Hoogste stijging van zorgpremie ooit verwacht

Op Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de zorgverzekering flink stijgt. De Nederlander zal naar verwachting bijna 143 euro per jaar meer kwijt zijn voor deze verzekering. Dit is de hoogste stijging sinds 2008, toen het zorgstelsel in ging zoals het vandaag de dag nog altijd is. In vijftien jaar tijd is de zorgpremie van 1057 euro naar 1792 euro per jaar gestegen, dat is een stijging van maar liefst 70%. Dat blijkt uit berekeningen van Independer. Op Prinsjesdag wordt elk jaar de rekenpremie als de verwachte opslagpremie voor verzekeraars openbaar gemaakt. Deze twee samen geven een schatting van de verwachte prijs voor een zorgverzekering in 2024.

Waarom stijgt de zorgpremie?

“De stijgende kosten hebben onder andere te maken met de vergrijzing. Er zijn meer mensen die een beroep doen op de gezondheidszorg. Ook de hogere lonen in de zorg en de gestegen kosten van materiaal zorgen voor een hogere premie”, legt Mirjam Prins, zorgexpert bij Independer, uit. Daarnaast is er natuurlijk de alom aanwezige inflatie die overal in doorwerkt. Dat levert een fikse stijging op in een tijd dat veel mensen al moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

Rekenpremie en de daadwerkelijke prijs van je zorgverzekering

Op Prinsjesdag krijgen we een eerste indicatie van de nieuwe premies. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maakt op die dag de rekenpremie voor volgend jaar bekend. Dit is een indicatie van de overheid aan de verzekeraar wat zorg komend jaar zal gaan kosten. Wat de daadwerkelijke zorgpremie wordt, verschilt per verzekeraar. Dit hangt natuurlijk af van de kosten die zij verwachten te maken en hoeveel reserves de verzekeraar wil inzetten om eventueel de kostenstijging te dempen.

Vorig jaar was de verwachting dat de Nederlander voor zijn basisverzekering 1649 euro per jaar kwijt zou zijn in 2023. Voor 2024 wordt nu uitgegaan van 1792 euro op jaarbasis, wat neerkomt op een stijging van gemiddeld 12 euro per maand voor je basisverzekering.

Het eigen risico blijft hetzelfde met 385 euro. De zorgtoeslag verandert wel in 2024 en wordt een stuk lager, terwijl die vorig jaar nog flink omhoog ging. Toen was het nog 154 euro per maand voor alleenstaanden of 265 euro bij een toeslagpartner (geregistreerd partnerschap). Voor 2024 wordt de maximale toeslag nu 127 euro per maand voor alleenstaanden zijn en 243 euro bij een toeslagpartner.

Wil je direct worden geïnformeerd over nieuwe premies en veranderingen voor je zorgverzekering? Meld je dan aan voor de gratis Zorgpremie Alert van Independer

‘Echte premies’ over twee maanden bekend

“Uiteindelijk bepaalt elke zorgverzekeraar zelf de nieuwe premie voor de basisverzekering. Dit kan dus forse prijsverschillen betekenen tussen de verschillende aanbieders. Zeker nu de reserves van de verzekeraars de afgelopen zijn afgenomen, ze hebben dus minder middelen om de kosten te dempen,” aldus Mirjam Prins zorgexpert bij Independer.

Je zorgverzekering verandert elk jaar

“Zodra alle premies bekend zijn op 12 november, kun je premies makkelijk met elkaar vergelijken en voor een andere zorgverzekering kiezen. Je kunt dan vergelijken of je bij een andere verzekeraar een beter zorgpakket kan krijgen voor een lagere prijs. Ook kun je kijken of het verstandig is om het eigen risico te verhogen, omdat je dat een fikse korting kan opleveren,” aldus Independer expert Mirjam Prins. Je hebt daarvoor tot 31 december, 23.59 uur, de tijd. Na oudejaarsdag mag je niet zomaar meer van zorgverzekering wisselen.

Tevreden met je zorgverzekering?

Ook als je niet van plan bent over te stappen, is het slim elk jaar een nieuwe vergelijking te maken. Jouw zorgverzekering verandert namelijk elk jaar, zelfs als je blijft zitten. Niet alleen de premie wijzigt, ook de voorwaarden. Bovendien maken verzekeraars elk jaar nieuwe afspraken met zorgverleners zoals fysiotherapeuten en GGZ zorgverleners. Als jouw verzekeraar voor 2024 geen contract afsluit met jouw favoriete zorgverlener, dan kan het dus zijn dat je niet meer het volledige bedrag vergoed krijgt. Het is dus geen overbodige luxe om ook dit jaar weer even te checken of je nog goed zit. Ook als je helemaal tevreden bent.

Meer informatie over alle veranderingen op het gebied van zorg in 2024

Veranderingen in basisverzekering

Elke Nederlander van 18 jaar of ouder heeft een basisverzekering. Het maakt niet uit bij welke verzekeraar je een basisverzekering afsluit, ze zijn allemaal gelijk. Jaarlijks bepaalt de overheid wat de basisverzekering vergoed. Dit verandert er in 2024:
• Oefentherapie om valongelukken bij ouderen te voorkomen
Trainingen in valpreventie komen in het basispakket. Oudere mensen lopen meer risico op een val. In 2020 kostte dit de maatschappij al meer dan 1 miljard euro. Ouderen kunnen een speciaal trainingsprogramma volgen dat helpt bij het voorkomen van valongelukken. Uit onderzoek blijkt dat deze trainingen het risico op een val verminderen.
• Kraamzorg voor langere periode
Kraamzorg wordt nu ook al vergoed vanuit de basisverzekering. Van minimaal 24 uur tot maximaal 80. Dit geldt nu alleen tot 10 dagen tot na de geboorte. Die periode van 10 dagen wordt verlengd naar zes weken. Na de verruiming van zes weken blijft de eigen bijdrage per uur bestaan zoals dat nu ook al is.
• Herstel van Long Covid verlengd
Vanuit de basisdekking krijgen Long Covid-patiënten benodigde zorg vergoed. Het kabinet verlengt dit met in ieder geval een jaar tot 1 januari 2025. De huisarts of medisch specialist bepaalt of iemand met langdurige Covid-19-klachten in aanmerking komt voor deze paramedische zorg (fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, diëtetiek en/of logopedie)

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.