Beleggers opgelet: de rente stijgt, de groei daalt

Het vierde kwartaal van 2023 belooft een spannende tijd te worden voor de kapitaalmarkten. De inflatie blijft hoog, de groei vertraagt en de centrale banken draaien de geldkraan langzaam dicht. Dit kan leiden tot meer volatiliteit en onzekerheid voor beleggers. Hoe kunt u zich voorbereiden op deze uitdagende omgeving? De Duits-Franse particuliere bank Oddo BHF geeft in haar kwartaalvooruitzicht enkele waardevolle tips en inzichten. In dit artikel leest u welke beleggingscategorieën, sectoren en thema’s de beste kansen bieden om uw vermogen te beschermen en te laten groeien.

Waarom obligaties nu beter zijn dan aandelen

Volgens Oddo BHF zijn de thema’s vanuit beleggersperspectief sinds het begin van de zomer nauwelijks veranderd: de verdere ontwikkeling van inflatie en monetair beleid, het belang van AI en de economische zwakte, vooral in Europa en China.

De hoofd-beleggingsstrategen van Oddo BHF, prof. dr. Jan Viebig en Laurent Denize, schrijven in hun kwartaalvooruitzicht dat het einde van de renteverhogingscyclus in zicht is. Bij historisch hoge reële rentes aan de lange kant en een vertraging van de nominale groei zou dit een steun in de rug moeten zijn voor staatsobligaties met een hoge kredietwaardigheid. Zij verwachten dat deze obligaties een koersrally zullen beleven als de rendementen beginnen te dalen.

Bij high-yield obligaties zijn de spreads weliswaar al versmald, maar nog ver verwijderd van de historische dieptepunten in 2007. Oddo BHF ziet hier nog steeds aantrekkelijke risico-gecorrigeerde rendementen, vooral bij kortlopende obligaties. Een aantrekkelijke carry kan compenseren dat de spreads zich waarschijnlijk niet verder zullen vernauwen. Kortlopende hoogrentende obligaties gelden daarom momenteel als favoriet.

Bij investment-grade obligaties bieden de gestegen rendementen nog steeds een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel bij een relatief laag risico. Oddo BHF raadt aan om met het oog op de komende maanden obligaties in het algemeen de voorkeur te geven boven aandelen.

Hoe u kunt profiteren van AI, luxe en Japan

Gezien de huidige waarderingskengetallen ziet Oddo BHF op korte tot middellange termijn weinig fantasie in aandelen. Zij raden aan om gezien de dalende winstmarges van bedrijven en de toenemende conjuncturele neerwaartse risico’s in Europa en de VS alleen selectief in aandelen te beleggen.

Echter, er zijn ook enkele sectoren en thema’s die perspectieven bieden voor kwaliteitsbeleggers. Een daarvan is AI, dat volgens Jan Viebig op lange termijn een kernthema blijft. Hij stelt dat de penetratie van de bedrijfswereld met productiviteitsverhogende toepassingen nog in een zeer vroeg stadium is. Dit betekent dat er nog veel ruimte is voor innovatie en groei in deze sector.

Een ander thema is luxe, dat volgens Oddo BHF meer is dan een sector. Zij wijzen op de prijszettingsmacht van grote merken en hoge toetredingsbarrières, die zorgen voor stabiele winsten en loyaliteit bij klanten. Zij zien vooral kansen in Europese luxebedrijven, die profiteren van een sterke vraag uit Azië.

Ook Japanse aandelen trekken de aandacht van de strategen. Zij stellen dat Japanse bedrijven dit jaar profiteren van de zwakte van de yen, die terug te voeren is op de lagere rentes ten opzichte van andere economische regio’s. Dit zou een positieve conjunctuurdynamiek kunnen ontketenen en het land weer aantrekkelijk kunnen maken voor financiële beleggers.

Waarom u moet roteren naar defensieve sectoren en opkomende markten

Gezien de aanhoudende economische zwakte in Europa raadt Oddo BHF aan om te roteren naar defensieve sectoren zoals gezondheidszorg en hoogcyclische sectoren te mijden. Zij verwachten dat deze sectoren beter bestand zullen zijn tegen een mogelijke groeivertraging of recessie. Zij wijzen ook op de aantrekkelijke waarderingen en dividendrendementen van deze sectoren.

Ook opkomende markten bieden kansen voor beleggers, volgens Oddo BHF. Zij stellen dat deze markten een hogere groei, een lagere schuld en een betere demografie hebben dan de ontwikkelde markten. Zij erkennen dat China eerst zijn door de vastgoedcrisis mede veroorzaakte economische zwakte moet overwinnen, maar zij zien ook interessante kortingen bij andere opkomende markt aandelen.

Hoe u kunt profiteren van private assets in een uitdagende omgeving

Private assets verwerken met vertraging de snelle stijging van de rente. Daarom moeten de waarderingskengetallen deels nog worden aangepast aan de realiteit. Oddo BHF verwacht dat de rendementsverschillen tussen verschillende strategieën zich in de komende jaren zullen vergroten in de huidige kapitaalmarktcontext.

Voor beleggers die in de huidige kapitaalmarktcontext hun liquiditeit moeten verhogen, bieden naast private debt ook de secundaire markt momenteel interessante kansen. Oddo BHF stelt dat deze markt meer transparantie, liquiditeit en diversificatie biedt dan de primaire markt. Zij zien vooral potentieel in infrastructuur, vastgoed en private equity.

Conclusie: kies voor kwaliteit en wees voorbereid op turbulentie

Voor een aanbeveling om weer meer risico’s te nemen, zou volgens Oddo BHF het inflatiehoogtepunt bereikt moeten zijn en het einde van het restrictieve monetaire beleid in zicht moeten zijn. Tot nu toe zijn er weinig aanwijzingen voor een versteviging van de inflatie door loonstijgingen, dat is een positief teken. Een andere katalysator zal het bereiken van dieptepunten bij centrale conjunctuurindicatoren en de winstherzieningen zijn.

Oddo BHF concludeert dat beleggers zich moeten voorbereiden op een mogelijk turbulente periode in de kapitaalmarkten. Zij raden aan om te kiezen voor kwaliteit, defensie en diversificatie in hun portefeuille. Zij benadrukken ook het belang van selectiviteit, flexibiliteit en opportunisme om te profiteren van de kansen die zich zullen voordoen.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.