een parallel te trekken tussen de Staat als goed huisvader en Jan Modaal als huizenbezitter. N.B. De tekst uit dit achtergronddocument heb ik niet aangepast, maar letterlijk overgenomen!

Want laten we eens kijken naar mijn virtuele gespreksweergave tussen Jan Modaal en de Staat. U mag het thuis naspelen…!.

De tekst:

De Staat: “De Nederlandse overheidsschuld is sinds het uitbreken van de kredietcrisis sterk opgelopen. Eind 2012 lag deze onder het Eurogemiddelde en was die kleiner dan de Duitse schuldquote”

Jan Modaal:”Fijn voor je. Ik kon tot 2008 bijlenen, maar nu wil de bank dat ik extra aflos. Duhh: mijn buurman heeft een nog hogere hypotheek heb ik ze gezegd!”

De Staat: “Deze oploop is echter zeker niet de grootste ooit, evenmin als het schuldniveau dat is: in de afgelopen tweehonderd jaar zijn er vijf periodes geweest met een forsere schuldoploop ”

Jan Modaal: ” Zie je wel. Heb ik ook! In de afgelopen 20 jaar heb ik soms annuitair bij de bank afgelost en soms aflossingsvrij gemaakt bij een nieuw rentevoorstel. Er zijn maar twee periodes geweest dat mijn schuld opliep”

De Staat: “Pas sinds 1997 ligt de Nederlandse schuldquote onder de gemiddelde quote van de hoogontwikkelde landen”

Jan Modaal: “Tuurlijk. Bij mij ook. Sinds 2006 ligt mijn hypotheekschuld t.o.v. de waarde van het huis onder het landelijk gemiddelde”

De Staat: “In de afgelopen decennia vond een significante schuldreductie plaats in de jaren vijftig, zestig en negentig en nam de schuld in de jaren tachtig toe”

Jan Modaal: “Moet kunnen. In de afgelopen 1o jaar heb ik ook wel eens iets extra afgelost om later weer bij te lenen”

De Staat: “ De Schuldreductie vóór 1980 vond plaats door groei en negatieve reële rentes, ná 1980 door groei en overschotten”

Jan Modaal:” Fijn voor je. Ik kon ook extra aflossen door een loonsverhoging en doordat de  hypotheekrente lager werd. Na mijn promotie hield ik natuurlijk nog meer over”

De Staat: “Net iets meer dan de helft van de Nederlandse overheidsschuld is in buitenlandse handen”

Jan Modaal: ” Cool! Ik heb net mijn hypotheek voor de helft overgesloten naar de Duitse VolksBank ! ”

De Staat: “Dit aandeel komt overeen met dat in België en Duitsland”

Jan Modaal: “Ooooh, Ja en mijn buurman deed dit ook”

De Staat: “De Nederlandse overheidsschuld wordt voor het overgrote deel (85%) lang gefinancierd”

Jan Modaal: “Mazzel voor je. Ik mocht de duur van de hypotheek echt niet verlengen van de bank”

De Staat :”De rentebetalingen op de schuld zijn sinds het uitbreken van de kredietcrisis niet opgelopen, doordat het opwaartse effect van de hogere schuld werd geneutraliseerd door het neerwaartse effect van de lagere rentestanden”.

Jan Modaal: “Nou, gelukkig heb ik ook al enige tijd een variabele rente waardoor mijn rentelast gewoon lager werd bij de hogere schuld”

De Staat: “Bruto schuld is niet altijd de beste maatstaf. De Nederlandse netto schuld is de bruto schuld minus de financiële activa en volgt een vergelijkbaar patroon als de bruto schuld”

Jan Modaal: “Wat je zegt, de hoogte van de hypotheek zegt niks. De huizenprijzen gaan wel weer omhoog en dus heeft de bank uiteindelijk op de langere termijn weer voldoende zekerheid. De zeikers”.

De Staat: “Het netto vermogen van de overheid breidt dit begrip uit en neemt de gas- en de kapitaalgoederenvoorraad mee. Dit is nog altijd positief”

Jan Modaal: “Gelukkig maar. Inmiddels heb ik ook een luxe badkamer en Wifi overal en de nieuwe flatscreen hangt top. En ik ben overgestapt naar een goeikope energieleverancier. Tophuis!”

De Staat: “Ook het houdbaarheidssaldo, de meest volledige maatstaf die ook de toekomstige lasten van de huidige arrangementen meeneemt, is licht positief ”

Jan Modaal: “Gelukkig heb ik een vaste baan bij een goede werkgever, we stoken zuinig en doen het onderhoud aan de kozijnen zelf”

De Staat :”Huishoudens, niet-financiële instellingen en vooral financiële instellingen hebben meer bruto schuld dan de overheid ”

Jan Modaal: “Jammer dat mijn vrouw een gat in de hand heeft anders stond ik er nu beter voor. Maar Ja, het kan nog slechter. Mijn buurman is gescheiden”

De Staat: “Wij zitten nu gelukkig op een prudent nivo met onze schuld en hebben de belastingbetaler en de gasbel als onderpand”

Jan Modaal: “Sorry, er wordt aan de deur gebeld, de deurwaarder van de bank staat voor de deur met een aanplakbiljet……..”

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.